Parky a zahrady

Rozcestník

Celková výměra zahrad a parků na území města činí cca 3965 ha (stav k 31.12.2011), tedy přibližně 8 procent plochy města. V majetku města je přitom přibližně 2 649 ha z těchto ploch, z toho cca 229 ha tvoří parky ve správě Lesů hl. m. Prahy (parky a zahrady patřící do skupiny ploch celopražského významu) a 2420 ha parky ve správě městských částí (plochy místního významu) a plochy ve správě dalších subjektů. Péče o zeleň v hl.m. Praze, tedy i o parky a zahrady, probíhá v současné době dle Koncepce péče o zeleň v hlavním městě Praze schválené v roce 2010 (více o koncepci).
Odbor ochrany prostředí MHMP - OCP MHMP (do 4/2015 Odbor městské zeleně a odpadového hospodářství) zajišťuje prostřednictvím Lesů hl. m. Prahy v souladu s touto koncepcí správu zahrad a parků skupiny ploch celopražského významu a zároveň zastupuje hl. m. Prahu jako vlastníka těchto pozemků


Mezi nejatraktivnější pražské parky a zahrady ve správě městských částí patří např. Vyšehrad, Kampa, Františkánská zahrada, Riegrovy sady, Ladronka, Vojanovy sady.
Více informací o těchto a dalších lokalitách lze získat na stránkách jednotlivých MČ, na Portálu HMP v části k pražským parkům, na stránkách Pražské informační služby nebo např. v aplikaci Praha zelená ( www.prahazelena.cz).

Aktuálně k parkům a zahradám v Praze

Carousel vybraných článků

Portál životního prostředí
14.02.2024

Koncepční obnova keřů v parku Královská obora Stromovka

Na základě projektové dokumentace "Koncepční obnova keřů v parku Královská obora Stromovka" (Ing. Josef Souček 2023) bude v roce 2024 a v následujících letech realizována koncepční obnova keřů a...

Portál životního prostředí
18.04.2023

Kvetoucí narcisy v průhledu k bruselské bráně ve Stromovce

V rámci návštěvy parku Královská obora Stromovka se můžete prvním rokem potěšit záplavou květů různých kultivarů narcisů. Cibule narcisů byly vysázeny na podzim 2022 v průhledu k Bruselské bráně....

Portál životního prostředí
27.03.2023

Řez ovocných dřevin na Petříně

Do konce března 2023 bude v zahradách na Petříně a v Zahradě Kinských dokončen pravidelný řez ovocných dřevin.

Portál životního prostředí
07.02.2023

Speciální fytopatologické průzkumy v parku Stromovka

Pražský park Stromovka je jedním z největších, nejstarších a nejvíce navštěvovaných parků v České republice. Je proto naprostou nutností zajistit v tomto parku profesionální péči o dřeviny, která,...

Carousel vybraných článků