Lesy a lesoparky Prahy

Rozcestník

Všechny lesy na území hl. m. Prahy jsou zařazeny do kategorie lesů zvláštního určení jako lesy příměstské a se zvýšenou rekreační funkcí. V rámci tvorby územního plánu jsou lesy jednou z nejvíce respektovaných a chráněných kategorií zeleně

Výměra lesů na území Prahy vzrostla za posledních sto let téměř o třetinu. V současné době zaujímají lesní porosty přibližně 10% z celkové rozlohy města (k 31.12. 2022 šlo o NNNN ha lesních pozemků, z toho cca NNNNN ha v majetku hl. m. Prahy

Mezi největší a nejčastěji navštěvované lesní komplexy patří Klánovický les (cca 1 000 ha na území Prahy), Kunraticko - Michelský les (cca 300 ha), Divoká Šárka - Nebušice (360 ha), Modřanská rokle (290 ha), Chuchelský háj (134 ha), Xaverovský háj (104 ha), Ďáblický háj (57 ha) a Obora Hvězda (cca 85 ha, z toho cca 78 ha lesních porostů).

Turisticky i z přírodovědného hlediska jsou zajímavé a cenné i další lokality v Praze (pražské lesy a lesíky). Na levém břehu Vltavy např. Divoká Šárka, Tichá Šárka, Kozí hřbety, Les Hlásek, Prokopské a Dalejské údolí, Lesy na Cibulce, na pravém břehu Vltavy např. Milíčovský les, Draháňské a Bohnické údolí, Les Smetanka a Tábor, Bohdalec a Tyršův vrch, Les Kamýk, Les Lehovec a Čihadla, Lesy v Hodkovičkách

Často řešíte

Orgány ochrany přírody a krajiny v Praze a právní úprava

Aktuálně k lesům a lesoparkům Prahy

Carousel vybraných článků