Voda - Souhrnné informace, statistiky

Obr. - Vyhodnocení jakosti vody ve vybraných profilech drobných vodních toků – podíly zatřídění do tříd jakosti vody za hodnocená období

Jakost vody na vybraných profilech na drobných tocích,  podíl zatřídění do tříd jakosti, 2001-2017

 

Obr. - Vývoj specifické spotřeby pitné vody domácností v Praze, 2000, 2005–2017

spotřeba pitné vody v domácnostech, 2005-2017

 

28. března 2019
28. března 2019