Publikace Praha životní prostředí - ročenky a další publikace

Hlavní město Praha má dlouholetou tradici v oblasti zpracování a poskytování informací o životním prostředí. Nejznámějším výstupem ze systému se stala ročenka Praha životní prostředí vydávaná tiskem pravidelně od r. 1989, později i v anglické verzi a v elektronické formě. Současná obsahová struktura publikovaných informací je zavedena od r. 2000. Od roku 1997 bylo vydáno také sedm elektronických publikací (CD-ROM, nově DVD) Praha životní prostředí, které v každém vydání obsahují poslední ročenky, Atlas životního prostředí, Statistickou ročenku Numeri Pragenses (ČSÚ), přehled koncepčních dokumentů v oblasti životního prostředí, případně další specializované publikace k problematice ovzduší (REZZO, ATEM), ochrany přírody (Vegetační mapa, Ptáci, Motýli, Chráněná území), hlukové mapy Prahy, datové a informační zdroje aj. K dispozici je dnes uživatelům také řada dalších aplikací na internetu, včetně mapových aplikací.

prahaZP2021vybraneudaje_ilu

Vydání ročenky Praha - životní prostředí od verze 2010 do verze 2013 zahrnovaly jednak podrobnou verzi o rozsahu cca 300 stran (pouze v češtině a jen v elektronické formě) a dále zkrácenou dvojjazyčnou verzi publikace (v tištěné podobě v rozsahu cca 60 stran), která je k dispozici v tištěné i elektronické podobě (v html i PDF formátu) a informační leták s výběrem údajů z ročenky (česko-angl., v tištěné podobě a v el. verze v PDF formátu). Vydání od roku 2016 zahrnují podrobnou verzi v elektronické podobě (PDF formát) v české mutaci a dále tištěnou českou a angl. mutaci brožury se souhrnnými informacemi v rozsahu 20 stran a dále v české mutaci mapovou přílohu. Od června 2019 je k dispozici nový informační materiál pro veřejnost v rámci sady Praha životní prostředí nazvaný Rychlé informace (poslední vyd. 1/2024).

Upozornění, naše tipy:

V současné době probíhá příprava kompletu za roky 2022 a 2023.

sada výstupů Praha životní prostředí 2022

 • Praha - životní prostředí 2022 (Elektronická zpráva o stavu a vývoji ŽP v Praze) - podrobná verze - po kapitolách (v přípravě)
  Základní informace, Ovzduší, Voda, Krajina, příroda, zeleňOdpadyHluk, Populace a zdraví, Hospodářství, Nástroje a politiky, Doplňující informace.
 • brožura - Výběr údajů z Elektronické zprávy 2022 (v přípravě - PDF formát)
  • angl. verze (v přípravě - PDF formát)
  • mapová příloha (CZ verze - provizorní verze 7/2024 /s 2 mapami z verze 2021/, PDF formát)

sada výstupů Praha životní prostředí 2021

 • Praha - životní prostředí 2021 (Elektronická zpráva o stavu a vývoji ŽP v Praze) - podrobná verze - po kapitolách (v přípravě)
  Základní informace, Ovzduší, Voda, Krajina, příroda, zeleňOdpadyHluk, Populace a zdraví, Hospodářství, Nástroje a politiky, Doplňující informace.
 • brožura - Výběr údajů z Elektronické zprávy 2021 (PDF formát)

sada výstupů Praha životní prostředí 2020

 • Praha - životní prostředí 2020 (Elektronická zpráva o stavu a vývoji ŽP v Praze) - podrobná verze - po kapitolách (v přípravě)
  Základní informace, Ovzduší, Voda, Krajina, příroda, zeleňOdpadyHluk, Populace a zdraví, Hospodářství, Nástroje a politiky, Doplňující informace.
 • brožura - Výběr údajů z Elektronické zprávy 2020 (PDF formát, verze s úpravami 5/2023)

sada výstupů Praha životní prostředí 2019


sada výstupů Praha životní prostředí 2018


ročenky Praha životní prostředí - starší vydání

starší vydání ročenky Praha životní prostředí (ARCHIV - v přípravě)
(od roku 1992)

26. ledna 2024
19. července 2024