Souhrnné informace a statistika k tématu posuzování vlivů na životní prostředí za dřívější roky (2004-2020)

Souhrnné informace z ročenek Praha životní prostředí.

29. června 2021
24. května 2024