Aktuálně pořizované AZÚR

Pořizovatelem ZÚR hl.m.Prahy je Odbor územního rozvoje MHMP :

adresa Jungmannova 29,  Praha 1, 110 00  
telefon 236 004 852
e-mail uzrsek@praha.eu

Zpracovatelem – projektantem ZÚR hl.m.Prahy je Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy (IPR PRAHA) :

adresa Vyšehradská  57,  Praha 2, 128 00  
telefon 236 001 111 
e-mail podatelna@ipr.praha.eu

 

Aktuálně doručované ZÚR - § 42 odst. 10 stavebního zákona

V současnosti neprobíhá doručování podle § 42 odst. 10 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.

 

 

Přehled aktuálně pořizovaných AZÚR

 
  • Veřejné projednání a vystavení veřejné vyhlášky – oznámení o konání veřejného projednání návrhu Aktualizace č. 13 Zásad územního rozvoje hl. m. Prahy a vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území (VVURÚ) od 27. 5. 2024 do 3. 7. 2024.
  • Opatření obecné povahy
  • Přímý přenos z veřejného projednání dne 26. 6. 2024 od 9.00 hod. (odkaz funguje také pro stažení záznamu po dobu následujících 7 dní): https://vimeo.com/event/4309073/886a9fab95

  • Druhé veřejné projednání a vystavení veřejné vyhlášky – oznámení – oznámení o konání veřejného projednání návrhu Aktualizace č. 13 Zásad územního rozvoje hl. m. Prahy a vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území (VVURÚ) od 21. 7. 2024 do 27. 8. 2024 včetně.
  • Přímý přenos z veřejného projednání dne 20. 8. 2024 od 10.30 hod. (odkaz funguje také pro stažení záznamu po dobu následujících 7 dní): https://vimeo.com/event/4449985/0c3f5b7834

  • ZHMP odsouhlasilo usnesením č. 10/7 ze dne 25. 1. 2024 pořízení Aktualizace č. 8 ZÚR hl. m. Prahy zkráceným způsobem pořizování (§ 42a a 42b stavebního zákona) na základě návrhu oprávněných investorů –Letňany Air Land s.r.o., Letňany Air Logistics s.r.o., Letňany eGate s.r.o. a Letňany Park Gate s.r.o., týkající se odstranění letiště Praha – Letňany z platných ZUR HMP.

  • ZHMP odsouhlasilo usnesením č. 15/15 ze dne 20. 6. 2024 pořízení Aktualizace č. 15 ZÚR hl. m. Prahy zkráceným postupem (§ 42a a 42b stavebního zákona), týkající se uvedení ZUR do souladu s požadavky nového stavebního zákona
12. července 2022
5. dubna 2024