Akční plán Krajské koncepce EVVO kraje Hlavní město Praha na období 2012-2013

Základní strukturované informace o dokumentu schváleném Radou HMP 7. února 2012.

Stav: Dokument byl schválen Radou HMP 7. února 2012, viz usnesení Rady HMP č. 142 ze dne 7. února 2012.
Rámec zpracování: Akční plán navazuje na Krajskou koncepci environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty na území hl.m. Prahy na roky 2005 - 2015 (KK EVVO) a Akční plány KK EVVO kraje Hlavní město Praha na , 2008, 2009-2010, .
Zadavatel: Hl. m. Praha.
Zpracovatel: Poradní skupina Environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) v Praze.
Popis, průběh zpracování:
Dokument určuje prioritní činnosti a úkoly v oblasti EVVO na období 2012-2013, které budou realizovány ve spolupráci hl. m. Prahy s dalšími subjekty, jež se EVVO v Praze zabývají.
Byl zpracován během podzimu roku 2011.
Dokument k dispozici: v el. verzi na těchto www stránkách HMP k EVVO v Praze (ekovychova.praha-mesto.cz):

Kontakt, informace: Odbor ochrany prostředí MHMP (OOP MHMP), oddělení informací o životním prostředí, koordinátor EVVO v Praze, tyto www stránky HMP k EVVO v Praze (ekovychova.praha-mesto.cz, část Koncepce EVVO v Praze).

Aktualizace popisu k: 3/2012.

28. března 2012
28. března 2012