ediční řada CD-ROM Praha životní prostředí

Obsah řady CD-ROM a DVD PRAHA - životní prostředí

Pozn.:
Publikace označené (*EN) jsou k dispozici také v plné anglické verzi, publikace označené (*CZ) jsou zpracovány pouze v češtině.

 

DVD PRAHA - životní prostředí 7 / PRAGUE - Environment 7

Vydal Magistrát hl. m. Prahy, 2008

ročenka PRAHA životní prostředí 2007 (*EN)
ročenka PRAHA životní prostředí 2006 (*EN)
ročenka PRAHA životní prostředí 2005 (*EN)
ATLAS životního prostředí v Praze (*EN)
Statistiská ročenka 2006 - NUMERI PRAGENSES (*EN)
Koncepční dokumenty hl. m. Prahy pro oblast životního prostředí (*EN)
Ovzduší v Praze:
REZZO 2006 - zdroje znečišťování ovzduší (*CZ)
ATEM 2006 - modelové hodnocení kvality ovzduší v Praze (*CZ)
Ochrana přírody a krajiny v Praze:
Vegetační mapa, Ptáci, Motýli, Památné stromy, Střevlíkovití brouci (vše CZ)
Hlukové mapy Prahy (*CZ)
Praha - péče o přírodní dědictví (video) (CZ) 
Archiv ročenek (1992 - 2004) (*EN)

DVD Praha ŽP 7

 

CD-ROM PRAHA - životní prostředí 6 / PRAGUE - Environment 6

Vydal Magistrát hl. m. Prahy, 2005

ročenka PRAHA životní prostředí 2004 (*EN)
ročenka PRAHA životní prostředí 2003 (*EN)
ATLAS životního prostředí v Praze (*EN)
Statistiská ročenka 2004 - NUMERI PRAGENSES (*EN)
Koncepční dokumenty hl. m. Prahy pro oblast životního prostředí (*EN)
Ovzduší v Praze:
REZZO 2004 - zdroje znečišťování ovzduší (*CZ)
ATEM 2004 - modelové hodnocení kvality ovzduší v Praze (*CZ)
Imisní zátěž suspendovaných částic PM10 (*CZ)
Hlukové mapy Prahy (*CZ)

cd praha žp 6

 

CD-ROM PRAHA - životní prostředí 5 / PRAGUE - Environment 5

Vydal Magistrát hl. m. Prahy, 2003

ročenka PRAHA životní prostředí 2002 (*EN)
ročenka PRAHA životní prostředí 2001 (*EN)
ATLAS životního prostředí v Praze (*EN)
Statistiská ročenka 2002 - NUMERI PRAGENSES (*EN)
Vybrané datové a informační zdroje (*CZ)
Ovzduší v Praze:
REZZO 2002 - zdroje znečišťování ovzduší (*CZ)
ATEM 2002 - modelové hodnocení kvality ovzduší v Praze (*CZ)
Dlouhodobá koncepce ochrany ovzduší (*CZ)
Ochrana přírody a krajiny:
Vegetační mapa Prahy (*CZ)
Motýli (*CZ)
Ptáci (*CZ)
Hlukové mapy Prahy (*CZ)
 

CD-ROM PRAHA - životní prostředí 4 / PRAGUE - Environment 4

Vydal Magistrát hl. m. Prahy, 2001

ročenka PRAHA životní prostředí 2000 (*EN)
ATLAS životního prostředí v Praze (*EN)
Statistiská ročenka 2000 - NUMERI PRAGENSES (*EN)
Vybrané datové a informační zdroje (*CZ)
Vegetační mapa Prahy (*CZ)
Neživá příroda Prahy a jejího okolí (*CZ)
REZZO 2000 - zdroje znečišťování ovzduší (*CZ)
ATEM 2000 - modelové hodnocení kvality ovzduší v Praze (*CZ)
 

CD-ROM PRAHA - životní prostředí 3 / PRAGUE - Environment 3

Vydal IMIP, 2000

ročenka PRAHA - životní prostředí 1998 (*EN)
ročenka PRAHA - životní prostředí 1999 (*EN)
ATLAS životního prostředí v Praze (*CZ)
Statistická ročenka 1999 - NUMERI PRAGENSES (*EN)
Vybrané datové a informační zdroje (*CZ)
REZZO 1998 - zdroje znečišťování ovzduší (*CZ)
ATEM - modelové hodnocení kvality ovzduší v Praze (*CZ)
EKOZÁKON - výběr zákonů a vyhlášek (*CZ)
 

CD-ROM PRAHA - životní prostředí 2 / PRAGUE - Environment 2

Vydal IMIP, 1998

ročenka PRAHA - životní prostředí 1997 (*EN)
PRAHA životní prostředí, vývojové trendy a statistika (*EN)
ATLAS životního prostředí v Praze, II. díl (*CZ)
 

CD-ROM PRAHA - životní prostředí 1 / PRAGUE - Environment 1

Vydal IMIP, 1997

ročenka PRAHA - životní prostředí 1992 (*CZ)
ročenka PRAHA - životní prostředí 1993/94 (*CZ)
ročenka PRAHA - životní prostředí 1995 (*EN)
ročenka PRAHA - životní prostředí 1996 (*EN)
ATLAS životního prostředí v Praze, I. díl (*CZ)
Chráněná území ČR 2 - PRAHA (*CZ)


Upozornění:
-

Kontakt:
Magistrát hl. m. Prahy - odbor informatiky, Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1
tel.: +420 23600 1111
redakce. distribuce:
Jiří Stach: +420 23600 3243, e-mail: Jiri.Stach@cityofprague.cz
Jana Pospíšilová: + 420 23600 2588, e-mail: Jana.Pospisilova@cityofprague.cz

19. prosince 2005
19. prosince 2005