Jak se (NE)chovat v přírodě - podrobnější informace, právní úprava, pokuty a sankce

Dále uvedené texty vznikly v rámci projektu umělecké kampaně NE! v přírodě, připravené ve spolupráci Odboru ochrany prostředí MHMP a uměleckého fotografa Matěje Derecka Harda. Kampaň upozorňuje na nevhodné chování části návštěvníků pražské přírody. Nafocena byla se známými tvářemi z řad umělců a sportovců žijících v Praze. Jedná se o sérii dvanácti fotografií ve stylu pop-art photography, které chtějí neotřelou formou upozornit na různé nešvary, kterých by se lidé měli vyvarovat při návštěvě přírody. Všechny snímky byly nafoceny v pražské přírodě. Doplňující texty byly připraveny ve spolupráci Českého svazu ochránců přírody a pracovníků odboru ochrany prostředí MHMP.

3306132_Kampaň NE! V PŘÍRODĚ
14. června 2021
14. června 2021