mapa Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta v Praze

Součástí mapy je podkladová základní mapa Prahy s vrstvou zvláště chráněných území hl. m. Prahy. Na tomto podkladu jsou prezentovány vybrané subjekty EVVO (environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty) působící na území Prahy - střediska ekologické výchovy, ekocentra a ekoporadny provozované neziskovými organizacemi (NNO) a další vybrané NNO zabývající se EVVO v Praze, MHMP a další organizace města aktivní v této oblasti, celostátní subjekty, vysokoškolská pracoviště a další vybrané subjekty. Dále jsou v mapě prezentovány vybrané zookoutky a včelnice. Součástí mapy jsou také naučné stezky procházející přírodními lokalitami Prahy, a to jak ve správě hl. m. Prahy, tak i spravované jinými subjekty. Mapa je součástí sady tematických map připravovaných v tištěné i elektronické podobě postupně od r. 2015.

mapaEVVO2024_ilu

Mapa je součástí sady tematických map připravovaných v tištěné i elektronické podobě postupně od r. 2015 pro orgány města, pracoviště a informační centra městských částí hl.m. Prahy, střediska ekologické výchovy a neziskové poradny v Praze a další subjekty pracující s veřejností.
3. vydání mapy bude po přípravě v prvním pololetí 2024 distribuováno v průběhu června a dalších měsíců 2024 zájemcům na ÚMČ hl.m. Prahy a vybraným SEV a ekoporadnám v Praze, popř. i dalším zájemcům (zejména školám).

Pro OCP MHMP připravil IPR Praha v roce 2024.

Uvítáme veškeré Vaše případné připomínky a náměty ke zpracované mapě (prosíme o zaslání na adresu jiri.stach@praha.eu).


Aktuálně (distribuce, aktualizace apod.):

  • mapa Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta v Praze, 2024 (vyd. 6/2024) bude k dispozici (do rozebrání zásob) zájemcům v tištěné podobě /formát A1/ na pracovišti oddělení environmentálních projektů (pracoviště EVVO) odboru ochrany prostředí MHMP ve Škodově paláci (Praha 1, Jungmannova 35/29, 4. patro, č. 463B) cca od 17. června 2024.
    V případě zájmu se, prosím, nejlépe ozvěte předem, e-mailem nebo telefonicky, abychom Vám potvrdili, že jsou mapy stále k dispozici.
  • mapa je dále k disp. ke stažení ve formátu PDF:
  • Návazná aktualizace s návazným dotiskem se předpokládá na konci roku 2023.
20. října 2023
5. června 2024