Zpětný odběr elektrozařízení

Město ve spolupráci s kolektivními systémy (Asekol s.r.o., Elektrowin a.s., Ekolamp s.r.o.) zajišťuje zpětný odběr elektrozařízení. Elektrozařízení se může zdarma odevzdat na tzv. místech zpětného odběru vyřazených elektrozařízení, tj. na všech sběrných dvorech hl. m. Prahy.

Město ve spolupráci s kolektivními systémy (Asekol s.r.o., Elektrowin a.s., Ekolamp s.r.o.) zajišťuje zpětný odběr elektrozařízení.

Elektrozařízení často obsahují látky, které mohou škodit životnímu prostředí i lidskému zdraví, ale při správném zpracování se dají opětovně využít.
Nová elektrozařízení jsou označována symbolem přeškrtnutého kontejneru.

Symbol zpětného odběru - přeškrtnutá popelnice

Elektrozařízení nepatří do běžného komunálního odpadu (nevhazujte je do nádob na směsný odpad ani neodkládejte do kontejnerů na objemný odpad).

Elektrozařízení můžete zdarma odevzdat na tzv. místech zpětného odběru vyřazených elektrozařízení, tj. na všech sběrných dvorech hl. m. Prahy (nebo při nákupu nového spotřebiče v prodejně: kus za kus).
 

Zpětný odběr elektrozařízení 01  Zpětný odběr elektrozařízení 02


Sebraná elektrozařízení se dopraví ke zpracovateli, který zajistí demontáž, recyklaci, případně ekologicky vhodné odstranění elektroodpadu a recyklovatelné materiály vrátí zpět do výroby.
 

Zpětný odběr elektrozařízení 03  Zpětný odběr elektrozařízení 04


Povinností provozovatelů sběrných dvorů je přijímat elektrozařízení v souladu se smlouvami uzavřenými s hl.m.Prahou a „Metodickým pokynem pro obsluhu sběrného místa“.

Na základě článku č. 1 bod 6.1. Metodického pokynu je zpětný odběr elektrozařízení nezávislý na místě trvalého pobytu, proto pokud kdokoliv odevzdává na místě zpětného odběru (sběrné dvory) pouze použité elektrozařízení a současně neodevzdává odpad, nebude provozovatel SD vyžadovat občanský průkaz
Vyřazená elektrozařízení musí být ke zpětnému odběru odevzdávána kompletní (úplná, nerozebraná) a přebírána provozovatelem sběrného dvoru od spotřebitelů nebo posledních prodejců (viz článek č. 1 bod 6. Metodického pokynu) bezplatně.

Sbírané skupiny elektrozařízení:

A: Světelné zdroje (trubicové zářivky, úsporné zářivky, výbojky, klasické a halogenové žárovky)

Od 1. ledna 2021 spadají přímožhavené i halogenové žárovky do zpětného odběru a je nutné za ně odvádět příspěvek na recyklaci.
Klasické, přímo žhavené žárovky ztratily v novém zákoně o výrobcích s ukončenou životností výjimku ze zpětného odběru. Přímo žhavené klasické žárovky nebyly původně do zpětného odběru zařazeny, protože jejich výroba byla zakázána a tudíž se předpokládalo, že jejich sběr a recyklace nebude příliš potřeba. Nicméně se ukázalo, že se pod různými názvy (průmyslové žárovky, otřesuvzdorné žárovky atd.) do České republiky dále dovážejí a po skončení jejich životnosti často končí v kontejnerech na použité světelné zdroje, stejně jako halogenové žárovky, které jsou na našem trhu stále běžně k dostání.

Kolektivní systém: EKOLAMP (tel:277 775 102,731 549 822; sber@ekolamp.cz)
Množství: spotřebitelé a poslední prodejci (neprokazují se kartou účastníka systému) až 30 ks na jednu donášku

Odevzdání vyššího množství záleží na dohodě s provozovatelem sběrného dvoru !

Pokud vyšší množství provozovatel nepřijme bude informovat o možnosti odevzdat vyšší množství zářivek na tzv. konsolidačním místě: Rosická ul., Praha – Vinoř, Provozní doba: Po – Pá: 7,00 – 15,00, kontakt: Vladimír Kovář, 602 687 508, vladimir.kovar@sita.cz

 


B: Informační technologie, telekomunikační zařízení, spotřebitelská zařízení, hračky a vybavení pro volný čas a sporty, lékařské přístroje

Kolektivní systém: ASEKOL (261 303 258, 724 136 018; obce@asekol.cz)

-    B1: PC monitory a televizory

-    B2: ostatní elektrozařízení neuvedená v kategorii B1 (osobní počítače, vč. myši, klávesnice, laptopy, tiskárny, psací stroje, kalkulačky, faxy, telefony, videokamery, Hi-fi rekordéry, videohry, elektrické hračky,….. atd.)

Množství od:

  • Spotřebitele: množství odpovídající použití v domácnosti (doporučujeme stejný limit jako mají poslední prodejci a servisy viz níže)
  • Posledních prodejců a servisů (s kartou účastníka systému) až 20 ks elektrozařízení v celkové hmotnosti do 150 kg

Odevzdání vyššího množství záleží na dohodě s provozovatelem sběrného dvoru !

Pokud provozovatel nebude ochoten přijmout vyšší množství informuje návštěvníka o možnosti odvézt si elektrozařízení skupiny B zdarma přímo ke zpracovateli (např. Pražské služby a.s. ul. Pod Šancemi 444/1). Před tím však musí vyplnit formulář na webových stránkách www.asekol.cz a ke zpracovateli přijet s dodacím listem, který obdrží od KS ASEKOL. Množství nad 40 ks PC monitorů a televizorů kolektivní systém - ASEKOL sám zdarma odveze ke zpracovateli.


C: Velké domácí spotřebiče, malé domácí spotřebiče, elektrické nástroje

Kolektivní systém: ELEKTROWIN (241 091 842, 731 492 675, sber@elektrowin.cz)

-    C1: Velká chladící zařízení (chladničky, mrazničky,..)

-    C2: Velké spotřebiče s rozměry většími než 40 x 80 x 50 cm (pračky, sušičky, myčky na nádobí, sporáky, plotny, mikrovlnné trouby, elektrické radiátory, velké vrtačky, velké pily, zařízení pro frézování, broušení, sekání, nástroje pro pájení, svařování,…..apod.)

-    C3: Malé spotřebiče s rozměry menšími než 40 x 80 x 50 cm (vysavače, zařízení používaná k šití, žehličky, topinkovače, fritovací hrnce, mlýnky, kávovary, elektrické nože, spotřebiče pro stříhání vlasů, sušení vlasů, čištění zubů, hodinky, budíky, váhy,.. a jiné spotřebiče a nástroje menších rozměrů)

Množství od:

  • Spotřebitele: množství odpovídající použití v domácnosti (doporučujeme stejný limit jako mají poslední prodejci a servisy viz níže)
  • Posledních prodejců a servisů (s kartou účastníka systému) až 5ks velkých elektrozařízení (C1 a C2) a až 30 ks malých elektrozařízení (C3)

Odevzdání vyššího množství záleží na dohodě s provozovatelem sběrného dvoru !

Pokud provozovatel nebude ochoten přijmout vyšší množství informuje návštěvníka o možnosti, že kolektivní systém ELEKTROWIN je schopen zajistit bezplatný odvoz a následnou recyklaci, v případě, že je nashromážděno minimálně 10 ks velkých spotřebičů (C1 a C2) v takovém případě předá provozovatel sběrného dvora návštěvníkovi  kontakt na provozní oddělení tel. 241 091 842, 731 492 675 (sber@elektrowin.cz).


Více informací naleznete v metodickém pokynu pro obsluhu sběrného místa nebo na webových stránkách kolektivních systémů:
www.elektrowin.cz
www.asekol.cz
www.ekolamp.cz

6. března 2024
7. března 2024