Nakládání s odpadem na území Prahy - mapy a seznamy

Souhrnný přehled stanovišť nádob na tříděný odpad, velkoobjemových kontejnerů, seznam a informace o sběrných dvorech, stabilních sběrnách a mobilním sběru nebezpečného odpadu, seznam oprávněných osob k nakládání s odpady a seznam skládek na území Prahy a Středočeského kraje.

Stanoviště nádob na tříděný odpad (papír, plasty, sklo, nápojové kartony, kovy)

 • Dynamická mapa Prahy s vyznačením stanovišť nádob na tříděný odpad (papír, multikomoditní sběr /plasty, nápojové kartony/ sklo, kovy a elektrozařízení)

Kontejnery na objemný odpad (VOK)

 • Místa a termíny přistavení kontejnerů na objemný odpad na území hl.m. Prahy

Sběrné dvory hl.m. Prahy a sběrné dvory městských částí

 • Dynamická mapa v rámci Portálu hl.m. Prahy s vyznačením sběrných dvorů na území hl.m. Prahy, kontaktními údaji a informacemi o provozní době a odebíraném odpadu
 • Dynamická mapa v rámci Geoportálu hl. m Prahy
 • Orientační mapka sběrných dvorů na území hl.m. Prahy (stav 3/2021 - v přípravě)
 • mapa Nakládání s komunálním odpadem v Praze ve formátu PDF ke stažení - formát A1 a A0, celá Praha
  - periodicky aktualizovaná mapa;
  Pozn.: tato mapa je k dispozici také v tištěné podobě pro střediska ekologické výchovy a další informační centra a subjekty do vyčerpání zásob. V případě umístění PDF verze na webové stránky mimo server MHMP prosíme o Vaše avízo, abychom mohli zajistit dlouhodobě aktuálnost daných informací mimo stránky MHMP. Děkujeme za pochopení.
 • Seznam sběrných dvorů na území hl. m. Prahy platný od ledna 2023 s kontaktními údaji a informacemi o provozní době a odebíraném odpadu (k nahlédnutí a ke stažení - soubor ve formátu MS-Word, vel. 131 Kb)

Stabilní sběrny nebezpečného odpadu

 • Dynamická mapa v rámci Portálu hl.m. Prahy s vyznačením stabilních sběren nebezpečného odpadu na území hl.m. Prahy, kontaktními údaji a informacemi o provozní době a odebíraném odpadu
 • Dynamická mapa v rámci Geoportálu hl. m Prahy
 • Orientační mapka stabilních sběren nebezpečného odpadu na území hl.m. Prahy (stav 3/2021 - v přípravě)
 • mapa Nakládání s komunálním odpadem v Praze ve formátu PDF ke stažení - formát A1 a A0, celá Praha
  - periodicky aktualizovaná mapa;
  Pozn.: tato mapa je k dispozici také v tištěné podobě pro střediska ekologické výchovy a další informační centra a subjekty do vyčerpání zásob. V případě umístění PDF verze na webové stránky mimo server MHMP prosíme o Vaše avízo, abychom mohli zajistit dlouhodobě aktuálnost daných informací mimo stránky MHMP. Děkujeme za pochopení.
 • Přehled kontaktních údajů, provozní doba a druh odevzdávaného odpadu

Mobilní sběr nebezpečného odpadu

odkaz na článek "Mobilní sběr nebezpečných odpadů a potravinářských olejů na území hl. m. Prahy v roce 2024"
 

 • Přehled míst a termínů mobilního sběru nebezpečného odpadu (rok 2024)
 • Dynamická mapa Prahy s vyznačením jednotlivých tras a jejich zastávek mobilního sběru nebezpečného odpadu a potravinářských olejů

Zpětný odběr elektrozařízení

 • Registr míst zpětného odběru elektrozařízení na stránkách MŽP poskytuje informace o sběrných nádobách a sběrných místech (sběrné dvory, prodejny apod.), kde je možné odevzdat vysloužilé elektrické spotřebiče a vyhledá nejbližší sběrné místo nebo sběrnou nádobu.

Seznam oprávněných osob k nakládání s odpady

 • Seznam oprávněných osob k nakládání s odpady
  (odkaz na Informační systém odpadového hospodářství MŽP)
12. ledna 2024
2. května 2024