PENB - přehled podle městských částí - ostatní

 

Praha 2  
Správa služeb hlavního města Prahy Korunní 15/734 - OŘ MP Praha 2
Praha 3  
Správa Pražských Hřbitovů Olšany, Vinohradská 949/157
Správa Pražských Hřbitovů Olšany, Vinohradská 71/155
Praha 5  
Pražská informační služba Arbesovo nám. 4/70
Správa služeb hlavního města Prahy Kobrova 1366/8 - OŘ MP Praha 5
Správa služeb hlavního města Prahy Spodní 31, Lahovice - Útvar operačně analytický
Správa služeb hlavního města Prahy K Zahradám 116, Lahovičky Útvar operačně analytický - TAXI
Praha 6  
Útvar rozvoje hl. m. Prahy Horoměřická 2307/47
Praha 8  
Lesy hl.m.Prahy K Zahradnictví 594 - Velkoškolka Ďáblice
Správa služeb hlavního města Prahy Kundratka 1951/19, Libeň - budova č.   2
Správa služeb hlavního města Prahy Kundratka 1951/19, Libeň - budova č.   4
Správa služeb hlavního města Prahy Kundratka 1951/19, Libeň - budova č.   8
Správa služeb hlavního města Prahy Kundratka 1951/19, Libeň - budova č. 10
Správa služeb hlavního města Prahy Kundratka 1951/19, Libeň - budova č. 11, 12
Správa služeb hlavního města Prahy Kundratka 1951/19, Libeň - budova č. 13
Technická správa komunikací hl. m. Prahy Podlipného 9 - 11
Praha 9  
Správa služeb hlavního města Prahy Veltruská 576 - OŘ MP Praha 9
Technická správa komunikací hl. m. Prahy Poděbradská 185
Praha 10  
Správa služeb hlavního města Prahy Korunní 2456/ 98 - Ředitelství MP HMP
Správa služeb hlavního města Prahy Počernická  634/95 - OŘ MP Praha 10
Praha 11  
Správa služeb hlavního města Prahy U přehrady 54, Háje - SSHMP 
Praha 12  
Správa služeb hlavního města Prahy Násirovo nám. 1816/1, Modřany - OŘ MP Praha 12
Praha 14  
Lesy hl.m.Prahy Zálužská 179 - Hájovna Hloubětín
Správa služeb hlavního města Prahy V soudním 4547 - Útvar psovodů MP HMP
Praha 15  
Správa služeb hlavního města Prahy Dolnoměcholupská 58/27 - Útvar prevence
Správa služeb hlavního města Prahy Dolnoměcholupská 58/27 - ÚPOZ Měcholupy
Mimopražská zařízení  
Správa služeb hlavního města Prahy Labská 12 - ŠVZ Labská
Správa služeb hlavního města Prahy Poustky 21 - ŠVZ Žihle
Správa služeb hlavního města Prahy ŠVZ Žihle
Správa služeb hlavního města Prahy Poustky 22 - ŠVZ Žihle
Správa služeb hlavního města Prahy ŠVZ Žihle
Správa služeb hlavního města Prahy ŠVZ Žihle
15. července 2015
15. července 2015