Informační materiály

Hlavní město Praha připravuje prostřednictvím odboru ochrany prostředí MHMP a dále ve spolupráci s dalšími subjekty velké množství informačních, osvětových, vzdělávacích i dalších materiálů týkajících se oblasti ochrany a péče o životní prostředí. Materiály jsou k dispozici zájemcům jak v prostorách MHMP a jeho informačních středisek, tak i v informačních místech řady dalších spolupracujících organizací, nebo jsou distribuovány při různých informačních akcích zaměřenými na oblast životního prostředí pořadaných hl.m. Prahou a spolupracujícími subjekty. V této rubrice naleznete postupně informace o jednotlivých dostupných materiálech včetně informace, kde je možné daný materiál získat, u většiny materiálů zde naleznete i elektronické verze ke stažení.

ukázky informačních, osvětových a dalších materiálů k problematice ochrany životního prostředí a EVVO připravených v posledních letech magistrátem hl.m. Prahy

V současné době zde najdete informace o sadách informačních materiálů o pražské přírodě Přírodní parky Parky, Lesy a lesoparky Prahy, Naučné stezky v Praze a Pražské parky a zahrady celopražského významu, o ročenkách Praha životní prostředí, o sadě infomateriálů k pražským studánkám a nově o sadě napových informačních výstupů, další informace budou postupně doplňovány.


 

titulní strana magazínu Pražská EVVOluce č.1/2020

Rébusy, omalovánky a další materiály s tématem ochrany přírody a životního prostředí pro děti a další zájemce

Hlavní město Praha, odbor ochrany prostředí MHMP, nabízí pedagogům MŠ a ZŠ, rodičům s dětmi i dalším zájemcům ke stažení elektronické verze vybraných materiálů vydaných v posledních letech s tématem ochrany přírody a životního prostředí - typu omalovánek, rébusů, křížovek spojovaček apod. Od roku 2022 jsou postupně doplňovány i jazykové mutace materiálů, resp. vícejazyčné verze.


 

titulní strana magazínu Pražská EVVOluce č.4/2021

Pražská EVVOluce, časopis o ekologické výchově v Praze

Od roku 2016 je zájemcům o ekologickou výchovu v Praze k dispozici nový časopis nazvaný Pražská EVVOluce. Pražská EVVOluce je časopis primárně elektronický, připravovaný tak, aby se dobře četl na tabletu či na počítači. V tištěné podobě je distribuován při speciálních příležitostech a v rámci vybraných akcí.


zde
zde
zde
zde
zde
zde
zde
zde
zde
zde
zde

Aktuality z oblasti informačních materiálů pro veřejnost

24. března 2014
24. března 2014