Ochrana přírody a krajiny - aktuální tabulky

Zvláště chráněná území, Památné stromy, Přírodní parky, Registrované významné krajinné prvky a Soustava NATURA 2000 na území hl. m. Prahy. Průběžně aktualizovaný stav. Tabulky se základními informacemi s odkazy na podrobnější informace. U ZCHÚ jsou doplněny odkazy na aktualizované plány péče.

 (poslední aktualizace k 9/2023)

Přehled maloplošných zvláště chráněných území na území hl. m. Prahy

Tab. Přehled zvláště chráněných území města (stav od 28.2. 2024, 93 ZCHÚ, při započítání NPP Černé rokle, celková rozloha 2428 ha, podrobné informace jsou umístěny na stránkách Pražská příroda)

Pozn.:  S účinností od 28.2.2024 je nově přehlášena přírodní památka Cihelna v Bažantnici (Nařízením RHMP č. 4/2024). S účinností od 24. 3. 2021 je nově zřízena přírodní památka Zámky (nařízením č. 5/2021 Sb. hl. m. Prahy). S účinností od 1. 8. 2020 je nově zřízena přírodní rezervace Prokopské údolí (nařízením č. 5/2020 Sb. hl. m. Prahy). K tomuto datu dochází zároveň ke zrušení ochrany přírodní památky Opatřilka – Červený lom, resp. k zahrnutí jejího bývalého území do nově zřizované přírodní rezervace Prokopské údolí.

  Název Kat. OP Zřizovací předpis Rozloha [ha] Plán péče o ZCHÚ
1. Baba
podrobné informace na webu Pražská příroda
PP V vyhl. č. 4/1982 Sb. NVP 5,99 Plán péče pro roky 2023-2032
2. Barrandovské skály
podrobné informace na webu Pražská příroda
NPP V vyhl. č. 4/1982 Sb. NVP 11,38 PDF (vel. 936 kbyte)
příloha (vel. 3,9 Mbyte)
3. Bažantnice v Satalicích
podrobné informace na webu Pražská příroda
PP Z výnos MŠVU č. 91.629/51–IV/5, novela výnos MK ČSR č. 14.200/88 – SÚOP 15,90

plán péče pro roky 2021-2030

4. Bílá skála
podrobné informace na webu Pražská příroda
PP Z vyhl. č. 5/1988 Sb. NVP 6,40 Plán péče pro roky 2009-2024
5. Bohnické údolí
podrobné informace na webu Pražská příroda
PP V vyhl. č. 4/1982 Sb.NVP 5,11 Plán péče pro roky 2020-2029
6. Branické skály
podrobné informace na webu Pražská příroda
PP Z vyhl. č. 5/1968 Sb. NVP 8,17 plán péče pro roky 2020-2029
7. Cihelna v Bažantnici
podrobné informace na webu Pražská příroda
PP - Nařízení RHMP č. 4/2024 (s účinností od 28.2.2024) 4,72 Plán péče pro roky 2023-2032
8. Cikánka I.
podrobné informace na webu Pražská příroda
NPP Z vyhl. č. 5/1988 Sb. NVP 4,54  
9. Cikánka II.
podrobné informace na webu Pražská příroda
PP Z vyhl. č. 5/1988 Sb. NVP 0,39 plán péče pro roky 2010-2024
10. Ctirad
podrobné informace na webu Pražská příroda
PP Z vyhl. č. 5/1988 Sb. NVP 6,53

plán péče pro roky 2019-2022

11. Cyrilov
podrobné informace na webu Pražská příroda
PR V vyhl. č. 5/1988 Sb. NVP a vyhláška ONV Praha – východ z 16. 2. 1990 91,17
(dle vyhlášky)
plán péče pro roky 2021-2030
12. Černé rokle
podrobné informace na webu
NPP V usnesení č.262 Rady Středočeského KNV

13,30

(z toho na území Prahy cca 2,51 ha)

 
13.  Čimické údolí
podrobné informace na webu Pražská příroda
PP V vyhl. č. 5/1968 Sb. NVP 8,42 plán péče pro roky 2020-2029
14.  Dalejský profil
podrobné informace na webu Pražská příroda
NPP Z vyhl. č. 3/1982 Sb. NVP 23,66 plán péče pro roky 2016-2025
15.  Divoká Šárka
podrobné informace na webu Pražská příroda
PR V vyhl. č. 12/1964 Sb. NVP 25,22 plán péče pro roky 2010-2024

16.

 

Dolní Šárka
podrobné informace na webu Pražská příroda
PP V vyhl. č. 4/1982 Sb. NVP 6,15 plán péče pro roky 2020-2029
17 Dvorecké stráně
podrobné informace na webu Pražská příroda (v přípravě)
PP V nařízení RHMP č. 11/2017 (s účinností od 31. 5. 2017) 3,89 plán péče pro roky 2020-2029
18. Havránka
podrobné informace na webu Pražská příroda
PP V vyhl. č. 4/1982 Sb. NVP, vyhl. č. 17/2002 4,34 plán péče pro roky 2022-2031
19.  Homolka
podrobné informace na webu Pražská příroda
PR Z vyhl. č. 1/1982 Sb. NVP 13,35 plán péče pro roky 2020-2029

20.

 

Housle
podrobné informace na webu Pražská příroda
PP Z vyhl. č. 3/1982 Sb. NVP 3,71 plán péče pro roky 2024-2033
21 Hrnčířské louky
podrobné informace na webu Pražská příroda
PP V vyhl. č. 5/1988 Sb. NVP 29,30 plán péče pro roky 2023-2032
22. Hvížďalka
podrobné informace na webu Pražská příroda
PP Z vyhl. č. 5/1988 Sb. NVP 1,48 PDF (159 kbyte)
orientační mapa (pdf, 384 kbyte)
ortofoto mapa (pdf, 233 kbyte)
parcelní mapa (pdf, 74 kbyte)
návrh na rozšíření (pdf)
protokol (pdf)
inventarizační průzkum 1990 (pdf, 1,7 Mbyte)
23.  Cholupická bažantnice
podrobné informace na webu Pražská příroda
PP V vyhl. č. 1/1982 Sb. NVP 14,43 Plán péče pro roky 2020-2029
24.  Chuchelské háje
podrobné informace na webu Pražská příroda (v přípravě)
PR Z

nařízení RHMP č. 15/2018 (s účinností od 28. 11. 2018)

62,40 plán péče pro roky 2019-2028
25. Chvalský lom
podrobné informace na webu Pražská příroda
PP Z vyhl. č. 5/1988 Sb. NVP 1,70 Plán péče pro roky 2024-2033
26.  Jabloňka
podrobné informace na webu Pražská příroda
PP Z vyhl. č. 5/1968 Sb. NVP 1,25 plán péče pro roky 2020-2029

27.

 

Jenerálka
podrobné informace na webu Pražská příroda
PP V vyhl. č. 5/1968 Sb. NVP 1,43 plán péče pro roky 2010-2024
28 Kalvárie v Motole
podrobné informace na webu Pražská příroda
PP V vyhl. č. 4/1982 Sb. NVP 3,67 Plán péče pro roky 2010-2024
29.  Klánovický les
podrobné informace na webu Pražská příroda
PR   nařízení RHMP č. 3/2013 289,005 Plán péče pro roky 2023-2029
30.  Klapice
podrobné informace na webu Pražská příroda
PR Z vyhl. č. 5/1988 Sb. NVP 18,16 Plán péče pro roky 2021-2029
31. Komořanské a modřanské tůně
podrobné informace na webu Pražská příroda
PP V nařízení RHMP č. 14/2014 (s účinností od 1.11. 2014) 12,50 Plán péče pro roky 2021-2030
32.  Královská obora
podrobné informace na webu Pražská příroda
PP Z vyhl. č. 5/1988 Sb. NVP, nařízení č. 4/2006 Sb. hl. m. Prahy a nařízení č. 7/2012 Sb. Hl. m. Prahy 90,89 Plán péče pro roky 2020-2027
33.  Krňák
podrobné informace na webu Pražská příroda
PP Z vyhl. č. 5/1988 Sb. NVP 27,60 Plán péče pro roky 2020-2029
34.  Ládví
podrobné informace na webu Pražská příroda
PP V vyhl. č. 3/1982 Sb. NVP 0,62 Plán péče pro roky 2024-2034

35.

 

Letenský profil
podrobné informace na webu Pražská příroda
PP Z vyhl. č. 5/1988 Sb. NVP 1,47 Plán péče pro roky 2010-2024
36. Letiště – Letňany
podrobné informace na webu Pražská příroda
NPP V vyhl. MŽP č. 184/2005 Sb. 50,98 Plán péče pro roky 2011-2021
37.  Lítožnice
podrobné informace na webu Pražská příroda
PP Z vyhl. č. 5/1988 Sb. NVP 29,30 Plán péče pro roky 2010-2022
38.  Lochkovský profil
podrobné informace na webu Pražská příroda
NPP Z

vyhl. MŽP č. 210/2021 Sb., o vyhlášení Národní přírodní památky Lochkovský profil a stanovení jejích bližších ochranných podmínek

35,50 PDF (vel. 3,8 Mbyte)
39.  Meandr Botiče
podrobné informace na webu Pražská příroda
PP V vyhl. č. 5/1968 Sb. NVP 4,31 plán péče pro roky 2021-2030
40.  Milíčovský les a rybníky
podrobné informace na webu Pražská příroda
PP Z nařízení RHMP č. 16 /2013 104,73 plán péče pro roky 2023-2031
41.  Modřanská rokle
podrobné informace na webu Pražská příroda
PP Z vyhl. č. 5/1988 Sb. NVP 122,75 Plán péče pro roky 2023-2032
42.  Motolský ordovik
podrobné informace na webu Pražská příroda
PP Z vyhl. č. 5/1988 Sb. NVP 1,90 Plán péče pro roky 2010-2024

43.

 

Mýto
podrobné informace na webu Pražská příroda
PR Z vyhl. č. 5/1988 Sb. NVP 18,60 plán péče pro roky 2021-2030
44. Nad Mlýnem
podrobné informace na webu Pražská příroda
PP V vyhl. č. 5/1968 Sb. NVP 3,89 plán péče pro roky 2023-2032
45.  Nad Závodištěm
podrobné informace na webu Pražská příroda
PP Z vyhl. č. 5/1988 Sb. NVP 22,85 plán péče pro roky 2020-2029
46.  Obora Hvězda
podrobné informace na webu Pražská příroda
PP Z vyhl. č. 5/1988 Sb. NVP ve znění nařízení č. 7/2012 Sb. HMP 78,85 Plán péče pro roky 2022-2031
47.  Obora v Uhříněvsi
podrobné informace na webu Pražská příroda
PP V vyhl. č. 3/1982 Sb. NVP 34,56 Plán péče pro roky 2020-2029
48.  Okrouhlík
podrobné informace na webu Pražská příroda
PP Z vyhl. č. 3/1982 Sb. NVP 0,66 Plán péče pro roky 2023-2032
49.  Opukový lom Přední Kopanina
podrobné informace na webu Pražská příroda
PP Z vyhl. č. 5/1988 Sb. NVP
a nařízení č. 13/2006 Sb. hl. m. Prahy
1,94

plán péče pro roky 2017-2026 (pdf), vel. 1 Mbyte)

nařízení (PDF, vel. 254 kbyte)

50.

 

Ortocérový lůmek
podrobné informace na webu Pražská příroda
PP Z výnos MK ČSR č. 9.861/76 0,48 Plán péče pro roky 2024-2033 (pdf)
51. Pecka
podrobné informace na webu Pražská příroda
PP Z vyhl. č. 5/1988 Sb. NVP 1,90 Plán péče pro roky 2010-2022
52.  Petřín
podrobné informace na webu Pražská příroda
PP   nařízení RHMP č. 13/2013 52,67 plán péče pro roky 2023-2032 (PDF, 6 Mbyte)
53.  Pitkovická stráň
podrobné informace na webu Pražská příroda
PP Z výnos MK ČSR č. 13360/68-II/2 0,55

plán péče pro roky 2021-2030 (PDF, 11 Mbyte)

54.  Počernický rybník
podrobné informace na webu Pražská příroda
PP Z vyhl. č. 5/1988 Sb. NVP 41,10 plán péče pro roky 2023-2032
55.  Podbabské skály
podrobné informace na webu Pražská příroda
PP V vyhl. č. 4/1982 Sb. NVP 0,84 Plán péče pro roky 2023-2032
56.  Podhoří
podrobné informace na webu Pražská příroda
PR V vyhl. č. 4/1982 Sb. NVP, vyhl. č. 17/2002 8,43 Plán péče pro roky 2019-2028

57.

 

Podolský profil
podrobné informace na webu Pražská příroda
PP Z vyhl. č. 5/1988 Sb. NVP 2,70 plán péče pro roky 2010-2024
58. Pod školou
podrobné informace na webu Pražská příroda
PP Z vyhl. č. 5/1988 Sb. NVP 2,58

plán péče pro roky 2021-2030

59. Pod Žvahovem
podrobné informace na webu Pražská příroda
PP Z vyhl. č. 5/1968 Sb. NVP 0,50 plán péče pro roky 2024-2033 (pdf)
60. Požáry
podrobné informace na webu Pražská příroda
NPP Z vyhl. č. 3/1982 Sb. NVP 4,31  
61. Prameniště Blatovského potoka
podrobné informace na webu Pražská příroda
PP   vyhl. č. 10/2009   plán péče pro roky 2019-2028
62. Pražský zlom
podrobné informace na webu Pražská příroda
PP Z vyhl. č. 5/1988 Sb. NVP 0,35 Plán péče pro roky 2023-2032
63.  Prokopské údolí
podrobné informace na webu Pražská příroda (probíhá aktualizace stránky)
PR V nařízení č. 5/2020 Sb. hl. m. Prahy 163 plán péče pro roky 2023-2032

64.

 

Prosecké skály
podrobné informace na webu Pražská příroda
PP V vyhl. č. 5/1968 Sb. NVP 1,67 plán péče pro roky 2019-2028
65. Radotínské skály
podrobné informace na webu Pražská příroda
PP Z vyhl. č. 5/1988 Sb. NVP 27,64 plán péče pro roky 2020-2029
66.  Radotínské údolí
podrobné informace na webu Pražská příroda
PR Z výnos MK ČSR č. 8.200/75 98,52  
67.  Rohožník – lom v Dubči
podrobné informace na webu Pražská příroda
PP V vyhl. č. 5/1988 Sb. NVP 3,37 PDF (vel. 298 kbyte)
orientační mapa (pdf, 334 kbyte)
ortofoto mapa (pdf, 2,3 Mbyte)
parcelní mapa (pdf, 182 kbyte)
porost (pdf, 74 kbyte)
68.  Salabka
podrobné informace na webu Pražská příroda
PP V vyhl. č. 4/1982 Sb. NVP, vyhl. č. 17/2002 0,85 plán péče pro roky 2020-2029

69.

 

Sedlecké skály
podrobné informace na webu Pražská příroda
PP V vyhl. č. 4/1982 Sb. NVP 8,75 plán péče pro roky 2010-2024
70. Skalka
podrobné informace na webu Pražská příroda
PP Z vyhl. č. 5/1968 Sb. NVP 10,60 plán péče pro roky 2020-2029
71 Skály v zoologické zahradě
podrobné informace na webu Pražská příroda
PP V nařízení RHMP č. 17/2014 (s účinností od 1. 12. 2014) 1,7605 plán péče pro roky 2024-2033
72.  Slavičí údolí
podrobné informace na webu Pražská příroda
PR Z vyhl. č. 5/1988 Sb. NVP 38,00 plán péče pro roky 2020-2029
73.  Staňkovka
podrobné informace na webu Pražská příroda
PR Z vyhl. č. 5/1988 Sb. NVP 44,47 PDF (vel. 2,7 Mbyte)
74.  Střešovické skály
podrobné informace na webu Pražská příroda
PP Z vyhl. č. 5/1968 Sb. NVP 1,45 Plán péče pro roky 2024-2033

75.

 

Šance
podrobné informace na webu Pražská příroda
PR Z nařízení RHMP č. 14/2013 (s účinností od 1.12. 2013)
(dříve vyhl. č. 1/1982 Sb. NVP )
198,28 Plán péče pro roky 2022-2031
76. Trojská
podrobné informace na webu Pražská příroda
PP V vyhl. č. 4/1982 Sb. NVP 1,30 Plán péče pro roky 2023-2032
77. U Branického pivovaru
podrobné informace na webu Pražská příroda
PP V vyhl. č. 5/1988 Sb. NVP 1,66 Plán péče pro roky 2023-2032
78.  Údolí Kunratického potoka
podrobné informace na webu Pražská příroda
PP Z vyhl. č. 5/1988 Sb. NVP 150,20 Plán péče pro roky 2020-2029
79. Údolí Únětického potoka
podrobné informace na webu Pražská příroda
PR Z vyhl. č. 5/1988 Sb. NVP 59,60 Plán péče pro roky 2019-2028
80. U Hájů
podrobné informace na webu Pražská příroda
PP Z vyhl. č. 1/1982 Sb. NVP 6,60 plán péče pro roky 2021-2030
81. U Nového mlýna
podrobné informace na webu Pražská příroda
NPP Z vyhl. č. 3/1982 Sb. NVP 12,30 PDF (vel. 1,9 Mbyte)
82. U Závisti
podrobné informace na webu Pražská příroda
PP Z vyhl. č. 5/1988 Sb. NVP 0,70 plán péče pro roky 2023-2032
83.  Velká skála
podrobné informace na webu Pražská příroda
PP Z vyhl. č. 5/1968 Sb. NVP, vyhl. č. 5/2010 1,80 plán péče pro roky 2020-2029
84.  V Hrobech
podrobné informace na webu Pražská příroda
PP Z vyhl. č. 5/1988 Sb. NVP 1,30 Plán péče pro roky 2023-2032

85.

 

Vidoule
podrobné informace na webu Pražská příroda
PP Z vyhl. č. 5/1988 Sb. NVP 8,65 plán péče pro roky 2021-2030
86. Vinořský park
podrobné informace na webu Pražská příroda
PR Z vyhl. č. 3/1982 Sb. NVP 37,35 Plán péče pro roky 2020-2029

87.

 

Vizerka
podrobné informace na webu Pražská příroda
PP V vyhl. č. 5/1988 Sb. NVP 3,10 Plán péče pro roky 2023-2032
88. V Pískovně
podrobné informace na webu Pražská příroda
PR V vyhl. č. 5/1988 Sb. NVP 7,73 plán péče pro roky 2021-2030
89. Xaverovský Háj
podrobné informace na webu Pražská příroda
PP Z Nařízení č. 1/2014 Sb. HMP 70,1 plán péče pro roky 2023-2032

90.

 

Zámky
podrobné informace na webu Pražská příroda
PP V

Nařízení č. 5/2021 Sb. HMP (s účinností od 24. 3. 2021, dříve vyhl. č. 4/1982 Sb. NVP, vyhl. č. 17/2002)

7,8 ha
(s účinností od 24. 3. 2021, dříve 5,05 ha)

Plán péče pro roky 2021-2030
91. Zlatnice
podrobné informace na webu Pražská příroda
PP Z vyhl. č. 5/1968 Sb. NVP 3,26 Plán péče pro roky 2023-2032
92. Zmrzlík
podrobné informace na webu Pražská příroda
PP V vyhl. č. 5/1988 Sb. NVP 16,10

Plán péče pro roky 2021-2030

 93. Železniční zářez
podrobné informace na webu Pražská příroda
PP Z vyhl. č. 5/1988 Sb. NVP 0,55 Plán péče pro roky 2024-2033
  Roztocký háj – Tiché údolí
podrobné informace na webu Pražská příroda
PR Z Výnos MŠVU č. 100.988/51-IV/5, novela
výnos MK ČSR č. 14.200/88-SÚOP mimo
hl. m. Prahy, zasahuje pouze část 50 m OP
   

Legenda:
PP
přírodní památka
PR přírodní rezervace
NPP Národní přírodní památka
OP ochranné pásmo
Z ochranné pásmo ze zákona, tj. 50 m
V ochranné pásmo vyhlášené
"-" vyhlášeno bez ochranného pásma

Kategorie PP – 69, kategorie PR – 16, kategorie NPP – 8

Zdroj: OCP MHMP


Přírodní parky na území města

Tab. Přehled přírodních parků na území města (stav k 6/2024, 12 přírodních parků)

  Název Zřizovací předpis Rozloha [ha]
1. Botič - Milíčov nařízení RHMP č. 10/2014 823.73
2. Říčanka nařízení RHMP č. 10/2014 407.68
3. Radotínsko - Chuchelský háj nařízení RHMP č. 10/2014 894,81
4. Šárka - Lysolaje nařízení RHMP č. 10/2014 1004.87
5. Drahaň - Troja nařízení RHMP č. 10/2014 578.76
6. Hostivař - Záběhlice nařízení RHMP č. 10/2014 423.05
7. Rokytka nařízení RHMP č. 10/2014 136.46
8. Modřanská rokle - Cholupice nařízení RHMP č. 10/2014 1 707,50
9. Košíře - Motol nařízení RHMP č. 10/2014 354.39
10. Klánovice - Čihadla nařízení RHMP č. 10/2014 2198.85
11. Prokopské a Dalejské údolí nařízení RHMP č. 10/2014 652.49
12. Smetanka nařízení RHMP č. 10/2014 150.11

 

Zdroj: OCP MHMP


Soustava NATURA 2000 na území hl.m. Prahy

(11 EVL, seznam platný od 11/2021, podrobné informace na http://www.natura2000.cz)

Název  (odkaz na stránky NATURA2000.CZ) rozloha [ha] biogeografická oblast navrhovaná kategorie ZCHÚ Kód lokality
Obora Hvězda 1,9125 kontinentální PP - přírodní památka CZ0113001
Praha - Petřín 52,5905 kontinentální PP přírodní památka CZ0113773
Blatov a Xaverovský háj 213,885 kontinentální CHKO - chráněná krajinná oblast, PR - přírodní rezervace, PP - přírodní památka CZ0110142
Milíčovský les 11,4163 kontinentální PP - přírodní památka CZ0113002
Radotínské údolí 109,444 kontinentální CHKO - chráněná krajinná oblast CZ0114001
Lochkovský profil 34,3074 kontinentální NPP - národní přírodní památka CZ0113005
Břežanské údolí 496,526 kontinentální PR - přírodní rezervace, PP - přírodní památka CZ0213779
Chuchelské háje /od 3.11. 2009/ 74,8212 kontinentální PR - přírodní rezervace, PP - přírodní památka CZ0110040
Havránka a Salabka /od 3.11. 2009/ 2,7348 kontinentální PP - přírodní památka CZ0110049
Kaňon Vltavy u Sedlce /od 3.11. 2009/ 34,7508 kontinentální PR - přírodní rezervace, PP - přírodní památka CZ0110154
Prokopské údolí /od 3.11. 2009/ 126,7728 kontinentální PR - přírodní rezervace, PP - přírodní památka CZ0110050

Zdroj: AOPK ČR


Památné stromy vyhlášené Odborem ochrany prostředí MHMP

(stav od 3/2024, celkem 200 jedinců)

Změny v roce 2024: Ochrana památného stromu č. 63 (Dub proti Lišovské ul. v Kunratické bažantnici) byla zrušena rozhodnutím č. j.: MHMP 211878/2024 Sp.zn.: S-MHMP2614349/2023 ze dne 5. 2. 2024 s nabytím právní moci dne 6. 3. 2024.

Změny v roce 2023: V rámci stromořadí památných stromů vedeného v evidenci OCP pod č. 70 s názvem „Duby u Podleského rybníka“ došlo v létě k samovolnému pádu stromu s pořadovým č. 6. Ke zrušení ochrany PS došlo rozhodnutím ze dne 2. 8. 2023, které nabylo právní moci dne 1. 9. 2023. Stromořadí má nyní 7 ks stromů.
Dále došlo k vyhlášení skupiny památných stromů (3 ks) s názvem „Jiráskovy duby v Hodkovičkách“, evidenční č. OCP MHMP 116. Skupina byla vyhlášena rozhodnutím ze dne 22. 3. 2023, které bylo potvrzeno rozhodnutím MŽP ze dne 3.8. 2023 č.j.: MZP/2023/500/1344, Sp.zn.: ZN/MZP/2023/500/173, které nabylo právní moci dne 9. 8. 2023.

OCP Orientační název Druh k.ú. Parcela Obvod
[cm]
Výška
[m]
Počet
1 Dub uherský v Italské ulici Quercus frainetto
Ten.
Vinohrady 2267/1 265 20 1
2 Jinan dvoulaločný v Královské oborě Ginkgo biloba L. Bubeneč 1772/1 350 22 1
3 Tis červený v Rajském dvoře u Františkánů Taxus baccata L. Staré Město 663 3 x 80 6,5 1
4 Dub letní v Dolních Chabrech Quercus robur L. Dolní
Chabry
541 350 24 1
5 Stromořadí lípy srdčité v ul.  Gagarinova Tilia cordata L. Suchdol 2383 120–220 11–13 18
6 Dva duby letní v Točné Quercus robur L. Točná 409 320, 260 21, 20 2
7 Dub letní v Klánovicích Quercus robur L. Klánovice 677 345 24 1
8 Dub letní Nad Výšinkou Quercus robur L. Smíchov 3690 345 23 1
9 Cedr atlaský Na Balkáně Cedrus atlantica
Manetti ex Carr.
Vysočany 1919/1 200 14 1
10 Lípa srdčitá Na Šabatce Tilia cordata L. Komořany 687/1 360 16 1
11 Platan javorolistý u Velkopřevorského paláce Platanus x aceri-
folia (Ait.) Willd.
Malá Strana 249 670 32 1
12 Platan javorolistý v zahradě Kinských Platanus x aceri-
folia (Ait.) Willd.
Smíchov 3134 485 24 1
13 Dub letní v Nedvězí Quercus robur L. Nedvězí 245 335 17 1
14 Jasan ztepilý u školy v Bártlově ul. Fraxinus
excelsior L.
Horní
Počernice
192 340 20 1
15 Platan javorolistý na Karlově náměstí Platanus x aceri-
folia (Ait.) Willd.
Nové Město 2418/1 300 14 1
16 Kunratický dub letní Quercus robur L. Kunratice 862 410 16 1
17 Lípa srdčitá na Vídeňské Tilia cordata L. Krč 2998 330 18 1
20 Platan javorolistý na Kampě Platanus x aceri-
folia (Ait.) Willd.
Malá Strana 778/1 450 30 1
21 Lípa srdčitá  u kostela ve Vinoři Tilia cordata L. Vinoř 309 405 18 1
22 Dub letní v Kunraticích „U Vesteckých“ Quercus robur L. Kunratice 2362/1 360 17 1
23 Lípa srdčitá v Přední Kopanině Tilia cordata L. Přední
Kopanina
725 250 15 1
24 Lípa srdčitá u brány zámeckého parku Tilia cordata L. Kunratice 11/1 370 24 1
25 Lípa srdčitá v ul.  Krnská Tilia cordata L. Kbely 1771/1 330 19 1
26 Jasan ztepilý u kostela sv. Petra Fraxinus
excelsior L.
Dubeč 2 350 21 1
28 Dub letní na návsi v Hostavicích Quercus robur L. Hostavice 914 340 19 1
29 Duby letní Na jelenách u Kunratického lesa Quercus robur L. Kunratice 862, 863/1 315–350 15–20 3
30 Duby letní na Pavím vrchu Quercus robur L. Smíchov 1487/1 280–400 13–18 3
31 Lípy u kapličky sv. Anny v Satalicích T. cordata L. + T.
platyphylla Scop.
Satalice 76 300–510 18–21 4
32 Duby letní v pásu u Říčanky Quercus robur L. Uhřiněves 1756/1 220–400 20–28 4
33 Dub letní při ul.  Střelničná Quercus robur L. Kobylisy 2364/1 380 27 1
34 Duby letní ve Farské ulici Quercus robur L. Hostavice 8/1 300, 360 18, 20 2
35 Dub letní u samoty Nouzov Quercus robur L. Točná 845 320 20 1
36 Hrušeň obecná nad Zdíkovskou ulicí Pyrus
communis L.
Smíchov 4221/1 295 16 1
37 Platan javorolistý v parku Jezerka Platanus x aceri-
folia (Ait.) Willd.
Nusle 2387 460 29 1
38 Dub ve Švehlově sadě – ul.  K Horkám Quercus robur L. Hostivař 2241/1 390 22 1
39 Dub letní v ul.  U Malvazinky Quercus robur L. Smíchov 1813/1 265 15 1
40 Duby letní ve Ctěnickém háji Quercus robur L. Vinoř 704/1 260–425 30–35 11
41 Duby letní v Cholupické bažantnici Quercus robur L. Cholupice 342 420, 435 25 2
42 Lípa republiky v Krčské 205/24l Tilia platyphylla
Scop.
Krč 1451 235 22 1
43 Dub letní v Řásnovce Quercus robur L. Staré Město 1027 265 23 1
44 Lípa srdčitá v Chabech Tilia cordata L. Třebonice 339 485 22 1
45 Velký dub letní na Císařském ostrově Quercus robur L. Bubeneč 1893/9 410 18 1
46 Dub letní v Modřanech Quercus robur L. Modřany 4400/152 308 20 1
47 Dub letní v Záběhlicích Quercus robur L. Záběhlice 22/1 460 26 1
48 Platan javorolistý v Podbabě 20/2523 Platanus aceri-
folia (Ait.) Willd.
Dejvice 4838 405 18 1
49 Dub letní v Dolních Počernicích Quercus robur L. Dolní
Počernice
303 550 25 1
50 Buky lesní v oboře Hvězda Fagus silvatica L. Liboc 1244, 1245 350, 475 30, 32 2
51 Dub letní u parku v Březiněvsi Quercus robur L. Březiněves 7 395 26 1
52 Dub letní za náměstím bří. Jandusů Quercus robur L. Uhříněves 169/1 410 25 1
54 Platan u sv. Klimenta Platanus aceri-
folia (Ait.) Willd.
Nové město 322 335 28 1
56 Hraniční dub Uhříněvského panství Quercus robur L. Uhříněves 1758/1,
1758/2
505 20 1
57 Duby na hrázi rybníku Homolka Quercus robur L. Újezd
u Průhonic
650, 653,
654/1, 654/2,
651/2
232–505 11–27 12
58 Skup. Jírovce maďal – obora Hvězda Aesculus
hippocastanum L.
Liboc 1227/1 202–296 22 5
59 Dub zimní nad sz spojkou ve Hvězdě Quercus
petraea (Matt)
Liboc 1227/5 345 22 1
61 Buk proti Ruzyňské bráně – Hvězda Fagus silvatica L. Liboc 1227/1 306 37 1
62 Lípa u kostela sv. Prokopa v Hrnčířích Tilia cordata L. Šeberov 862 375 12 1
64 Dub proti altánu v Kunratické bažantnici Quercus robur L. Kunratice 1660/1 360 28 1
65 Olše lepkavá Sobín Alnus glutinosa
(L.) Gaertn.
Sobín 272/1 270 12 1
66 Dub letní pod zemědělskou usedlostí Quercus robur L. Nedvězí 171/1 357 23 1
68 Dub nad altánem Satalické bažantnice Quercus robur L. Satalice 924 680 32 1
69 Dub za bývalou kovárnou v Pitkovicích Quercus robur L. Pitkovice 112/1 342 19 1
70 Duby u Podleského rybníku Quercus robur L. Uhříněves 1674 257–565 15–23 7
71 Dub při úřadu M.Č. Praha - Křeslice Quercus robur L. Křeslice 4/4 349 22 1
72 Dub letní na hrázi Libockého rybníku Quercus robur L. Liboc 329 398 25 1
73 Duby letní u hájovny v Čimickém háji Quercus robur  L. Bohnice 607, 613 355, 493 32,5 28 2
74 Dub letní v Hrobech Quercus robur  L. Kamýk 1858/1, 890/2 346 18 1
75 Dub sev. Branišovské Quercus robur Točná 866/2 411 21 1
76 Lípa v Nedvězí Tilia cordata L. Nedvězí 162/1 497 23 1
77 Dub letní v Dienzenhoferových sadech Quercus robur L. Smíchov 31 350 17 1
78 Dub Karel Quercus robur L. Koloděje 32 710 12,5 1
79 Duby v lesoparku Na Cibulkách Quercus robur L. Košíře 1863/2, 2142/1,
1868/1
108-161 16-18 3
80 Dub letní v lesoparku Na Cibulkách Quercus robur L. Košíře 1872/1 394 19 1
81 Dub v Klánovicích Quercus robur L. Klánovice 320/1 299 25 1
82 Dub letní v Horních Počernicích Quercus robur L. Horní Počernice 2078/2 330 24 1
83 Jasan ve Strahovské zahradě Fraxinus excelsior L. Hradčany 255/1 510 37 1
84 Jinan na Novém Městě Ginkgo biloba L. Nové Město 562 246 25 1
85 Jasanová alej v Chodově Fraxinus excelsior L. Chodov 391/1, 251/5,
245/2, 251/5
202-254 16,5-22 9
86 Skupina dubů letních v Satalické oboře Quercus robur L. Satalice 924 502, 327 26, 24 2
87 Skupina dubů letních v ul. Mezivrší Quercus robur L. Braník 951/3 324, 302 25, 17 2
88 Dub v lesním porostu Kamýk Quercus robur L. Kamýk 1858/1 333 36 1
89 Dub letní v Kolovratech Quercus robur L. Kolovraty 377,351/2 341 30 1
90 Dub na sportovišti Quercus robur L. Dejvice 3211/3 371 v 1m 25 1
91 Skupina dubů v ul. Sládkovičova Quercus robur L. Krč 2869/1 216-272 21-26 4
92 Jilm vaz v Michelském lese Ulmus laevis PALL. Krč 2232/1 358 31 1
93 Lípa na Proseku u kostela Sv. Václava Tilia cordata MIIL. Prosek 1122 316 20 1
94 Dub s bizarním kmenem Na Cibulkách Quercus robur L. Košíře 1872/1 525 17 1
95 Dub letní v ul. Mezivrší Quercus robur L. Braník 951/3 237 22 1
96 Lípa u hasičské zbrojnice v Újezdu nad Lesy Tillia platyphylla SCOP Újezd n. Lesy 461/1 162 15 1
97 Duby v ul. V Lučinách Quercus robur. L  Hodkovičky 056/5, 1056 258-403 18-32 12
98 Dub v parku v Dolních Počernicích Quercus robur L. Dolní Počernice 1482 466 39 1
99 Skupina dubů na hrázi Počernického rybníka Quercus robur L. Dolní Počernice 1482 458,428 35, 32 2
100 Dub v polích mezi Točnou a Cholupicemi Quercus robur L. Točná 920/11 240 14,5 1
101 Dub v Podolí Quercus robur L. Podolí 418 368 23 1
102 Babyka v Seminářské zahradě Acer campestre L. Malá Strana 919/1 278 24 1
103 Jasan u Starokolínské Fraxinus excelsior L. Ujezd nad Lesy 737 465 27 1
104 Dub  v ul. Pod Labuťkou Quercus robur Libeň 2637/1 300 20 1
105 Dub v ul. Slavíčkova Quercus robur Bubeneč 702 260 25 1
107 Dub uherský u Palaty Quercus frainetto TEN. Smíchov 3715/1 335 24 1
108 Sekvojovce  michelském lese Sequoiadendron giganteum Michle 3179/14 335 35 2
110 Lípa v poli u Holyně Tilia cordata L. Holyně
Slivenec
322/50 
1744/2
225 12 1
111 Jasan v zámeckém parku v Čakovicích Fraxinus excelsior L. Čakovice 1270 630 34 1
112 Jinan v zámeckém parku v Čakovicích Quikgo biloba L. Čakovice 1270 383 26 1
113 Linda v poli u Satalic Populus alba. L. Satalice 641/1 668 22 1
114 Tisy na Turbové Tis červený (Taxus baccata L.) Košíře 833/2 279, 339 14,5; 17,5 2
115 Jilm v Růžové ulici Jilm vaz (Ulmus laevis )  Nové Město 2326/3 335 23 1
116 Jiráskovy duby v Hodkovičkách poř. č. 1 a 2: dub letní (Quercus robur), č. 3 dub zimní (Quercus pertrea) Hodkovičky

č. 1: 407, 
č. 2: 405/2,
č. 3: 405/2

239; 361; 265 15; 22; 17 3

Zdroj: OCP MHMP


Registrované významné krajinné prvky

(stav k 1/2023, 27 reg. VKP)

Pozn.: K datu 13. 11. 2018 nabylo právní moci rozhodnutí o zrušení registrace významného krajinného prvku K VrtilceK 28.11.2018 nabylo právní moci rozhodnutí o zrušení registrace VKP Zamokřená louka u Golfu. 3.1.2019 nabylo právní moci rozhodnutí o zrušení registrace VKP Středisko služeb Hostivař.

  Název Registrace Katastrální
území
Číslo parcely
1. Čertův vršek čj. MHMP-24283/
OŽP/V-489/99/St
ze dne 27. 9. 1999
Libeň 1999 (pás do vzdálenosti 20 metrů od
hranice s pozemky parc. č. 2098/1 a
2097/1 k.ú. Libeň v délce této hranice)
2097/1 (pás do vzdálenosti 10 metrů
od hranice s pozemkem parc. č. 2098/1
k.ú. Libeň v délce této hranice)
2098/1, 2447/1
2. Botanická zahrada UK

čj. OŽP/17626/V/
379/99/Pra
ze dne 21. 4. 1999

 

Nové
Město
1580, 1582, 1584, 1586, 1590, 1579/1
3. Křídový výchoz
Na vrchách

čj. MHMP-7328/
OŽP/V-112/00/Pra
ze dne 26. 4. 2000

 

Běchovice 1402
4. Remízek u Stacha

čj. MHMP-7330/
OŽP/V-114/00/Pra
ze dne 19. 4. 2000

 

Běchovice 1442, 1443
5. Step nad golfovým
hřištěm

čj. MHMP-23112/00/
OŽP/V-2014/99/Pra
ze dne 13. 9. 2000

 

Jinonice 1353/2 (část), 1353/3 (část)
6. Mokřady U Paloučku

čj. MHMP-54745/
OŽP/V-949/00/Blh
ze dne 14. 8. 2000

 

Stodůlky 1177/34, 117746, 1177/47
7. Topoly Červeno-
mlýnského potoka
čj. MHMP-57138/
OŽP/V-1004/00/Blh
ze dne 17. 10. 2000
Miškovice 324/1 mimo úzký východní výběžek
324/3, 324/4 (část), 327/1, 327/2,
327/3, 327/4, 327/5, 327/6,
327/7 (část), 327/8, 329/1
8. Skalní útvar
u Podolského profilu

čj. MHMP-23114/00/
OŽP/V-2014/99/Pra
ze dne 12. 4. 2000

 

Podolí 1093/3 (část), 1093/2 (část),
1094/1 (část), 1120/4 (část)
9. Společenstva křídových
pramenů Pod Císařkou
čj. MHMP-33173/
OŽP/V-1362/00/Pra
ze dne 31. 1. 2001
Smíchov 4672/1 (část)
10. Mokřady Triangl čj. MHMP-40050/
OŽP/V-710/00/Blh
ze dne 20. 2. 2001
Hostivař 1712 (část), 1717/1 (část),
1719/2 (část), 1725 (část), 1744,
1745, 1746, 1747, 1748, 1751/2,
1752/1, 1752/2, 1754, 1755, 1756,
1757, 1758, 2725/1 (část)
Strašnice 4499 (část), 4501/1 (část)
11. Nivní porosty
V Dubinách
čj. MHMP-70878/
OŽP/V-1272/00/Blh
ze dne 26. 3. 2001
Kunratice v katastru nemovitostí:
2361/1 (část) 2361/3, 2361/4, 2361/5,
2361/6, 2361/12, 2361/15, 2361/16,
2522/1 (část), 2522/4
v pozemkovém katastru
(zjednodušená evidence):
494, 495, 496, 497, 498/1, 498/2,
499, 542, 543, 576, 581, 582, 583,
589/1, 590/2, 591
12. Řepská step

čj. MHMP-63633/00/
OŽP/V-1110/00/Pra
ze dne 6. 8. 2001

 

Řepy 1504/1 (část)
13. Kolovratské vlhké
louky
čj. MHMP-80883/
OŽP/V-1403/00/Blh
ze dne 16. 1. 2002
Kolovraty v katastru nemovitostí:
310/6, 310/4, 310/2, 324
v pozemkovém katastru
(zjednodušená evidence):
168/1, 169/1, 170, 171/1, 177/4, 177/5,
177/6, 177/7, 177/9, 177/10, 177/11,
177/12, 177/13, 177/14, 177/16, 177/17,
177/18, 177/19, 177/20, 177/21, 177/22,
177/23, 177/24, 177/25, 177/26, 177/27,
177/28, 177/29, 177/30, 177/31, 177/32,
17734, 177/35, 177/37, 177/38, 177/39,
189, 191, 193/1, 193/2
14. Společenstvo
písnických vlhkých
luk U Safiny

čj. MHMP-060957/
2003/OŽP-VII-372/J
ze dne 17. 4. 2003

 

Písnice 1008, 1009, 1010, 1011, 1012
15. Lesostep Pod Kuliškou čj. MHMP-175816/
2003/OŽP-VII-1046/J
ze dne 14. 5. 2004
Dejvice 4669 (část), 4683, 4684, 4685 (část),
4686, 4702 (část)
16. Skalní výchoz v Dolních
Chabrech s výskytem
křivatce českého

MHMP-57392/05/OZP-V-270/R-69/Pra ze dne 31.5.2005

 

právní moc

4.7.2005

Dolní
Chabry
348/1 (část), 348/7
17. Lesostep Na Farkáně

SZn. S-MHMP-415039/2007/OOP-V-44/R-157/Pra
ze dne 15. 11. 2007

právní moc
7. 12. 2007

Radlice 316/1
18 Podmáčené louky v prameništi Svépravického potoka

čj. S-MHMP-061732/2008/OOP-V-51/R-13/Pra ze dne 14.3.2008

právní moc
10.4.2008

Horní Počernice 4204, 4209
19. Stepní trávníky a lesostep nad Sklenářkou, k.ú. Troja

čj. S-MHMP-061714/2008/OOP-V-50/R-12/Pra ze dne 4.6.2008

právní moc
27.6.2008

Troja 1500 (část), 1501, 1502/1, 1502/2, 1503, 1504/3, 1507
20. Step v Řeporyjích

čj. MHMP-258918/2008/OOP-V-243/R-58/Pra ze dne 11.7.2008

právní moc
6.8.2008

Stodůlky 2181/1 (část)
21. Podmáčená louka pod rybníkem Jordánek

MHMP-366173/2009/OOP-V-214/R-63/Pra ze dne 20.8.2009

právní moc
16.9.2009

Šeberov 1448
22. Černá rokle

MHMP-366174/2009/OOP-V-215/R-64/Pra ze dne 20. 8. 2009

právní moc
28.10. 2010

Vysočany 1766,1767, 1768, 1769, 1770, 1771, 1772.1773/1,
1775
23. Mokřad Běchovického potoka

MHMP-0229925/2010/OOP-V-138/R-48/Pra ze dne 25.10. 2010

právní moc
10.11. 2010

Běchovice 1429/8, 1434/1
24. Vyšehradská skála

MHMP-0229917/2010/OOP-V-139/R-49/Pra ze dne 27. 9. 2010

právní moc
28.10. 2010

Vyšehrad 92/1, 92/2, 279/4
25. Společenstvo křídových pramenů Pod Spiritkou

č.j. S-MHMP-0843417/2010/OZP-V-650/R-140/2013/Čř ze dne 3.9.2013 potvrzené pravomocným rozhodnutím MŽP č.j.:2650/500/13, 78458/ENV/13 ze dne 21.5.2014

právní moc
26.5. 2014

Břevnov, Smíchov Smíchov – 4221/1 část; 4221/39 část; 4264/81; Břevnov – 3825/1; 3824
26. Kotlářka

čj. MHMP-1373413/2014/OCP/VII/R/L ze dne 16. 4. 2015 změněné (vlastníci pozemků) a potvrzené pravomocným rozhodnutím MŽP č.j. 1294/500/15, 39685/ENV/15 ze dne 30. 5. 2017

právní moc:
8. 8 2017

Dejvice 3078/3 (část), 3085/7 (část),
3086/1, 3087, 3082/1(část),
3083/3, 3084, 4221 (část)
27 Alej Vidlák

čj. MHMP-1380180/2022 ze dne 15.8. 2022

právní moc: 14.9. 2022

Hostavice 993, 996 (část)

Zdroj: OCP MHMP

20. září 2023
3. října 2023