Nové číslo časopisu Pražská EVVOluce - 1/2024 – Ekovýchova se sociálním přesahem

V Praze žije přes 1,3 milionů lidí. Každý je jiný a ne každý má stejný přístup ke vzdělání, k přírodě, k informacím o přírodě a také k ekovýchově. V tomto čísle Pražské EVVOluce, které je prvním v roce 2024, bychom chtěli přiblížit svět neobvyklých cílových skupin z pohledu Ekologického vzdělávání a výchovy.

  • 1 minuta čtení
PRAZSKAEVVOLUCE_banner-01-2024-B

První číslo roku 2024 tedy věnujeme propojení environmentálních a sociálních témat. Při volbě ústředního tématu tohoto čísla jsme se inspirovali tématem poslední národní konference EVVO a environmentálního poradenství, které se konalo v říjnu 2023 s podtitulem „Ekovýchova spravedlivě pro všechny“ (viz http://konference-evvo.cz).

Snahou při tvorbě tohoto čísla Pražské EVVOluce bylo představit praxi při propojování environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty se sociální oblastí, přibližování tradičních témat EVVO netradičním posluchačům a klientům. Posuďte, jak se to podařilo.

Články se věnují přiblížení a popisu toho, jak může fungovat ekovýchovná praxe směrem k lidem určitým způsobem znevýhodněným, v obtížné životní situaci nebo s nevhodnými podmínkami.

Prostřednictvím článků se podíváme např. do Ekocentra Chaloupky z Vysočiny, které úspěšně realizuje zahradní terapii, na pražskou turistickou stezku pro vozíčkáře, do věznice, nebo za dětmi s poruchou autistického spektra.

Tento pestrý vhled do jiných světů doplní reportáže z Afriky, nebo z Toulcova dvora v Hostivaři, kde mají bohaté zkušenosti se spoluprací s firemními dobrovolníky i s osobami se zdravotním postižením, s částí vlastních zaměstnanců. 

V pravidelné rubrice Za přírodou v Praze nás tentokrát Jan Moravec zavede na netradiční místa, kde se v Praze kdysi dobývalo uhlí. Gabriela Dobruská z České společnosti ornitologické nás naopak pozve do pražských mokřadů.

Nenechte si ujít část časopisu s názvem CO SE DĚJE V …, kde naleznete opět pestrý přehled zajímavých projektů pražských ekovýchovných spolků a ekocenter. Jsou to např. projekty klimatického vzdělávání, badatelské projekty za pražskou přírodou, projekty o pražských lesích, příměstské tábory, rozvoj projektu Ekoškola, soutěž v pozorování městské přírody City Nature Challenge nebo projekty udržitelné dopravy v Praze a mnoho dalšího.

Na konci časopisu nechybí přehledný Kalendář akcí.


Na webové stránce https://prazskaevvoluce.cz naleznete ke stažení také všechna předešlá čísla našeho časopisu. Na stejné adrese se můžete rovněž přihlásit k jeho pravidelnému odběru. 
Časopis naleznete i na Facebooku zde: https://www.facebook.com/PrazskaEVVOluce.

Přejeme Vám příjemné čtení.

Tým EVVO hl. m. Prahy a redakce BEZK


 
  e-časopis stahujte nebo se přihlaste k jeho pravidelnému odběru 
na webových stránkách https://prazskaevvoluce.cz/

17. března 2024
28. března 2024