Revitalizace Dalejského potoka je dokončena

Dalejský potok na soutoku s Vltavou prochází pod několika mosty a koryto zde bylo vybetonované nebo vydlážděné kamennou dlažbou do betonu. Rovné a hladké koryto neposkytovalo žádný životní prostor pro vodní faunu a flóru. Proto byla provedena revitalizace této části koryta v délce cca 200 metrů.

  • 1 minuta čtení
dalejsky_potok_revit42024_ilu1229px

Celé betonové dno potoka bylo vybouráno a znovu vyskládáno z balvanité rovnaniny o hmotnosti kamenů 0,5−1 tuny, ze které se vymodelovaly hlubší a mělčí úseky. Hloubka tůní je 0,4−0,7 metru a v jejich dně byly na několika místech kameny vynechány a nahrazeny šikmo uloženými pařezy. Tím vzniká velmi členité prostředí. Sklony proudných úseků jsou různorodé, aby bylo docíleno variability rychlostí s ohledem na maximální rychlost 1 m/s. 

Revitalizace Dalejského potoka na soutoku s Vltavou - pod mostemPřímo na soutoku vzniklo také několik tůní a proudné úseky, které slouží jako trdliště, tedy místo, kde se ryby z Vltavy mohou rozmnožovat. Celé trdliště je vyskládáno z balvanité rovnaniny. Díky většímu prostoru se podařilo koryto více rozčlenit a i zpozvolnit břehy.

Koryto bude v průběhu tohoto roku osázeno mokřadními rostlinami. Ve spárách mezi kameny se vegetace snadno uchytí a břehy se rychle zazelenají. Spáry navíc slouží také jako úkryty pro mnoho bezobratlých vodních živočichů.

9. dubna 2024
22. května 2024