Oprava sportovního multifunkčního hřiště na dětském hřišti Kaštánek

V první polovině ledna 2024 (v závislosti na klimatických podmínkách) bude započata rekonstrukce multifunkčního hřiště v areálu dětského hřiště Kaštánek v Královské oboře Stromovka. Předpokládaný termín dokončení stavebních prací je konec dubna 2024.

  • 1 minuta čtení
Oprava sportovního multifunkčního hřiště na dětském hřišti Kaštánek, ilustre. foto

Součástí realizace oprav bude kompletní výměna povrchu hřiště včetně podkladových vrstev. Povrch bude nově realizován z elastického polyuretanového sportovního povrchu. Tento povrch bude použit i v rámci opravy dopadové zóny u lezecké stěny. Součástí oprav je i odvodnění hřiště a doplnění mobiliáře. Staré dožívající sportovní vybavení bude nahrazeno novým. Hřiště bude vybaveno novými brankami s basketbalovými koši. Kolem hřiště bude zrealizováno dostatečně vysoké oplocení proti pádu míče mimo hřiště. Taktéž bude opraveno i obvodové oplocení hřiště včetně přístupového schodiště z promenády v parku.

Oprava sportovního multifunkčního hřiště na dětském hřišti Kaštánek, orientační mapka 7/2023

Omlouváme se návštěvníkům parku za dočasná omezení v rámci dětského hřiště Kaštánek z důvodu oprav multifunkčního sportovního hřiště. 

Oddělení péče o zeleň odboru ochrany prostředí (OCP MHMP)

5. prosince 2023
13. června 2024