Byla dokončena oprava břehu Říčanky v Dubči

Oprava spočívala v odstranění nežádoucí vegetace, zbourání staré zdi a vystavění nové železobetonové zdi s kamenným obkladem z čediče a proběhla během března až května 2024.

  • 1 minuta čtení
ricaka-oprava-brehu-52024ilu_1229px

Původní kamenná nábřežní zeď v ulici Na Ostrově byla zcela podemletá a hrozilo její zřícení. Zeď byla nejen špatně založená, ale řada stromů vysazených v těsné její těsné blízkosti ji svými kořeny narušovala a vyvracela. 
Oprava spočívala v odstranění nežádoucí vegetace, zbourání staré zdi a vystavění nové železobetonové zdi s kamenným obkladem z čediče. Do koruny zdi bylo zakotveno oplocení soukromého pozemku. Navazující úsek nad zdí byl vyskládán z balvanité rovnaniny s vyklínováním. Při výstavbě se ukázaly jako velký problém tekuté písky, které velmi ztěžovaly založení nové zdi.

Zajímavostí byla instalace dvou kapes do kamenného obložení zdi, které budou sloužit jako budka pro skorce nebo konipase.


  • Délka úprav 60 m  
  • Rekonstrukce levobřežní zdi
  • Stabilizace břehu balvanitou rovnaninou
  • Doba realizace: březen 2024 − květen 2024

více informací a fotogalerie na stránkách Pražská přírod

20. května 2024
27. května 2024