Rekonstrukce dětského hřiště Koníček, obnova parkových cest, schodišť a mobiliáře v okolí hřiště

Cílem obnovy je zlepšení vybavenosti dětského hřiště Koníček, obnova zpevněných povrchů cest včetně mobiliáře, rekonstrukce schodišť v rámci další ucelené části parku Stromovka.

  • 1 minuta čtení
rekonstrukce_DHKonicek_a_okoli_2024iluobr_1229px

Na konci dubna byla zahájena rekonstrukce dětského hřiště Koníček, obnova parkových cest, schodišť a mobiliáře v okolí hřiště. Dokončení rekonstrukce je plánováno na konec června 2024.  
Omlouváme se návštěvníkům parku za dočasná omezení užívání a provozu dětského hřiště Koníček a jeho okolí z důvodu rekonstrukce. 
MHMP OCP oddělení péče o zeleň

lokalizace stavby:


 

Rekonstrukce dětského hřiště Koníček zahrnuje obnovu a doplnění vybavenosti dětského hřiště Koníček včetně obnovy vhodného povrchu hřiště tzn. bezpečných dopadových zón. Hřiště Koníček je zčásti tvořeno autorskými prvky od akademické sochařky Alexandry Koláčkové, které tvoří charakteristickou podobu hřiště a jsou ponechány v nezměněné podobě. Ostatní herní prvky, které v mezičase technicky dožily, jsou citlivě nahrazeny novými. Ty svým navrženým rozložením a barevností navazují na prvky autorské. Zejména jde o lanovou herní sestavu (lezecký les), nové pískoviště s obrubou z dřevěných hranolů, pohyblivé prvky – houpačku hnízdo, zemní trampolíny, skákací desky a houpací mísy. Povrchy pod herními sestavami budou z plaveného štěrku (kačírku), ostatní povrch hřiště bude opět travnatý. Hřiště bude doplněno masivními lavicemi z dubu.

Součástí rekonstrukce je i obnova povrchů parkových cest. Stávající parkové cesty nejsou v trasování nijak výrazně měněny. Mění se část povrchů ve svažitém terénu na dlažbu ze žulových odseků. Tam, kde není cesta ve výrazných sklonech, je obnovován povrch z asfaltobetonu.  Tyto hladké cesty pak tvoří okruh včetně přístupů ke hřišti a od Mecserovy silnice. Nově jsou doplněny niky pro umístění lavic, odpadkových košů a stojanů pro sáčky na psí exkrementy.

Obnova zahrnuje i rekonstrukci dvou schodišť z dětského hřiště Koníček a dvou schodišť směřujících k Mecseryho cestě ze západní strany restaurace Vozovna. Podél Mecseryho silnice zůstala zachována dvě schodiště s historickými romantizujícími prvky inspirovanými kmeny a pařezy stromů. Historizující schodiště budou opravena do původní podoby a zbylá dvě schodiště budou materiálově a pohledově sjednocena s ostatními schodišti v parku. 

Rekonstrukce dětského hřiště proběhne v roce 2024. Informace o připravované rekonstrukci budou průběžně doplňovány a aktualizovány.

Oddělení péče o zeleň OCP MHMP

7. května 2024
9. května 2024