Grantové řízení HMP - přehledy vyhlašovaných programů pro rok 2008

Rada HMP svým usnesením č. 1370 ze dne 4. 9. 2007 schválila vyhlašované programy v rámci grantového řízení v sociální oblasti pro rok 2008.

Přehled vyhlašovaných programů:

I. Program – Podpora sociálních služeb poskytovaných občanům hlavního města Prahy

 • jedná se o sociální služby dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění zákona č. 29/2007 Sb.
 • program je určen zejména na dofinancování sociálních služeb, které podpořilo MPSV ČR a tyto služby jsou součástí komunitních, střednědobých a jiných regionálních plánů
 • oprávnění žadatelé: poskytovatelé sociálních služeb registrovaní dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění zákona č. 29/2007 Sb., kteří poskytují sociální služby občanům HMP
 • v rámci tohoto programu bude část finančních prostředků alokována na víceleté financování – určeno pouze pro poskytovatele následujících sociálních služeb:

  – domovy pro seniory

  – domovy pro osoby se zdravotním postižením

  – domovy se zvláštním režimem

Druhy sociálních služeb podporovaných v rámci programu I.

Dokumenty ke stažení

Výsledky grantového řízení (formát .XLS)

Vyúčtování poskytnutého grantu:

II. Program – Podpora služeb, které vhodným způsobem navazují a doplňují sociální služby

 • nejedná se o sociální služby dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění zákona č. 29/2007 Sb. (jedná se např. o svépomocné aktivity seniorů a osob se zdravotním postižením, doprava osob se zdravotním postižením)
 • oprávnění žadatelé: organizace poskytující služby, které vhodným způsobem navazují a doplňují sociální služby

Dokumenty ke stažení

Výsledky grantového řízení (formát .XLS)

Vyúčtování poskytnutého grantu:

III. Program – Podpora rodiny

 • nejedná se o sociální služby dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění zákona č. 29/2007 Sb. (jedná se o služby, které podporují a posilují funkci biologické a náhradní rodiny – např. služby „sanace“ rodiny, mateřská centra, aktivity na podporu náhradní rodinné péče, atd.)
 • oprávnění žadatelé: organizace poskytující služby na podporu rodiny a náhradní rodiny

Dokumenty ke stažení

Vyúčtování poskytnutého grantu:

IV. Program – Podpora nových sociálních služeb na území HMP

 • jedná se o sociální služby, které nově vznikají a jejichž potřeba je identifikována prostřednictvím komunitního plánování
 • tento program bude vyhlášen dle potřeby a aktuálního stavu v oblasti rozvoje sociálních služeb

Dokumenty ke stažení

Vyúčtování poskytnutého grantu:

V. Program – Podpora MČ v sociální oblasti

 • jedná se o podporu dotační politiky MČ
 • jedná se o podporu následujících sociálních služeb s místním či regionálním charakterem specifickým pro území MČ, tj.:

  – pečovatelská služba

  – nízkoprahová zařízení pro děti a mládež

  – odborné sociální poradenství pro seniory a osoby se zdravotním postižením

  – sociálně aktivizační služby pro osoby se zdravotním postižením a seniory

Dokumenty ke stažení

Vyúčtování poskytnutého grantu (formát .XLS)

30. května 2008
30. května 2008