Územní plán sídelního útvaru hlavního města Prahy

Územní plán sídelního útvaru hlavního města Prahy, schválený usnesením č. 10/05 Zastupitelstva hl. m. Prahy ze dne 9. 9. 1999, je platný se všemi pořízenými změnami.

 

Aplikace pro prohlížení územního plánu (správce IPR Praha)
Vektorová opendata k územnímu plánu (správce IPR Praha)
Změny dotčené rozhodnutím soudu (seznam)

 

Číslo/ rok vydání Předmět vydaného opatření obecné povahy Usnesení ZHMP /datum Účinnost opatření obecné povahy
214/2024 o vydání změny Z 3205/14 15/12 ze dne 20. 6. 2024 po naplnění §55 SZ bude doplněno
213/2024 o vydání změny vlny 07 úprav – U 1362/07 15/6 ze dne 20. 6. 2024 po naplnění §55 SZ bude doplněno
212/2024 o vydání změny Z 3207/14 15/5 ze dne 20. 6. 2024 po naplnění §55 SZ bude doplněno
211/2024 o vydání změny 3580/00 15/4 ze dne 20. 6. 2024 po naplnění §55 SZ bude doplněno
210/2024 o vydání změny Z 3576/00 15/2 ze dne 20. 6. 2024 po naplnění §55 SZ bude doplněno
209/2024 o vydání změny Z 3517/00 15/1 ze dne 20. 6. 2024 po naplnění §55 SZ bude doplněno
207/2024 o vydání změny Z 3487/26 14/14 ze dne 23. 5. 2024 po naplnění §55 SZ bude doplněno
206/2024 o vydání změny Z 3780/29 14/13 ze dne 23. 5. 2024 po naplnění §55 SZ bude doplněno
205/2024 o vydání změny Z 3810/00 14/12 ze dne 23. 5. 2024 po naplnění §55 SZ bude doplněno
204/2024 o vydání změny Z 3204/14 14/11 ze dne 23. 5. 2024 po naplnění §55 SZ bude doplněno
203/2024 o vydání změny Z 3577/00 13/3 ze dne 18. 4. 2024 po naplnění §55 SZ bude doplněno
202/2024 o vydání změny Z 3328/19 12/4 ze dne 21. 3. 2024 18.6.2024
201/2024 o vydání změny Z 3248/15 12/3 ze dne 21. 3. 2024 18.6.2024
200/2024 o vydání změny Z 3027/09 10/8 ze dne 25. 1. 2024 18.6.2024
199/2024 o vydání změny Z 3798/30 10/6 ze dne 25. 1. 2024 18.6.2024
198/2023 o vydání změny Z 3220/14 9/15 ze dne 14. 12. 2023 14.2.2024
197/2023 o vydání změny Z 3441/25 9/12 ze dne 7014.12.2023  14.2.2024
196/2023

o vydání změny Z 3094/10

8/10 ze dne 16.11.2023

14.2.2024
195/2023

o vydání změn vlny 15 - Z 3226/15, Z 3244/15, Z 3245/15 a Z 3249/15

8/6 ze dne 16. 11. 2023 14.2.2024
194/2023 o vydání změny Z 3212/17 7/22 ze dne 26. 10. 2023 14.2.2024
193/2023 o vydání změny Z 3498/26 7/21 ze dne 26. 10. 2023 14.2.2024
192/2023 o vydání změny Z 3252/15 7/20 ze dne 26. 10. 2023 14.2.2024
191/2023 o vydání změny Z 3344/19 6/25 ze dne 14. 9. 2023 30.12.2023
190/2023 o vydání změny Z 3507/26 6/22 ze dne 14. 9. 2023 30.12.2023
189/2023

o vydání změny Z 3900/00

6/21 ze dne 14. 9. 2023

30.12.2023

188/2023

o vydání změny vlny 04 úprav – U 1339/04 

6/19 ze dne 14. 9. 202 30.12.2023
187/2023 o vydání změny Z 3516/00 6/18 ze dne 14. 9. 2023 30.12.2023

186/2023

o vydání změn vlny 10 Z 2992/10, Z 3035/10, Z 3066/10, Z 3067/10 a Z 3108/10

6/17 ze dne 14. 9. 2023

30.12.2023
185/2023 o vydání změny Z 3014/09 6/16 ze dne 14. 9. 2023 30.12.2023
184/2023 o vydání změny Z 3186/14 6/15 ze dne 14. 9. 2023  30.12.2023
183/2023 o vydání změny Z 3538/28 6/13 ze dne 14. 9. 2023 30.12.2023
182/2023 o vydání změny Z 3200/14 5/14 ze dne 22.6.2023 20.10.2023
181/2023 o vydání změn Z 3778/29 a Z 3801/29 5/13 ze dne 22.6.2023  20.10.2023
180/2023 o vydání změn Z 3442/25 a Z 3443/25 5/12 ze dne 22.6.2023  20.10.2023
179/2023 o vydání změny Z 3786/30 4/16 ze dne 25.5.2023  20.10.2023
178/2023 o vydání změny Z 3809/30 3/9 ze dne 27.4.2023 20.10.2023
177/2023 o vydání změny Z 3139/12 3/8 ze dne 27.4.2023 20.10.2023
176/2022 o vydání změny Z 3126/12  39/49 ze dne 8.9.2022  01.12.2022
175/2022 o vydání změny Z 3239/15  39/47 ze dne 8. 9. 2022  01.12.2022
174/2022

o vydání změny Z 3267/17 

Zrušení opatření obecné povahy č. 174/2022 rozsudkem Městského soudu v Praze č.j. 11 A 137/2023 – 114 ze dne 29. 2. 2024, v celém rozsahu.

39/42 dne 8.9.2022 01.12.2022
173/2022 o vydání změn Z 3528/28 a Z 3529/28  39/39 dne 8.9.2022 01.12.2022

172/2022

o vydání změny vlny 04 úprav  – U 1113

39/35 ze dne 8. 9. 2022

01.12.2022
171/2022 o vydání změn vlny 25 Z 3434/25, Z 3435/25, Z 3436/25, Z 3437/25, Z 3438/25, Z 3439/25, Z 3440/25, Z 3445/25 a Z 3447/25 39/34 ze dne 8. 9. 2022 01.12.2022
170/2022 o vydání změny Z 3419/24 39/33 ze dne 8. 9. 2022 01.12.2022

169/2022

o vydání změny vlny 04 úprav – U 1334

39/30 ze dne 8. 9. 2022

01.12.2022

168/2022

o vydání změn vlny 16 - Z 3256 Z 3258  Z 3259 a Z 3263

39/29 ze dne 8. 9. 2022

01.12.2022
167/2022 o vydání změny Z 3198/14 39/28 ze dne 8. 9. 2022  01.12.2022
166/2022 o vydání změny Z 3503/26 39/27 ze dne 8. 9. 2022  01.12.2022
165/2022 o vydání změn 3784/29 a 3785/29   39/25 ze dne 8. 9. 2022  01.12.2022
164/2022 o vydání změny Z 3367/19  39/24 ze dne 8. 9. 2022  01.12.2022
163/2022 o vydání změny Z 3431/00 39/23 ze dne 8. 9. 2022  01.12.2022
162/2022 o vydání změn Z 3421/24, Z 3422/24, Z 3423/22, Z3424/24 a Z 3425/24 39/21 ze dne 8. 9. 2022 01.12.2022
161/2022 o vydání změny Z 3418/24 39/20 ze dne 8. 9. 2022 01.12.2022

160/2022

o vydání změn vlny 04 úprav -  U 1236/04, U 1328/04, U 1329/04, U 1330/04, U 1333/04, U 1335/04, U 1336/04, U 1337/04, U 1338/04, U 1340/04, U 1341/04, U 1343/04, U 1344/04, U 1346/04, U 1348/04 a U 1349/04 

39/18 ze dne 8. 9. 2022

01.12.2022
159/2022 o vydání změny Z 3272/17 39/17 dne 8.9.2022 01.12.2022

158/2022

o vydání změn vlny 10 - Z 3037/10 a Z 3080/10

38/35 ze dne 16. 6. 2022

08.09.2022

157/2022 o vydání změny Z 3502/26 38/34 ze dne 16. 6. 2022 01.12.2022
156/2022 o vydání změny Z 3365/19 38/32 ze dne 16. 6. 2022 08.09.2022
155/2022 o vydání změn vlny 29 - Z 3772/29, Z 3776/29, Z 3777/29, Z 3789/29, Z 3797/29, Z 3805/29, Z 3806/29, Z 3808/29, Z 3816/29, Z 3818/29, Z 3821/29 a Z 3846/29 38/30 ze dne 16. 6. 2022  08.09.2022
154/2022 o vydání změny Z 2797/00 38/29 ze dne 16. 6. 2022  08.09.2022
153/2022 o vydání změn Z 2882/00 a Z 2958/00 37/29 ze dne 26. 5. 2022 08.09.2022
152/2022 o vydání změn Z 3501/26 a Z 3505/26 37/28 ze dne 26.05.2022 08.09.2022
151/2022

o vydání změny vlny 10 - Z 3040/10

37/27 ze dne 26. 5.2022

08.09.2022
150/2022 o vydání změny Z 3278/17 37/26 dne 26.5.2022 08.09.2022
149/2022 o vydání změny Z 3420/24 37/24 ze dne 26. 5. 2022 08.09.2022

148/2022

o vydání změn vlny 10 - Z 2991/10, Z 2997/10, Z 3038/10, Z 3039/10, Z 3042/10, Z 3043/10, Z 3048/10, Z 3049/10, Z 3054/10, Z 3056/10, Z 3059/10, Z 3060/10, Z 3069/10, Z 3070/10, Z 3079/10, Z 3090/10, Z 3092/10, Z 3097/10, Z 3099/10, Z 3103/10 a Z 3113/10

37/22 ze dne 26. 5.2022

08.09.2022
147/2022  o vydání změn Z 3336/19, Z 3342/19 a Z 3372/19  37/21 ze dne 26. 5. 2022  08.09.2022
146/2022  o vydání změn Z 3491/26 a Z 3492/26 37/19 ze dne 26.5.2022 08.09.2022
145/2022 o vydání změny Z 3270/17 37/18 dne 26.5.2022 08.09.2022
143/2022 o vydání změny Z 3432/00 36/20 ze dne 28. 4. 2022 08.09.2022
142/2022 o vydání změny Z 3543/00 36/17 ze dne 28. 4. 2022  08.09.2022
141/2022 o vydání změny Z 3161/12  36/16 ze dne 28.4.2022  08.09.2022
140/2022 o vydání změny Z 3813/00 36/15 ze dne 28.4.2022 08.09.2022
139/2022 o vydání změny Z 3343/19  36/14 ze dne 28. 4. 2022 08.09.2022
138/2022 o vydání změny Z 3475/26  35/27 ze dne 24.3.2022  11.06.2022
137/2022 o vydání změny Z 3811/00 35/26 ze dne 24. 3. 2022 11.06.2022
136/2022 o vydání změny Z 3321/19  35/25 ze dne 24. 3. 2022 11.06.2022
135/2022 o vydání změny Z 3717/00 35/24 ze dne 24.3.2022 11.06.2022
134/2022 o vydání změny vlny 08 úprav – U 1365/08 35/23 ze dne 24. 3. 2022  11.06.2022
133/2022 o vydání změny Z 3033/09  35/22 ze dne 24. 3. 2022 11.06.2022
132/2022 o vydání změn Z 3462/26 a Z 3495/26  35/20 ze dne 24.3.2022 11.06.2022
131/2022 o vydání změn Z 3473/26, Z 3476/26, Z 3481/26, Z 3485/26, Z 3490/26 a Z 3508/26 35/19 ze dne 24.3.2022 11.06.2022
130/2022 o vydání změny Z 2886/00 34/18 ze dne 24.2.2022 11.06.2022
129/2022 o vydání změny Z 3271/17 33/16 dne 27.1.2022 11.06.2022
128/2022 o vydání změn vlny 26 - Z 3459/26, Z 3460/26, Z 3461/26, Z 3463/26, Z 3464/26, Z 3465/26, Z 3466/26, Z 3468/26, Z 3469/26, Z 3470/26, Z 3471/26, Z 3474/26, Z 3478/26, Z 3479/26, Z 3483/26, Z 3484/26, Z 3486/26, Z 3488/26, Z 3489/26, Z 3493/26, Z 3494/26, Z 3496/26, Z 3497/26 a Z 3509/26 33/15 dne 27.1.2022 11.06.2022
127/2021 o vydání změn Z 2999/09, Z 3003/09 a Z 3007/09 32/61 ze dne 16. 12. 2021 16.3.2022
126/2021

o vydání změny Z 3061/10

32/60 ze dne 16.12.2021

16.3.2022
125/2021

o vydání změn vlny 13 - Z 3184/13 a Z 3185/13  

32/59 ze dne 16.12.2021

16.3.2022
124/2021 o vydání změny Z 3427/00 32/58 ze dne 16. 12. 2021 16.3.2022
123/2021 o vydání změny Z 3340/19 32/56 ze dne 16. 12. 2021 16.3.2022
122/2021 o vydání změn vlny 06 úprav – U 1359/06 a U 1360/06 31/3 ze dne 11. 11. 2021  16.3.2022
120/2021

o vydání změn vlny 24 – Z 3404/24, Z 3405/24, Z 3406/24, Z 3407/24, Z 3408/24, Z 3409/24, Z 3410/24, Z 3411/24, Z 3412/24, Z 3413/24, Z 3414/24 a Z 3417/24 

30/13 ze dne 14.10.2021 16.3.2022
119/2021 o vydání změn vlny 09 (1. část) - Z 2977/09, Z 2980/09, Z 2981/09, Z 2982/09, Z 2983/09, Z 2986/09, Z 2987/09, Z 2996/09, Z 3001/09, Z 3005/09, Z 3010/09, Z 3011/09, Z 3015/09, Z 3017/09, Z 3020/09, Z 3021/09, Z 3023/09, Z 3024/09, Z 3025/09, Z 3026/09 a Z 3031/09 30/12 ze dne 14. 10. 2021  16.3.2022
118/2021 o vydání změny Z 3354/19  30/11 ze dne 14. 10. 2021  16.3.2022
117/2021 o vydání změn vlny 17 - Z 3268/17 a Z 3276/17 30/10 ze dne 14.10.2021 16.3.2022
115/2021 o vydání změn vlny 11 – Z 3114/11, Z 3115/11 a Z 3116/11 29/17 ze dne 9. 9. 2021 02.12.2021
114/2021 o vydání změny Z 3327/19 29/16 ze dne 9. 9. 2021  02.12.2021
113/2021 o vydání změny Z 3157/12  29/15 ze dne 9.9.2021 02.12.2021
112/2021 o vydání změny Z 3147/12  29/14 ze dne 9.9.2021 02.12.2021
111/2021 o vydání změny Z 2795/00 29/13 ze dne 9.9.2021 02.12.2021
110/2021 o vydání změny vlny 05 úprav – U 1352/05 29/12 ze dne 9. 9. 2021  02.12.2021
109/2021 o vydání změn vlny 12  28/19 ze dne 17.6.2021  01.10.2021
108/2021 o vydání změny Z 3366/19 28/18 ze dne 17. 6. 2021  01.10.2021
107/2021 o vydání změn vlny 22 27/11 ze dne 27.5.2021  01.10.2021
106/2021 o vydání změn vlny 12  27/10 ze dne 27.5.2021  01.10.2021;
105/2021 o vydání změny Z 3175/12  27/9 ze dne 27.5.2021 01.10.2021
104/2021 o vydání změny Z 3158/12  27/8 ze dne 27.5.2021  01.10.2021
102/2021 o vydání změny Z 2440/00  26/6 ze dne 22.4.2021  01.10.2021
101/2021 o vydání změny Z 3131/12   25/14 ze dne 18.3.2021 28.5.2021
100/2021

o vydání změny Z 3264/16  

25/13 ze dne 18. 3. 2021

28.5.2021

99/2021

o vydání změny Z 2838/00  

25/12 ze dne 18. 3. 2021 28.5.2021
98/2021 o vydání změn vlny 19 - Z 3320/19, Z 3368/19 a Z 3379/19 25/10 ze dne 18. 3. 2021 28.5.2021
97/2021 o vydání změn vlny 03 úprav - U 1315/03, U 1319/03 a U 1321/03 25/8 ze dne 18.3.2021 28.5.2021
96/2021

o vydání změn vlny 02 úprav - U 954/02, U 1172/02, U 1268/02, U 1270/02, U 1280/02, U 1284/02, U 1289/02, U1300/02 a U 1306/02

Zrušení části opatření obecné povahy č. 96/2021 rozsudkem Městského soudu v Praze č.j. 9 A 48/2022- 135 ze dne 9. září 2022 v části změny U 1172/02.

25/7 ze dne 18.3.2021 28.5.2021
95/2021 o vydání změny Z 3195/14 vlny 14 24/8 ze dne 18. 2. 2021 28.5.2021
94/2021 o vydání změn vlny 19 - Z 3351/19 a Z 3362/19 24/7 ze dne 18. 2. 2021 28.5.2021
93/2021 o vydání změn vlny 17 – Z 3279/17 a Z 3280/17 23/13 ze dne 21. 1. 2021 28.5.2021
92/2021 o vydání změny Z 2748/00 vlny celoměstsky významných změn III 23/12 ze dne 21. 1. 2021 28.5.2021
91/2021 o vydání změny vlny 07 úprav – U 1368/07 23/10 ze dne 21. 1. 2021 28.5.2021
90/2021 o vydání změny vlny 05 úprav – U 1353/05 23/9 ze dne 21. 1. 2021 28.5.2021
89/2021 o vydání změny Z 2933/00 vlny V celoměstsky významných změn 23/8 ze dne 21. 1. 2021 28.5.2021
88/2020 o vydání změn vlny 19 – Z 3345/19 a Z 3355/19 22/9 ze dne 17.12.2020 26.2.2021
87/2020

o vydání změn Z 3148 a Z 3183 vlny 12

22/8 ze dne 17.12.2020 26.2.2021
86/2020 o vydání změny Z 3164 vlny 12 22/7 ze dne 17. 12. 2020 26.2.2021
85/2020 o vydání změn vlny 09 úprav - U 1372/09 a U 1373/09 22/6 ze dne 17. 12. 2020 26.2.2021
84/2020 o vydání změny vlny 06 úprav – U 1361/06 22/5 ze dne 17. 12. 2020 26.2.2021
83/2020 o vydání změn Z 2789/00 a Z 2820/00 vlny IV CVZ 21/9 ze dne 12. 11. 2020 26.2.2021
82/2020 o vydání změny Z 2829/00 vlny IV CVZ 21/7 ze dne 12. 11. 2020 26.2.2021
81/2020 o vydání změny U 1311/03 vlny 03 úprav 20/11 ze dne 15.10.2020 26.2.2021
80/2020 o vydání změny vlny 07 úprav – U 1371/07 20/10 ze dne 15. 10. 2020 26.2.2021
79/2020 o vydání změn vlny 14 - Z 3187/14, Z 3188/14, Z 3189/14, Z 3191/14, Z 3192/14, Z 3193/14, Z 3203/14, Z 3206/14, Z 3215/14, Z 3216/14 a Z 3218/14 20/7 ze dne 15. 10. 2020 26.2.2021
78/2020 o vydání změn vlny 19 (1. část) - Z 3323/19, Z 3325/19, Z 3331/19, Z 3332/19, Z 3333/19, Z 3335/19, Z 3337/19, Z 3341/19, Z 3346/19, Z 3350/19, Z 3352/19, Z 3358/19, Z 3359/19, Z 3360/19, Z 3361/19, Z 3373/19, Z 3376/19 a Z 3378/19

20/6 ze dne 15. 10. 2020 

26.2.2021
77/2020 o vydání změn vlny 03 úprav - U 1224/03, U 1308/03, U 1309/03, U 1310/03, U 1312/03, U 1313/03, U 1314/03, U 1316/03, U 1317/03, U 1320/03, U 1322/03, U 1323/03, U 1324/03 a U 1325/03 19/16 ze dne 10. 9. 2020 25.11.2020
76/2020 o vydání změn vlny IV celoměstsky významných změn - Z 2793/00, Z 2804/00, Z 2821/00, Z 2827/00 a Z 2831/00 19/15 ze dne 10. 9. 2020 25.11.2020
75/2020 o vydání změn vlny 01 úprav - U 1020/01, U 1217/01, U 1237/01, U 1287/01 19/14 ze dne 10. 9. 2020 25.11.2020
74/2020 o vydání změn vlny 01 úprav - U 1004/01 a U 1244/ 19/13 ze dne 10. 9. 2020 25.11.2020
73/2020 o vydání změny Z 2854/00 vlny V celoměstsky významných změn 19/12 ze dne 10. 9. 2020 25.11.2020
72/2020 o vydání změny Z 2781/00 vlny IV celoměstsky významných změn 19/11 ze dne 10. 9. 2020 25.11.2020
71/2020 o vydání změn vlny 05 úprav - U 1350/05, U 1351/05, U 1354/05, U 1355/05, U 1356/05, U 1357/05, U 1358/05 19/10 ze dne 10. 9. 2020 25.11.2020
70/2020 o vydání změn Z 2843/00, Z 2856/00, Z 2857/00, Z 2858/00, Z 2860/00, Z 2861/00, Z 2863/00, Z 2865/00, Z 2868/00, Z 2893/00, Z 2894/00, Z 2895/00, Z 2904/00, Z 2905/00, Z 2906/00, Z 2907/00, Z 2921/00, Z 2926/00, Z 2944/00, Z 2946/00, Z 2954/00, Z 2955/00, Z 2973/00, Z 2974/00 vlny V celoměstsky významných změn 18/45 ze dne 2. 7. 2020 13.9.2020
69/2020

o vydání změn Z 2812/00 a Z 2822/00 vlny IV celoměstsky významných změn

Zrušení části opatření obecné povahy č. 69/2020 rozsudkem Městského soudu v Praze č.j. 9 A 90/2021 – 184 ze dne 31. 1. 2024, v části změnyZ 2822/00.

18/42 ze dne 2. 7. 2020 13.9.2020
68/2020 o vydání změn vlny 07 úprav – U 1363/07, U 1364/07, U 1369/07, U 1370/07 18/41 ze dne 2. 7. 2020 13.9.2020
67/2020 o vydání změny U 1261/01 vlny 01 úprav 16/7 ze dne 16.4.2020 13.9.2020
66/2019 o vydání změn vlny 01 úprav - U 1024/01, U 1025/01, U 1046/01, U 1089/01, U 1175/01, U 1216/01, U 1220/01, U 1232/01, U 1233/01, U1235/01, U 1243/01, U 1245/01, U 1246/01, U 1249/01, U1253/01, U 1258/01, U 1260/01, U 1265/01, U 1267/01, U 1281/01, U1288/01, U 1301/01, U 1304/01 12/9 ze dne 12.12.2019 7.3.2020
65/2019 o vydání změny Z 3222/00 12/7 ze dne 12.12.2019 7.3.2020
64/2019 o vydání změny Z 1830/07 10/14 ze dne 17.10.2019

27.1.2020

63/2019 o vydání změny Z 1411/07 10/13 ze dne 17.10.2019

27.1.2020

62/2019 o vydání změny Z 2776/00 10/10 ze dne 17.10.2019

27.1.2020

61/2019 o vydání změny Z 2794/00    9/14 ze dne 19.9.2019  

27.1.2020

59/2019 o vydání změny Z 1761/07 3/3 ze dne 24.1.2019 10.8.2019
57/2018 o vydání změny Z 2835/00 39/89 ze dne 6. 9. 2018 4.4.2019
56/2018 o vydání změny Z 2767/00 39/88 ze dne 6. 9. 2018 4.4.2019
55/2018

o vydání změny Z 2832/00

Zrušení části opatření obecné povahy č. 55/2018 rozsudkem Městského soudu v Praze č.j. č. j. 6 A 62/2022- 110 ze dne 3. listopadu 2022 v části změny U 0831/2010.

39/85 ze dne 6.9.2018

12.10.2018
54/2018 o vydání změn vlny IV (2. část) – Z 2819 38/125 ze dne 14.6.2018 15.9.2018
53/2018 o vydání změn vlny IV (1.část) - Z 2756/00, Z 2766/00, Z 2768/00, Z 2774/00, Z 2778/00, Z 2796/00, Z 2799/00, Z 2801/00, Z 2806/00, Z 2807/00, Z 2810/00, Z 2816/00, Z 2817/00, Z 2823/00, Z 2825/00 a Z 2828/00 38/71 ze dne 14.6.2018 15.9.2018
51/2018 o vydání změny Z 1902 vlny 07 33/16 ze dne 25.1.2018 27.7.2018
50/2018 o vydání změny Z 3016/00 33/12 ze dne 25.1.2018 27.7.2018

49/2017

o vydání změny Z 1635 vlny 07 25/40  ze dne 30.3.2017 20.4.2017
48/2017 o vydání změny Z 1620 vlny 07 25/39  ze dne 30.3.2017 20.4.2017
47/2016 o vydání celoměstsky významných změn I+II Z 2179/00 19/26 ze dne 15.9.2016 7.10.2016
46/2016

o 2. vydání změny Z-1424 vlny 07

Rozsudkem MS v Praze 11A 23/2017 ze dne 20.6.2017 byla zrušena změna 1424/07 ÚP SÚ hl.m. Prahy, vydaná Opatřením obecné povahy č. 46/2016

19/24 ze dne 15.9.2016 7.10.2016
45/2015 o vydání změn vlny 07 (2. část) 10/77 ze dne 5.11.2015 28.11.2015
44/2015 o vydání změny Z 1903/07 vlny 07 7/22ze dne 28.5.2015 17.6.2015
43/2014 o vydání Aktualizace č.1 ZÚR HMP 41/1 ze dne 11.9.2014 1.10.2014
42/2014 o vydání celoměstsky významné změny Z2833/00 40/1 ze dne 19.6.2014 10.7.2014
41/2014 o vydání celoměstsky významných změn I Z 2710/00 39/5 ze dne 29.5.2014 19.6.2014
40/2014 o vydání změny Z 1147 vlny 06 39/4 ze dne 29.5.2014 19.6.2014
39/2014 o 2. vydání změny 1187 vlny 07 38/23 ze dne 24.4.2014 22.5.2014
38/2014 o 2. vydání změny 1415 vlny 07 37/3 ze dne 27.3.2014 17.4.2014
37/2013

o vydání celoměstsky významných změn III Z 2746/00, Z 2747/00 a Z 2750/00

Rozsudkem MS v Praze, č.j. 5A 113/2015 ze dne 9.10.2015, byla zrušena část změny Z-2746/00, v rozsahu změny záplavového území kateg. C na d.v.t. Rokytka v rozsahu říč. km 7-8, vydaná Opatřením obecné povahy č.37/2013.

Rozsudkem MS v Praze, č.j. 5A 50/2016, ze dne 15.6.2016, byla zrušena část změny Z-2746/00, v rozsahu změny záplavového území kateg. C na d.v.t. Kunratický potok v rozsahu říč. km 9-10, vydaná Opatřením obecné povahy č.37/2013.

Rozsudkem MS v Praze, č.j. 6A 156/2016 ze dne 22.11.2016, byla zrušena část změny Z-2746/00, v rozsahu změny záplavového území kateg. C na d.v.t. Botič v rozsahu říč. km 4,5 - 5,5, vydaná Opatřením obecné povahy č.37/2013

Rozsudkem MS v Praze, č.j. 11A 148/2016 ze dne 16.2.2017, byla zrušena část změny Z-2746/00, v rozsahu změny záplavového území kateg. C na d.v.t. Dobrá voda v rozsahu říč. km 0,000 – 1,541, vydaná Opatřením obecné povahy č.37/2013

31/12 ze dne 19.9.2013 10.10.2013
36/2013 o vydání celoměstsky významné změny I+II Z 1438/00 31/8 ze dne 19.9.2013 10.10.2013
35/2013 o vydání celoměstsky významné změny I+II Z 2744/00 30/24 ze dne 20.6.2013 10.7.2013
34/2013 o vydání celoměstsky významné změny I Z 2001/00 30/22 ze dne 20.6.2013 10.7.2013
33/2013 o vydání celoměstsky významné změny I+II Z 2742/00 25/5 ze dne 21.3.2013 10.4.2013
32/2013 o vydání změny 1733 vlny 00 24/14 ze dne 28.2.2013 22.3.2013
31/2012 o vydání změny 2755 vlny 00 20/42 ze dne 25.10.2012 16.11.2012
30/2012 o vydání změny 1530 vlny 07 20/40 ze dne 25.10.2012 16.11.2012
29/2012 o vydání změny 1246 vlny 06 20/38 ze dne 25.10.2012 16.11.2012
28/2012 o vydání celoměstsky významné změny I+II Z 2462/00 19/9 ze dne 20.9.2012 12.10.2012
27/2012 o vydání změn 1223 a 1309 vlny 06 19/8 ze dne 20.9.2012 12.10.2012
26/2012 o vydání celoměstsky významných změn I+II Z 2274/00, Z 2573/00 18/9 ze dne 21.6.2012 11.7.2012
25/2012 o vydání změny 909 vlny 07 18/8 ze dne 21.6.2012 11.7.2012
24/2012 o vydání změn 1113, 1181 a 1437 vlny 06 18/8 ze dne 21.6.2012 11.7.2012
23/2012

o vydání celoměstsky významných změn I+II

Rozsudkem Městského soudu v Praze, č.j. 11A 134/2012, ze dne 8.1.2013 byla zrušena změna Z 2345/00 ÚP SÚ hl. m. Prahy, vydaná opatřením obecné povahy č. 23/2012.

Rozsudkem Městského soudu v Praze, č.j. 3A 48/2015, ze dne 22.7.2015 byla zrušena změna Z 2440/00 ÚP SÚ hl. m. Prahy, vydaná opatřením obecné povahy č. 23/2012.

Novým rozsudkem Městského soudu v Praze, č.j. 6A 99/2015, ze dne 22.9.2016 byla zrušena změna Z 2590/00 ÚP SÚ hl. m. Prahy, vydaná opatřením obecné povahy č. 23/2012.

16/4 ze dne 26.4.2012 16.5.2012
22/2012 o vydání změn 1557 vlny 07 16/3 ze dne 26.4.2012 16.5.2012
21/2012 o vydání změn 991, 1076, 1123, 1138, 1299, 1375, 1386, 1429, 1459, 1463, 1467, 1477 a 1516 vlny 06 16/3 ze dne 26.4.2012 16.5.2012
20/2012 o vydání změny 1212 vlny 06 16/3 ze dne 26.4.2012 16.5.2012
19/2011 o vydání změn 1077, 1637 vlny 07 12/11 ze dne 15.12. 2011 4.1.2012
18/2011 o vydání změn 1322, 1456, 1756, 1766 vlny 07 12/11 ze dne 15.12. 2011 4.1.2012
17/2011 o vydání změn 981, 1118, 1243, 1257, 1278, 1468, 1476, 1489,1520 vlny 06 12/11 ze dne 15.12. 2011 4.1.2012
16/2011 o vydání změn 1030, 1180, 1221 vlny 06 12/11 ze dne 15.12. 2011 4.1.2012
15/2011 o vydání změn 07 ÚP SÚ hl.m.Prahy 8/31 ze dne 23. 6. 2011 14.7.2011
14/2011 o vydání změn 964/06, 1012/06, 1023/06, 1078/06, 1091/06, 1281/06, 1431/06 a 1517/06  ÚP SÚ hl.m.Prahy 8/31 ze dne 23. 6. 2011 14.7.2011
13/2011 o vydání změny 1321/06 ÚP SÚ hl.m.Prahy 8/31 ze dne 23. 6. 2011 14.7.2011
12/2010 o vydání změn 994/06 a 995/06 ÚP SÚ hl.m.Prahy 39/69 ze dne 17.6.2010 9. 7. 2010
11/2010

o vydání změn 07 ÚP SÚ hl.m.Prahy (II.část) 

Rozsudkem NSS 4 Ao 3/2010 ze dne  4. 8. 2010 byla zrušena změna Z1865/07 ÚP SÚ hl. m. Prahy, vydaná Opatřením obecné povahy č. 11/2010

38/51 ze dne 3.6.2010 30. 6. 2010
10/2010 o vydání změn 06 ÚP SÚ hl.m.Prahy (II.část) 38/50 ze dne 3.6.2010 25. 6. 2010
09/2010

o vydání změn 07 a změny Z-1190/06 ÚP SÚ hl. m. Prahy

Rozsudkem NSS 8 Ao 6/2011 ze dne 22.12.2011 byla zrušena
změna Z 1201/07 ÚP SÚ hl. m. Prahy, vydaná Opatřením
obecné povahy č. 9/2010

Rozsudkem MS v Praze 9A 113/2012 ze dne 26.4.2013 byla zrušena změna Z 1294/07, vydaná Opatřením obecné povahy č. 9/2010

Rozsudkem MS v Praze 5A 48/2013 ze dne 7.6.2013 byla zrušena
změna Z 1037/07 ve vztahu k pozemku parc. č. 1349/3 v k. ú. Vinohrady, vydaná Opatřením obecné povahy č. 9/2010

Rozsudkem MS v Praze 3A 61/2010 ze dne 31.5.2013 bylo zrušeno rozhodnutí o námitkách žalobce proti změně 1415/07, vydané Opatřením obecné povahy č. 9/2010

Rozsudkem MS v Praze 11A 141/2010 ze dne 30.12.2013 bylo zrušeno rozhodnutí o námitkách žalobce proti změně 1187/07, vydané Opatřením obecné povahy č. 9/2010

Rozsudkem MS v Praze 6A 55/2013 ze dne 4.2.2014 byla zrušena změna 1424/07,vydaná Opatřením obecné povahy č. 9/2010

35/38 ze dne 26.3.2010 16. 4. 2010
07/2009 o vydání změn Z1260/00 a Z1326/00 30/87 ze dne 22.10.2009 12.11.2009
06/2009 o vydání změny Z1000/00 ÚP SÚ hl.m.Prahy 30/86 ze dne 22.10.2009 12.11.2009
05/2009  o vydání změny Z1439/00 ÚP SÚ hl.m.Prahy 25/40 ze dne 26.3.2009  16. 4. 2009
04/2009  aktualizace změny Z1344/00 ÚP SÚ hl.m.Prahy 24/38 ze dne 19.2.2009  9. 3. 2009
03/2008  o vydání změn 06 ÚP SÚ hl.m.Prahy (I.část) 20/70 ze dne 30.10.2008  18. 11. 2008
02/2008  o vydání změny Z1344/00 ÚP SÚ hl.m.Prahy 19/72 ze dne 18.9.2008  4. 10. 2008
01/2008  o vydání změny Z1000/00 ÚP SÚ hl.m.Prahy  18/51 ze dne 19.6.2008  10. 7 2008
8. června 2023
9. července 2024