Aktuálně pořizované změny územního plánu

  Projednání změn ÚP vlny 07 uloženo v Archivu změn.
Zadání

uloženo v Archivu změn.

Návrh
Návrh – veřejné projednání

(pořizovaných v samostatném režimu pořizování)

Zadání Projednání celoměstsky významných změn I uloženo v Archivu změn.
Návrh

Projednání celoměstsky významných změn I uloženo v Archivu změn.

Po schválení zadání celoměstsky významných změn I usnesením ZHMP 30/85 ze dne 22.10.2009 došlo ke sloučení pořizování - viz Celoměstsky významné změny I+II.

​usnesením č. 28/26 Zastupitelstva hl. m. Prahy ze dne 15.6.2017 byl schválen návrh pokynů pro zpracování nového návrhu Z 2600/00

Návrh - společné jednání
Návrh - veřejné projednání

(pořizovaných v samostatném režimu pořizování)

Zadání

Projednání zadání celoměstsky významných změn III uloženo v Archivu změn.

 • zadání změny Z 2754/00 schváleno usnesením č.25/4 Zastupitelstva hl.m. Prahy ze dne 21.3.2013
Návrh - společné jednání
 • pořizování návrhu Z 2752/00 pozastaveno po společném jednání

(pořizovaných v samostatném režimu pořizování)

Zadání Projednání celoměstsky významných změn IV uloženo v Archivu změn.
Návrh Projednání celoměstsky významných změn IV 2776, 2794 uloženo v Archivu změn
Návrh - společné jednání
 • společné jednání dne 17.6.2015 a veřejné vystavení návrhů změn č.2756/00, 2766/00, 2767/00, 2768/00, 2774/00, 2777/00, 2778/00, 2787/00, 2796/00, 2799/00, 2801/00, 2806/00, 2807/00, 2810/00, 2816/00, 2817/00, 2819/00, 2823/00, 2825/00, 2828/00 a 2829/00 od 2.6.2015 do 17.7.2015. Společné jednání se týká pouze obeslaných organizací. Ostatních organizací, fyzických a právnických osob se bude týkat až následné veřejné projednání.
 • Informativní seznam vyjádření uplatněných k návrhům změn č.2756/00, 2766/00, 2767/00, 2768/00, 2774/00, 2777/00, 2778/00, 2787/00, 2796/00, 2799/00, 2801/00, 2806/00, 2807/00, 2810/00, 2816/00, 2817/00, 2819/00, 2823/00, 2825/00, 2828/00 a 2829/00 v rámci společného jednání
Návrh - veřejné projednání
 • oznámení o řízení o vydání změn č. 2756/00, 2766/00, 2767/00, 2768/00, 2774/00, 2777/00, 2778/00, 2787/00, 2796/00, 2799/00, 2801/00, 2806/00, 2807/00, 2810/00, 2816/00, 2817/00, 2819/00, 2823/00, 2825/00, 2828/00 a 2829/00 a veřejné vystavení dokumentace návrhů změn od 7.11.2016 do 19.12.2016
 • Informativní seznam vyjádření uplatněných k návrhům změn č. 2756/00, 2766/00, 2767/00, 2768/00, 2774/00, 2777/00, 2778/00, 2787/00, 2796/00, 2799/00, 2801/00, 2806/00, 2807/00, 2810/00, 2816/00, 2817/00, 2819/00, 2823/00, 2825/00, 2828/00 a 2829/00 v rámci veřejného projednání
 • Změna Z 2829/00 byla schválena usnesením Zastupitelstva hl. m. Prahy č. 21/7 ze dne 12. 11. 2020 a vydána opatřením obecné povahy č. 82/2020
Návrh - společné jednání
 • společné jednání dne 19.1.2017 a veřejné vystavení návrhů změn č. 2759/00, 2772/00, 2781/00, 2789/00, 2792/00, 2793/00, 2795/00, 2797/00, 2798/00, 2800/00, 2804/00, 2808/00, 2809/00, 2820/00, 2821/00, 2822/00, 2827/00 a 2831/00 a dokumentace vyhodnocení vlivů návrhů projednávaných změn (vyjma změny č. 2822/00) na udržitelný rozvoj území od 4.1.2017 do 20.2.2017
 • Informativní seznam vyjádření uplatněných k návrhům změn č. 2759/00, 2772/00, 2781/00, 2789/00, 2792/00, 2793/00, 2795/00, 2797/00, 2798/00, 2800/00, 2804/00, 2808/00, 2809/00, 2820/00, 2821/00, 2822/00, 2827/00 a 2831/00 a vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území v rámci společného jednání
Návrh - veřejné projednání
 • Opatření obecné povahy a vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území
 • Změny Z 2793/00, Z 2804/00, Z 2821/00, Z 2827/00 a Z 2831/00 byly schváleny usnesením Zastupitelstva hl. m. Prahy č. 19/15 ze dne 10. 9. 2020 a vydány opatřením obecné povahy č. 76/2020
 • Neschválení návrhu změny Z 2792/00 usnesením Zastupitelstva hl. m. Prahy č. 21/8 ze dne 12. 11. 2020
 • Změny Z 2789/00 a Z 2820/00 byly schváleny usnesením Zastupitelstva hl. m. Prahy č. 21/9 ze dne 12. 11. 2020 a vydány opatřením obecné povahy č. 83/2020
 • Změna Z 2795/00 byla schválena usnesením Zastupitelstva hl. m. Prahy č. 29/13 ze dne 9. 9. 2021 a vydána opatřením obecné povahy č. 111/2021.
Ukončení pořizování
 • Změna č. 2777/00 – ukončení pořizování usnesením Zastupitelstva hl. m. Prahy č. 33/14 ze dne 25.1.2018
Návrh - společné jednání
Ukončení pořizování
 • Změna č. 2811/00 – ukončení pořizování usnesením Zastupitelstva hl. m. Prahy č. 39/90 ze dne 6.9.2018
Zamítnutí návrhu
 • Změna č. 2800/00 – zamítnutí návrhu změny usnesením Zastupitelstva hl. m. Prahy č. 39/91 ze dne 6.9.2018
Návrh - veřejné projednání
Návrh – opakované veřejné projednání
Návrh –
veřejné projednání
 • vystavení veřejné vyhlášky - oznámení o zahájení řízení o vydání změn Z 2812/00 a Z 2822/00 ÚP SÚ HMP veřejným projednáním od 28.5.2019 do 4.7.2019
 • Informativní seznam vyjádření
 • Opatření obecné povahy
 • Změny Z 2812/00 a Z 2822/00 byly schváleny usnesením Zastupitelstva hl. m. Prahy č. 18/42 ze dne 2. 7. 2020 a vydány opatřením obecné povahy č. 69/2020
 • Zrušení části opatření obecné povahy č. 69/2020 rozsudkem Městského soudu v Praze č.j. 9A 90/2021 – 94 ze dne 25. 2. 2022 v části změny Z 2822/00
Návrh –
veřejné projednání
Návrh – opakované veřejné projednání

Zadání
 • pořízení celoměstsky významné změny schváleno usnesením ZHMP č. 30/15 ze dne 20.6. 2013
 • veřejné vystavení návrhu zadání změny Z 2837/00 od 9. 9. 2013 do 9. 10. 2013
 • zadání celoměstsky významné změny schváleno usnesením ZHMP č. 38/2 ze dne 24.4. 2014
Návrh -společné jednání

(pořizovaných v samostatném režimu pořizování)

Zadání
 • pořízení celoměstsky významných změn schváleno usneseními ZHMP č. 39/9 ze dne  29. 5. 2014 a č. 40/2 ze dne 19. 6. 2014
 • veřejné vystavení návrhu zadání změn od 21. 11. 2014 do 22. 12. 2014
 • Schválení zadání celoměstsky významných změn V Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy č. 2839/00, 2841/00, 2842/00, 2843/00, 2845/00, 2846/00, 2847/00, 2848/00, 2849/00, 2850/00, 2854/00, 2856/00, 2857/00, 2858/00, 2859/00, 2860/00, 2861/00, 2862/00, 2863/00, 2865/00, 2868/00, 2870/00, 2871/00, 2872/00, 2874/00, 2876/00, 2880/00, 2882/00, 2883/00, 2886/00, 2889/00, 2893/00, 2894/00, 2895/00, 2896/00, 2898/00, 2899/00, 2900/00, 2902/00, 2903/00, 2904/00, 2905/00, 2906/00, 2907/00, 2908/00, 2909/00, 2910/00, 2911/00, 2920/00, 2921/00, 2925/00, 2926/00, 2927/00, 2930/00, 2931/00, 2932/00, 2933/00, 2935/00, 2937/00, 2939/00, 2940/00, 2941/00, 2942/00, 2943/00, 2944/00, 2945/00, 2946/00, 2947/00, 2948/00, 2949/00, 2951/00, 2954/00, 2955/00, 2956/00, 2958/00, 2959/00, 2960/00, 2962/00, 2964/00, 2968/00, 2973/00, 2974/00, 2975/00 usneseními Zastupitelstva hl. m. Prahy č. 24/15, 24/16, 24/17, 24/18, 24/19, 24/20, 24/21, 24/22 ze dne 23. 2. 2017 a č. 25/24, 25/25, 25/26, 25/27, 25/28, 25/29, 25/30, 25/31, 25/33, 25/34, 25/35 ze dne 30. 3. 2017 a č. 26/18 ze dne 27. 4. 2017 a č. 27/14, 27/17 ze dne 25. 5. 2017 a č. 38/11, 38/12, 38/13, 38/14, 38/15, 38/72, 38/73, 38/74, 38/75, 38/76 ze dne 14. 6. 2018 a č. 10/11 ze dne 17.10.2019.
 • Neschválení zadání celoměstsky významných změn V Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy č. 2345/00, 2840/00, 2844/00, 2852/00, 2853/00, 2855/00, 2864/00, 2867/00, 2877/00, 2878/00, 2879/00, 2881/00, 2884/00, 2885/00, 2887/00, 2888/00, 2890/00, 2891/00, 2892/00, 2897/00, 2901/00, 2912/00, 2913/00, 2914/00, 2915/00, 2916/00, 2917/00, 2918/00, 2919/00, 2922/00, 2923/00, 2924/00, 2928/00, 2934/00, 2936/00, 2950/00, 2952/00, 2953/00, 2957/00, 2961/00, 2963/00, 2965/00, 2966/00, 2967/00, 2969/00, 2970/00, 2972/00 usneseními Zastupitelstva hl. m. Prahy č. 24/18, 24/19, 24/22 ze dne 23. 2. 2017 a č. 25/23, 25/24, 25/25, 25/27, 25/29, 25/30, 25/31, 25/32, 25/33, 25/34, 25/35 ze dne 30. 3. 2017 a č. 26/18 ze dne 27. 4. 2017 a č. 28/38 ze dne 15. 6. 2017 a č. 38/74 ze dne 14. 6. 2018 a č. 39/22 ze dne 8. 9. 2022.
 • Přerušení pořizování celoměstsky významných změn V Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy č. 2851/00, 2873/00, 2929/00, 2932/00 usneseními Zastupitelstva hl. m. Prahy č. 25/24, 25/25 ze dne 30. 3. 2017.
 • Ukončení pořizování celoměstsky významných změn V Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy č. 2869/00, 2875/00, 2938/00, 2971/00 usneseními zastupitelstva hl. m. Prahy č. 25/24, 25/34, 25/35 ze dne 30. 3. 2017.
 • Ukončení pořizování celoměstsky významných změn V Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy č. 2839/00 a 2902/00 usnesením Zastupitelstva hl. m. Prahy č. 30/15 ze dne 14. 10. 2021
 • Ukončení pořizování celoměstsky významných změn V Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy č. 2910/00 a 2911/00 usnesením Zastupitelstva hl. m. Prahy č. 35/21 ze dne 24. 3. 2022
Návrh - společné jednání
 • společné jednání dne 21. 3. 2018 a veřejné vystavení návrhů změn 2843/00, 2854/00, 2856/00, 2857/00, 2858/00, 2860/00, 2861/00, 2862/00, 2863/00, 2865/00, 2868/00, 2874/00, 2876/00, 2886/00, 2893/00, 2894/00, 2895/00, 2904/00, 2905/00, 2906/00, 2907/00, 2921/00, 2926/00, 2930/00, 2933/00, 2944/00, 2946/00, 2954/00, 2955/00, 2956/00, 2959/00, 2968/00, 2973/00, 2974/00 ze skupiny celoměstsky významných změn V Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy od 5. 3. 2018 do 20. 4. 2018 včetně.
 • Informativní seznam vyjádření uplatněných k návrhům změn č. 2843/00, 2854/00, 2856/00, 2857/00, 2858/00, 2860/00, 2861/00, 2862/00, 2863/00, 2865/00, 2868/00, 2874/00, 2876/00, 2886/00, 2893/00, 2894/00, 2895/00, 2904/00, 2905/00, 2906/00, 2907/00, 2921/00, 2926/00, 2930/00, 2933/00, 2944/00, 2946/00, 2954/00, 2955/00, 2956/00, 2959/00, 2968/00, 2973/00, 2974/00 v rámci společného jednání
 • Ukončení pořizování změny č. 2956/00 ze skupiny celoměstsky významných změn V Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy usnesením Zastupitelstva hl. m. Prahy č. 5/9 ze dne 21. 3. 2019
 • Zamítnutí návrhu změny Z 2862/00 ze skupiny celoměstsky významných změn V Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy usnesením Zastupitelstva hl. m. Prahy č. 7/20 ze dne 23. 5. 2019
Návrh –
veřejné projednání
 • vystavení veřejné vyhlášky – oznámení o zahájení řízení o vydání změn Z 2843/00, Z 2854/00, Z 2856/00, Z 2857/00, Z 2858/00, Z 2860/00, Z 2861/00, Z 2863/00, Z 2865/00, Z 2868/00, Z 2874/00, Z 2876/00, Z 2886/00, Z 2893/00, Z 2894/00, Z 2895/00, Z 2904/00, Z 2905/00, Z 2906/00, Z 2907/00, Z 2921/00, Z 2926/00, Z 2930/00, Z 2933/00, Z 2944/00, Z 2946/00, Z 2954/00, Z 2955/00, Z 2959/00, Z 2968/00, Z 2973/00, Z 2974/00 ÚP SÚ HMP veřejným projednáním od 2.9.2019 do 9.10.2019
 • Informativní seznam vyjádření
 • Opatření obecné povahy
 • Neschválení návrhu změny Z 2959/00 usnesením Zastupitelstva hl. m. Prahy č. 18/44 ze dne 2. 7. 2020
 • Změny Z 2843/00, Z 2856/00, Z 2857/00, Z 2858/00, Z 2860/00, Z 2861/00, Z 2863/00, Z 2865/00, Z 2868/00, Z 2893/00, Z 2894/00, Z 2895/00, Z 2904/00, Z 2905/00, Z 2906/00, Z 2907/00, Z 2921/00, Z 2926/00, Z 2944/00, Z 2946/00, Z 2954/00, Z 2955/00, Z 2973/00, Z 2974/00 byly schváleny usnesením Zastupitelstva hl. m. Prahy č. 18/45 ze dne 2. 7. 2020 a vydány opatřením obecné povahy č. 70/2020
 • Změna Z 2854/00 byla schválena usnesením Zastupitelstva hl. m. Prahy č. 19/12 ze dne 10. 9. 2020 a vydány opatřením obecné povahy č. 73/2020
 • Neschválení návrhu změny Z 2930/00 usnesením Zastupitelstva hl. m. Prahy č. 20/4 ze dne 15. 10. 2020
 • Změna Z 2933/00 byla schválena usnesením Zastupitelstva hl. m. Prahy č. 23/8 ze dne 21. 1 2021 a vydána opatřením obecné povahy č. 89/2021
 • Neschválení návrhu změny Z 2968/00 usnesením Zastupitelstva hl. m. Prahy č. 27/12 ze dne 27. 5. 2021
 • Změna Z 2886/00 byla schválena usnesením Zastupitelstva hl. m. Prahy č. 34/18 ze dne 24. 2. 2022 a vydána opatřením obecné povahy č. 130/2022
Návrh opakované veřejné projednání
Návrh - společné jednání
 • společné jednání dne 20. 12. 2019 a veřejné vystavení návrhů změn :  Z 2882/00, Z 2900/00, Z 2931/00, Z 2958/00, Z 2960/00 vlny V celoměstsky významných změn Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy od 4. 12. 2019 do 20. 1. 2020 včetně.
 • Informativní seznam vyjádření
Návrh –
veřejné projednání
 • vystavení veřejné vyhlášky - oznámení o zahájení řízení o vydání změn Z 2882/00, Z 2900/00, Z 2931/00, Z 2958/00 a Z 2960/00 ÚP SÚ HMP veřejným projednáním od 6. 4. 2021 do 13. 5. 2021
 • Opatření obecné povahy 
 • Změny Z 2882/00 a Z 2958/00 byly schváleny usnesením Zastupitelstva hl. m. Prahy č. 37/29 ze dne 26. 5. 2022 a vydány opatřením obecné povahy č. 153/2022
 • Neschválení návrhů změn Z 2900/00, Z 2931/00 a Z 2960/00 usnesením Zastupitelstva hl. m. Prahy č. 38/33 ze dne  16. 6. 2022
Návrh - společné jednání
 • společné jednání dne 11. 9. 2020 a veřejné vystavení návrhů změn 2842/00, 2846/00, 2847/00, 2850/00, 2880/00, 2889/00, 2903/00, 2908/00, 2909/00, 2920/00, 2935/00, 2937/00, 2939/00, 2940/00, 2941/00, 2942/00, 2945/00, 2948/00, 2949/00, 2962/00, 2964/00, 2975/00 ze skupiny celoměstsky významných změn V Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy a vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území od 26. 8. 2020 do 12. 10. 2020 včetně.
 • Společné jednání se týká pouze obeslaných organizací. Ostatních organizací, fyzických a právnických osob se bude týkat až následné veřejné projednání.
 • Informativní seznam vyjádření
Návrh –
veřejné projednání
 • vystavení veřejné vyhlášky - oznámení o zahájení řízení o vydání změn Z 2842/00, Z 2846/00, Z 2847/00, Z 2850/00, Z 2880/00, Z 2889/00, Z 2903/00, Z 2908/00, Z 2909/00, Z 2920/00, Z 2937/00, Z 2939/00, Z 2940/00, Z 2941/00, Z 2942/00, Z 2945/00, Z 2948/00, Z 2949/00, Z 2964/00, Z 2975/00 ÚP SÚ HMP veřejným projednáním od 23. 8. 2022 do 29. 9. 2022
 • Opatření obecné povahy
 • Souběžně je vystavena a projednávána dokumentace vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území (VVURÚ)
 • Přímý přenos z veřejného projednání dne 22. 9. 2022 od 12:00 hod. (odkaz funguje také pro stažení záznamu po dobu následujících 7 dní): https://vimeo.com/731334240/4c5c1cef80
 • Systém pro podporu územního plánování (vytvoření formuláře pro podání připomínky) naleznete zde: https://pup.praha.eu/?idKoloProjednani=2642
Návrh - společné jednání
 • společné jednání dne 23. 6. 2021 a veřejné vystavení návrhu změny  2883/00 ze skupiny celoměstsky významných změn vlny V Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy a vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území od 7. 6. 2021 do 23. 7. 2021 včetně.
 • Společné jednání se týká pouze obeslaných organizací. Ostatních organizací, fyzických a právnických osob se bude týkat až následné veřejné projednání.
 • Přímý přenos ze společného jednání dne 23. 6. 2021 od 15:00 hod (odkaz funguje také pro stažení záznamu po dobu následujících 7 dní): https://vimeo.com/548793780/0e226437f1
 • ​Systém  pro podporu územního plánování (vytvoření formuláře pro podání připomínky) naleznete zde: https://pup.praha.eu/?idKoloProjednani=2610
Návrh - společné jednání
 • společné jednání dne 7. 12. 2021 a veřejné vystavení návrhů změn Z 2845/00, Z 2848/00, Z 2859/00, Z 2896/00, Z 2898/00, Z 2899/00, Z 2925/00, Z 2947/00 a Z 2951/00 vlny V celoměstsky významných změn Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy a vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území od 19. 11. 2021 do 6. 1. 2022 včetně.
 • Společné jednání se týká pouze obeslaných organizací. Ostatních organizací, fyzických a právnických osob se bude týkat až následné veřejné projednání.
 • Přímý přenos ze společného jednání dne 7. 12. 2021 od 15.30 hod (odkaz funguje také pro stažení záznamu po dobu následujících 7 dní): https://vimeo.com/635190392/9f606650e4
 • ​Systém  pro podporu územního plánování (vytvoření formuláře pro podání připomínky) naleznete zde: https://pup.praha.eu/?idKoloProjednani=2609
Návrh - společné jednání
 • společné jednání dne 23. 1. 2024 a veřejné vystavení návrhů změn 2841/00 a Z 2932/00 vlny V celoměstsky významných změn ÚP SÚ HMP a Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území (VVURU) od 7. 1. 2024 do 22. 2. 2024
 • Připomínkovací aplikaci (Portál územního rozvoje) – průvodce podáním připomínek naleznete zde:   https://pmpp.praha.eu/dokumentace/ZMPLA/2732
 • Přímý přenos ze společného jednání dne 23. 1. 2024 od 10:15 hod. (odkaz pro stažení po dobu následujících 7 dní):  https://vimeo.com/event/3958940/21e502f934

Zadání
 • pořízení změny schváleno usnesením ZHMP č. 10/79, 10/80, 10/81, 10/82, 10/83, 10/86, 10/87, 10/93, 10/94, 10/95, 10/97, 10/98, 10/99, 10/100, 10/101, 10/103 ze dne 5.11.2015 a č.12/56, 12/57, 12/60, 12/61, 12/62, 12/63, 12/65 ze dne 17.12.2015 a č. 17/10, 17/11, 17/12, 17/14, 17/15, 17/18, 17/19, 17/20, 17/21, 17/22, 17/23 ze dne 26.5.2016
 • veřejné vystavení návrhu zadání změn vlny 09 od 31. 8. 2016 do 30. 9. 2016
 • Informativní seznam vyjádření uplatněných k návrhu zadání změn vlny 09
 • Schválené zadání změn vlny 09 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy č. 2976, 2977, 2979, 2980, 2981, 2982, 2983, 2984, 2985, 2986, 2987, 2988, 2993, 2994, 2996, 2998, 2999, 3000, 3001, 3002, 3003, 3005, 3006, 3007, 3008, 3009, 3010, 3011, 3012, 3013, 3014, 3015, 3017, 3018, 3020, 3021, 3022, 3023, 3024, 3025, 3026, 3027, 3028, 3029, 3031, 3032 a 3033 usneseními Zastupitelstva hl. m. Prahy č. 33/13 ze dne 25. 1. 2018, č. 34/15, 34/16, 34/20, 34/19, 34/25, 34/23, 34/24, 34/17, 34/21, 34/18, 34/14, 34/22 ze dne 22. 2. 2018, č. 35/21, 35/20, 35/22, 35/19, 35/18 ze dne 22. 3. 2018, č. 37/51 ze dne 17. 5. 2018, č. 38/94 ze dne 14. 6. 2018 a č. 39/93 ze dne 6. 9. 2018.

 • Neschválené zadání změn vlny 09 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy č. 2978, 3004 a 3019 usneseními Zastupitelstva hl. m. Prahy č. 35/18, 35/20 ze dne 22. 3. 2018 a č. 38/94 ze dne 14. 6. 2018.

 • Přerušení pořizování změny vlny 09 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy č. 3030 usnesením Zastupitelstva hl. m. Prahy č. 34/15 ze dne 22. 2. 2018.

 • Pořizování změny Z 3013 ukončeno usnesením č. 9/17 Zastupitelstva hl. m. Prahy ze dne 19. 9. 2019. Změna Z 3013/09 byla sloučena se změnou Z 3005/09.
 • Pořizování změny Z 3002 ukončeno usnesením č. 8/16 Zastupitelstva hl. m. Prahy ze dne 16. 4. 2020.
 • Ukončení pořizování změn č. 2976, 3000 a 3012 usnesením Zastupitelstva hl. m. Prahy č. 30/15 ze dne 14. 10. 2021
Návrh – společné jednání
 • společné jednání dne 23. 10. 2019 a veřejné vystavení návrhů změn Z 2977/09, Z 2980/09, Z 2981/09, Z 2982/09, Z 2983/09, Z 2986/09, Z 2987/09, Z 2993/09, Z 2996/09, Z 2999/09, Z 3001/09, Z 3003/09, Z 3005/09, Z 3006/09, Z 3007/09, Z 3008/09, Z 3009/09, Z 3010/09, Z 3011/09, Z 3014/09, Z 3015/09, Z 3017/09, Z 3018/09, Z 3020/09, Z 3021/09, Z 3023/09, Z 3024/09, Z 3025/09, Z 3026/09,  Z 3029/09, Z 3031/09 , Z 3033/09 od 7. 10. 2019 do 22. 11. 2019
 • Pořizování změny Z 3029 ukončeno usnesením č. 13/8 Zastupitelstva hl. m. Prahy ze dne 23. 1. 2020.
 • Informativní seznam vyjádření uplatněných k návrhům změn vlny 09
 • Pořizování změny Z 2993 a Z 3018 ukončeno usnesením č. 20/5 Zastupitelstva hl. m. Prahy ze dne 15. 10. 2020
Návrh – společné jednání
 • společné jednání dne 8.7.2020 a veřejné vystavení návrhů změn 2979/09,  Z 2984/09,  a Z 3028/09 a dokumentace vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území (VVURÚ) od 22.6.2020 do 7.8.2020
 • Informativní seznam vyjádření uplatněných k návrhům změn v rámci společného jednání

Návrh – veřejné projednání 

 • Vystavení veřejné vyhlášky – oznámení o zahájení řízení o vydání změny  Z 2977/09, Z 2980/09, Z 2981/09, Z 2982/09, Z 2983/09, Z 2986/09, Z 2987/09, Z 2996/09, Z 2999/09, Z 3001/09, Z 3003/09, Z 3005/09, Z 3006/09, Z 3007/09, Z 3008/09, Z 3009/09, Z 3010/09, Z 3011/09, Z 3014/09, Z 3015/09, Z 3017/09, Z 3020/09, Z 3021/09, Z 3023/09, Z 3024/09, Z 3025/09, Z 3026/09, Z 3031/09 a Z 3033/09 ÚP SÚ HMP veřejným projednáním od 12. 1. 2021 do 18. 2. 2021
 • Opatření obecné povahy
 • Informativní seznam vyjádření k návrhům změn vlny 09
 • Změny Z 2977/09, Z 2980/09, Z 2981/09, Z 2982/09, Z 2983/09, Z 2986/09, Z 2987/09, Z 2996/09, Z 3001/09, Z 3005/09, Z 3010/09, Z 3011/09, Z 3015/09, Z 3017/09, Z 3020/09, Z 3021/09, Z 3023/09, Z 3024/09, Z 3025/09, Z 3026/09 a Z 3031/09 ÚP SÚ HMP byly schváleny usnesením 30/12 ze dne 14. 10. 2021 a vydány OOP č. 119/2021
 • Změny Z 2999/09, Z 3003/09 a Z 3007/09 ÚP SÚ HMP byly schváleny usnesením 32/61 ze dne 16. 12. 2021 a vydány OOP č. 127/2021
 • Změna  Z 3033/09 ÚP SÚ HMP byla schválena usnesením 35/22 ze dne 24. 3. 2022 a vydána OOP č. 133/2022
 • Změna Z 3009/09 ÚP SÚ HMP byla neschválena usnesením 6/14 ze dne 14. 9. 2023
 • Změna Z 3014/09 ÚP SÚ HMP byla schválená usnesením 6/16 ze dne 14. 9. 2023 a vydána OOP č. 185/2023
 • Změna Z 3006/09 ÚP SÚ HMP byla usnesením ZHMP č. 7/23 ze dne 26. 10. 2023 neschválena a vrácena s pokyny k úpravě a novému projednání
Návrh – opakované veřejné projednání

Návrh – společné jednání

Návrh – veřejné projednání
Návrh – společné jednání
 • společné jednání dne 9.1.2024 a veřejné vystavení návrhů změn Z 2998/09 a Z 3032/09 vlny 09 ÚP SÚ HMP a dokumentace Vyhodnocení vlivů změn na udržitelný rozvoj území (VVURÚ) od 24.12.2023 do 8.2.2024
 • Připomínkovací aplikaci (Portál územního rozvoje) – průvodce podáním připomínek naleznete zde:  https://pmpp.praha.eu/dokumentace/ZMPLA/2716
 • Přímý přenos ze společného jednání dne 9.1.2024 od 9.45 hod. (odkaz pro stažení po dobu následujících 7 dní): https://vimeo.com/event/3934694/12f0b449af
Návrh – veřejné projednání

Zadání
 • pořízení změn schváleno usneseními ZHMP č. 20/11, 20/12, 20/13, 20/14, 20/15, 20/16,
  20/17, 20/18, 20/19, 20/20, 20/21 a 20/23
  ze dne 20. 10. 2016, č. 21/26 ze dne 25. 11. 2016, č. 21/28, č. 21/29, č. 21/30, č. 21/31 a č. 21/32 ze dne 15. 12. 2016, č. 23/16 ze dne 26. 1. 2017, č. 24/24 ze dne 23. 2. 2017 a č. 25/42 a č. 25/43 ze dne 30. 3. 2017
 • veřejné vystavení návrhu zadání změn vlny 10 od 9. 5. 2017 do 8. 6. 2017
 • Informativní seznam vyjádření uplatněných k návrhu zadání změn vlny 10
 • Schválené zadání změn vlny 10 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy č. 2990/10, 2991/10, 2992/10, 2997/10, 3034/10, 3035/10, 3036/10, 3037/10, 3038/10, 3039/10, 3040/10, 3041/10, 3042/10, 3043/10, 3044/10, 3045/10, 3048/10, 3049/10, 3053/10, 3054/10, 3055/10, 3056/10, 3057/10, 3058/10, 3059/10, 3060/10, 3061/10, 3063/10, 3064/10, 3065/10, 3066/10,  3067/10, 3068/10, 3069/10, 3070/10, 3071/10, 3072/10, 3074/10, 3076/10, 3077/10, 3078/10, 3079/10, 3080/10, 3081/10, 3082/10, 3084/10, 3085/10, 3086/10, 3087/10, 3088/10, 3090/10, 3091/10, 3092/10, 3093/10, 3094/10, 3095/10, 3096/10, 3097/10, 3098/10, 3099/10, 3100/10, 3101/10, 3103/10, 3104/10, 3105/10, 3106/10, 3108/10, 3111/10, 3112/10 a 3113/10 usneseními Zastupitelstva hl. m. Prahy č. 38/17, 38/18, 38/96, 38/98, 38/99, 38/100, 38/101, 38/102, 38/103, 38/104, 38/105, 38/106 a 38/107 ze dne 14. 6. 2018 a č. 4/6 ze dne 28. 2. 2019.
 • Schválené zadání a následné pořizování zkráceným způsobem (§ 55a Stavebního zákona) změn vlny 10 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy č. 3110/10 usnesením Zastupitelstva hl. m. Prahy č. 8/11 ze dne 20. 6. 2019.
 • Neschválené zadání změn vlny 10 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy č. 2989/10, 2995/10, 3046/10, 3047/10, 3050/10, 3052/10, 3062/10, 3073/10, 3075/10, 3089/10 a 3109/10 usneseními Zastupitelstva hl. m. Prahy č. 38/17, 38/18, 38/97, 38/100, 38/101 a 38/104 ze dne 14. 6. 2018 a č. 39/94 ze dne 6. 9. 2018 a č. 4/6 ze dne 28. 2. 2019.
 • Přerušení pořizování změny vlny 10 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy č. 3102/10 a 3107/10 usnesením Zastupitelstva hl. m. Prahy č. 38/107 ze dne 14. 6. 2018 a č. 4/6 ze dne 28. 2. 2019.
 • Schválené zadání a následné pořizování zkráceným postupem (§55a Stavebního zákona) změny vlny 10 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy č. 3107/10 usnesením Zastupitelstva hl. m. Prahy č. 12/14 ze dne 12. 12. 2019
 • Ukončení pořizování změn vlny 10 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy č. 3074/10 a 3096/10 usnesením ZHMP č. 30/15 ze dne 14. 10. 2021.
Návrh - společné jednání
 • Společné jednání dne 11.10.2019 a veřejné vystavení návrhů změn :  2990/10, 2991/10, 2997/10, 3037/10, 3038/10, 3039/10, 3040/10, 3041/10, 3042/10, 3043/10, 3045/10, 3048/10, 3049/10, 3053/10, 3054/10, 3056/10, 3059/10, 3060/10, 3061/10, 3063/10, 3065/10, 3069/10, 3070/10, 3072/10, 3079/10, 3080/10, 3085/10, 3086/10, 3087/10, 3090/10, 3091/10, 3092/10, 3094/10, 3097/10, 3099/10, 3100/10, 3103/10, 3112/10 , 3113/10 vlny 10 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy od 25.9.2019 do 11.11.2019 včetně
 • Informativní seznam vyjádření, uplatněných k návrhům změn 2990/10, 2991/10, 2997/10, 3037/10, 3038/10, 3039/10, 3040/10, 3041/10, 3042/10, 3043/10, 3045/10, 3048/10, 3049/10, 3053/10, 3054/10, 3056/10, 3059/10, 3060/10, 3061/10, 3063/10, 3065/10, 3069/10, 3070/10, 3072/10, 3079/10, 3080/10, 3085/10, 3086/10, 3087/10, 3090/10, 3091/10, 3092/10, 3094/10, 3097/10, 3099/10, 3100/10, 3103/10, 3112/10 , 3113/10 vlny 10 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. v rámci společného jednání

 • Změna Z 3072/10 byla neschválena usnesením Zastupitelstva hl.m. Prahy č. 23/15 ze dne 21. 01. 2021
 • Změna Z 3091/10 byla neschválena usnesením Zastupitelstva hl. m. Prahy č. 3/11 ze dne 27. 4. 2023

Návrh

 • Pořízení změny Z 3104 zkráceným postupem (§ 55a Stavebního zákona) schváleno usnesením ZHMP č. 38/107 ze dne 14.6.2018.
Návrh – veřejné projednání
Návrh - společné jednání
 • Společné jednání dne 26.6.2020 a veřejné vystavení návrhů změn č.  2992/10, 3035/10, 3055/10, 3064/10, 3066/10, 3067/10, 3076/10, 3077/10, 3078/10, 3095/10, 3106/10, 3108/10 vlny 10 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy a dokumentace vyhodnocení vlivů návrhů projednávaných změn na udržitelný rozvoj území od 8.6.2020 do 27.7.2020 včetně
 • Přímý přenos ze společného jednání dne 26. 6. 2020 od 10.00 hod. (odkaz funguje také pro stažení záznamu po dobu následujících 7 dní): https://vimeo.com/425053023/fc8d6b136e
 • Informativní seznam vyjádření
 • Změny Z 2992/10, Z 3035/10, Z 3066/10, Z 3067/10 a Z 3108/10 byly schváleny usnesením Zastupitelstva hl.m. Prahy č. 6/17 ze dne 14. 9. 2023 a vydány OOP č. 186/2023

 • Změna Z 3076/10 byla neschválena usnesením Zastupitelstva hl. m. Prahy č. 6/20 ze dne 14. 9. 2023

 • Změny Z 3077/10, 3078/10 a 3095/10 byly neschváleny usnesením Zastupitelstva hl. m. Prahy č. 9/13 ze dne 4. 12. 2023

Návrh – veřejné projednání 

 • Vystavení veřejné vyhlášky – oznámení o zahájení řízení o vydání změn Z 2990/10, Z 2991/10, Z 2997/10, Z 3037/10, Z 3038/10, Z 3039/10, Z 3040/10, Z 3041/10, Z 3042/10, Z 3043/10, Z 3045/10, Z 3048/10, Z 3049/10, Z 3053/10, Z 3054/10, Z 3056/10, Z 3059/10, Z 3060/10, Z 3063/10, Z 3065/10, Z 3069/10, Z 3070/10, Z 3079/10, Z 3080/10, Z 3085/10, Z 3086/10, Z 3090/10, Z 3091/10, Z 3092/10, Z 3097/10, Z 3099/10, Z 3103/10, Z 3112/10 a Z 3113/10 vlny 10 ÚP SÚ HMP veřejným projednáním od 12.1.2021 do 18.2.2021 včetně.
 • Opatření obecné povahy
 • Přímý přenos z veřejného projednání dne 11. 2. 2021 od 10:00 hod (odkaz funguje také pro stažení záznamu po dobu následujících 7 dní): https://vimeo.com/488949618/8d3f632d9f
 • Informativní seznam vyjádření
 • Změny Z 2991/10, Z 2997/10, Z 3038/10, Z 3039/10, Z 3042/10, Z 3043/10, Z 3048/10, Z 3049/10, Z 3054/10, Z 3056/10, Z 3059/10, Z 3060/10, Z 3069/10, Z 3070/10, Z 3079/10, Z 3090/10, Z 3092/10, Z 3097/10, Z 3099/10, Z 3103/10 a Z 3113/10 byly schváleny usnesením Zastupitelstva hl.m. Prahy č. 37/22 ze dne 26. 5. 2022 a vydány OOP č. 148/2022
 • Změna Z 3040/10 byla schválena usnesením Zastupitelstva hl.m. Prahy č. 37/27 ze dne 26. 5. 2022 a vydána OOP č. 151/2022
 • Změny Z 2990, Z 3045, Z 3053, Z 3063, Z 3065, Z 3085, Z 3086 byly neschváleny usnesením Zastupitelstva hl.m. Prahy č. 37/23 ze dne 26. 5. 2022
 • Změny Z 3037/10 a Z 3080/10 byly schváleny usnesením Zastupitelstva hl. m. Prahy č. 38/35 ze dne 16. 6. 2022 a vydány OOP č. 158/2022
 • Změna Z 3112/10 byla neschválena usnesením Zastupitelstva hl. m. Prahy č. 38/36 ze dne 16. 6. 2022
 • Změna Z 3091/10 byla neschválena usnesením Zastupitelstva hl. m. Prahy č. 3/11 ze dne 27. 4. 2023

Návrh – veřejné projednání 
Návrh – veřejné projednání 
Návrh – veřejné projednání 

 

 • Změna Z 3087/10 byla neschválena usnesením Zastupitelstva hl. m. Prahy č. 6/23 ze dne 14. 9. 2023 a vrácena pořizovateli s pokyny k úpravě a k novému projednání.
Návrh – veřejné projednání
Návrh – veřejné projednání
Návrh – veřejné projednání
Návrh – veřejné projednání
Návrh - společné jednání
 • Společné jednání dne 18. 10. 2023 a veřejné vystavení návrhů změn Z 3034/10, Z 3044/10, Z 3057/10, Z 3058/10, Z 3068/10, Z 3081/10, Z 3093/10, Z 3101/10, Z 3105/10 a Z 3111/10 vlny 10 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy od 2. 10. 2023 do 20. 11. 2023
 • Současně je projednávána a vystavena dokumentace vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území (VVURÚ)
 • Přímý přenos ze společného jednání dne 18. 10. 2023 od 13:30 hod. (odkaz pro stažení po dobu následujících 7 dní): https://vimeo.com/event/3694245/45f1f5c8ee
 • Informativní seznam vyjádření

Návrh – opakované veřejné projednání 

Návrh – veřejné projednání
Návrh – opakované veřejné projednání 

Zadání
 • pořízení Z 3083/00 schváleno usnesením ZHMP č. 20/18 ze dne 20.10.2016
 • veřejné vystavení návrhu zadání změny Z 3083/00 od 28.4.2017 do 29.5.2017
 • Schválené zadání změny Z 3083 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy a schválení pořízení změny zkráceným postupem (§ 55a Stavebního zákona) usnesením Zastupitelstva hl. m. Prahy č. 38/19 ze dne 14. 6. 2018.
Návrh - veřejné projednání

Zadání
 • pořízení změn schváleno usnesením ZHMP č. 29/52 ze dne 14.9.2017
 • veřejné vystavení návrhu zadání změn vlny 11 od 18.12.2017 do 17.1.2018
 • informativní seznam vyjádření uplatněných k zadání změn vlny 11
 • Schválené zadání změn vlny 11 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy č. 3114, 3115, 3116, 3117, 3118, 3119, 3120, 3121, 3122, 3123 a 3124 usnesením ZHMP č. 9/18 ze dne 19. 9. 2019.

Návrh - společné jednání
 • Společné jednání dne 26. 6. 2020 a veřejné vystavení návrhů změn: Z 3114/11, Z 3115/11 a Z 3116/11 vlny 11 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy od 8. 6. 2020 do 27. 7. 2020 včetně
 • Přímý přenos ze společného jednání dne 26. 6. 2020 od 9.00 hod. (odkaz funguje také pro stažení záznamu po dobu následujících 7 dní): https://vimeo.com/425052574/f6f9ec930a
 • Informativní seznam vyjádření, uplatněných k návrhům změn Z 3114/11, Z 3115/11 a Z 3116/11 v rámci společného jednání
Návrh - veřejné projednání
 • Vystavení veřejné vyhlášky – oznámení o zahájení řízení o vydání změn Z 3114/11, Z 3115/11 a Z 3116/11 vlny 11 ÚP SÚ HMP veřejným projednáním od 12. 1. 2021 do 18. 2. 2021
 • Opatření obecné povahy
 • Přímý přenos z veřejného projednání dne 11. 2. 2021 od 9.00 hod. (odkaz funguje také pro stažení záznamu po dobu následujících 7 dní): https://vimeo.com/488948379/a5b04f4848
 • Změny Z 3114/11, Z 3115/11 a Z 3116/11 byly schváleny usnesením Zastupitelstva hl. m. Prahy č. 29/17 ze dne 9. 9. 2021 a vydány OOP č. 115/2021
Návrh - společné jednání
Návrh - společné jednání
 • Společné jednání konané dne 25. 5. 2023 a veřejné vystavení návrhů změnZ 3117/11 a Z 3124/11 vlny 11 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy a dokumentace vyhodnocení vlivů projednávaných změn na udržitelný rozvoj území (VVURÚ)od 9. 5. 2023 do 26. 6. 2023 včetně.
 • Společné jednání se týká pouze obeslaných organizací. Ostatních organizací, fyzických a právnických osob se bude týkat až následné veřejné projednání
 • Přímý přenos ze společného jednání dne 25. 5. 2023 od 9:30 hod (odkaz funguje také pro stažení záznamu po dobu následujících 7 dní): https://vimeo.com/event/3370984/18853a9b52
Návrh - veřejné projednání

Zadání
 • pořízení změn schváleno usneseními ZHMP č. 27/15 a č. 27/16 ze dne 25. 5. 2017 a usneseními ZHMP č. 30/74, č. 30/75, č. 30/76, č. 30/77, č. 30/78, č. 30/80, č. 30/81, č. 30/82, č. 30/83, č. 30/84, č. 30/85, č. 30/86, č. 30/87, č. 30/88, č. 30/89 a č. 30/90 ze dne 2. 11. 2017
 • veřejné vystavení návrhu zadání změn vlny 12 od 12.2.2018 do 14.3.2018
 • informativní seznam vyjádření uplatněných k zadání změn vlny 12

Schválené zadání změn vlny 12 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy č. 3127, 3129, 3130, 3131, 3133, 3134, 3137, 3140, 3141, 3144, 3145, 3146, 3147, 3149, 3152, 3154, 3155, 3157, 3159, 3160, 3161, 3162, 3163, 3165, 3166, 3168, 3169, 3170, 3171, 3172, 3173, 3174, 3175, 3176, 3178, 3180, 3181 a 3182 usneseními ZHMP č. 6/10 a č. 6/12 ze dne 25.4.2019, změny Z 3151 usnesením ZHMP č. 9/19 ze dne 19.9.2019 a změny Z 3132 usnesením ZHMP č. 20/14 ze dne 15.10.2020.

Schválené zadání a následné pořizování zkráceným způsobem (§ 55a Stavebního zákona) změn vlny 12 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy č. 3126, 3148, 3164, 3167 a 3183 usneseními ZHMP č. 6/10 a č. 6/11 ze dne 25.4.2019 a změny č. 3139 usnesením ZHMP č. 7/18 ze dne 23.5.2019 a změny č. 3158 usnesením ZHMP č. 9/20 ze dne 19.9.2019.

Neschválené zadání změn vlny 12 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy č. 3135, 3136, 3138, 3150, 3153, 3156, 3177 a 3179 usneseními ZHMP č. 6/10 a č. 6/12 ze dne 25.4.2019 a změny č. 3128 usnesením ZHMP č. 9/21 ze dne 19.9.2019 a změny č. 3143 usnesením ZHMP č. 16/9 ze dne 16.4.2020.

Přerušení pořizování změny vlny 12 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy č. 3142 usnesením ZHMP č. 13/9 ze dne 23.1.2020

Ukončení pořizování změny Z 3176/12 vlny 12 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy usnesením ZHMP č. 2M/8 ze dne 11.6.2020.

Ukončení pořizování změny Z 3152/12 vlny 12 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy usnesením ZHMP č. 32/57 ze dne 16.12.2021

Ukončení pořizování změny Z 3167/12 vlny 12 Územního plánu sídelního plánu hl. m. Prahy usnesením ZHMP č. 4/11 ze dne 25.5.2023.

Návrh - společné jednání
 • Společné jednání dne 10.3.2020 a veřejné vystavení návrhů změn :  Z 3129/12, Z 3130/12, Z 3134/12, Z 3137/12, Z 3140/12, Z 3141/12, Z 3144/12, Z 3145/12, Z 3146/12, Z 3147/12, Z 3149/12, Z 3154/12, Z 3155/12, Z 3157/12, Z 3159/12, Z 3160/12, Z 3161/12, Z 3162/12, Z 3163/12, Z 3165/12, Z 3166/12, Z 3171/12, Z 3172/12, Z 3173/12, Z 3174/12, Z 3178/12, Z 3180/12 a Z 3181/12 vlny 12 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy od 23.2.2020 do 9.4.2020 včetně
 • Informativní seznam vyjádření, uplatněných k návrhům změn Z 3129/12, Z 3130/12, Z 3134/12, Z 3137/12, Z 3140/12, Z 3141/12, Z 3144/12, Z 3145/12, Z 3146/12, Z 3147/12, Z 3149/12, Z 3154/12, Z 3155/12, Z 3157/12, Z 3159/12, Z 3160/12, Z 3161/12, Z 3162/12, Z 3163/12, Z 3165/12, Z 3166/12, Z 3171/12, Z 3172/12, Z 3173/12, Z 3174/12, Z 3178/12, Z 3180/12 a Z 3181/12 v rámci společného jednání
Návrh - společné jednání
 • Společné jednání dne 10.3.2020 a veřejné vystavení návrhů změny :  Z 3131/12 vlny 12 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy od 23.2.2020 do 9.4.2020 včetně
 • Informativní seznam vyjádření, uplatněných k návrhu změny Z 3131/12 v rámci společného jednání
Návrh - společné jednání
 • Společné jednání dne 10.3.2020 a veřejné vystavení návrhů změny :  Z 3175/12 vlny 12 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy od 23.2.2020 do 9.4.2020 včetně
 • Informativní seznam vyjádření, uplatněných k návrhu změny Z 3175/12 v rámci společného jednání
Návrh - veřejné projednání
Návrh - veřejné projednání
Návrh - veřejné projednání
Návrh - veřejné projednání
Návrh - veřejné projednání
 • Vystavení veřejné vyhlášky – oznámení o zahájení řízení o vydání změn Z 3129/12, Z 3134/12, Z 3137/12, Z 3140/12, Z 3141/12, Z 3144/12, Z 3145/12, Z 3146/12, Z 3147/12, Z 3149/12, Z 3154/12, Z 3155/12, Z 3157/12, Z 3159/12, Z 3160/12, Z 3162/12, Z 3163/12, Z 3165/12, Z 3166/12, Z 3171/12, Z 3172/12, Z 3174/12, Z 3178/12, Z 3180/12 a Z 3181/12 vlny 12 ÚP SÚ HMP veřejným projednáním od 9.11.2020 do 16.12.2020
 • Opatření obecné povahy
 • Veřejné projednání dne 9.12.2020 od 9.00 hod. nemohlo být kvůli technické závadě uskutečněno. Za případné způsobené komplikace se omlouváme. Nový termín pro konání veřejného projednání je stanoven na 20.1.2021 od 9.00 hod.
 • Vystavení veřejné vyhlášky – oznámení o zahájení řízení o vydání změn Z 3129/12, Z 3134/12, Z 3137/12, Z 3140/12, Z 3141/12, Z 3144/12, Z 3145/12, Z 3146/12, Z 3147/12, Z 3149/12, Z 3154/12, Z 3155/12, Z 3157/12, Z 3159/12, Z 3160/12, Z 3162/12, Z 3163/12, Z 3165/12, Z 3166/12, Z 3171/12, Z 3172/12, Z 3174/12, Z 3178/12, Z 3180/12 a Z 3181/12 vlny 12 ÚP SÚ HMP veřejným projednáním od 21.12.2020 do 27.1.2021
 • Změny Z 3134/12, Z 3141/12, Z 3144/12, Z 3145/12, Z 3146/12, Z 3154/12, Z 3155/12, Z 3159/12, Z 3162/12, Z 3166/12, Z 3171/12, Z 3172/12, Z 3178/12, Z 3180/12 a Z 3181/12  byly schváleny usnesením Zastupitelstva hl. m. Prahy č. 27/10 ze dne 27.5.2021 a vydány OOP č. 106/2021
 • Změny Z 3129/12, Z 3137/12, Z 3149/12, Z 3160/12 a Z 3165/12  byly schváleny usnesením Zastupitelstva hl. m. Prahy č. 28/19 ze dne 17.6.2021 a vydány OOP č. 109/2021
 • Změna Z 3147/12 byla schválena usnesením Zastupitelstva hl. m. Prahy č. 29/14 ze dne 9.9.2021 a vydána OOP č. 112/2021
 • Změna Z 3157/12 byla schválena usnesením Zastupitelstva hl. m. Prahy č. 29/15 ze dne 9.9.2021 a vydána OOP č. 113/2021
 • Změny Z 3140/12, Z 3163/12 a Z 3174/12 byly neschváleny usnesením Zastupitelstva hl. m. Prahy č. 36/13 ze dne 28.4.2022
Návrh - veřejné projednání
Návrh - veřejné projednání
 • Vystavení veřejné vyhlášky – oznámení o zahájení řízení o vydání změn Z 3130/12, Z 3161/12 a Z 3173/12 vlny 12 ÚP SÚ HMP veřejným projednáním od 8.9.2021 do 15.10.2021
 • Opatření obecné povahy
 • Změna Z 3161/12  byla schválena usnesením Zastupitelstva hl. m. Prahy č. 36/16 ze dne 28.4.2022 a vydána OOP č. 141/2022
 • Změny Z 3130/12 a Z 3173/12 byly neschváleny usnesením Zastupitelstva hl. m. Prahy č. 37/25 ze dne 26.5.2022.

Návrh – opakované veřejné projednání

Návrh - společné jednání
Návrh - společné jednání
 • Společné jednání dne 5. 12. 2023 a veřejné vystavení návrhů změn Z 3127/12, Z 3133/12, Z 3169/12 a Z 3182/12 vlny 12 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy od 19. 11. 2023 do 4. 1. 2024 včetně.
 • Vyhodnocení vlivů změn na udržitelný rozvoj území (VVURÚ)
 • Připomínkovací aplikaci (Portál územního rozvoje) – průvodce podáním připomínek naleznete zde: https://pmpp.praha.eu/dokumentace/ZMPLA/2442
 • Přímý přenos ze společného jednání dne 5. 12. 2023 od 10:30 hod. (odkaz pro stažení po dobu následujících 7 dní): https://vimeo.com/event/3825367/45c0af65e3

Zadání
 • pořízení Z 3125/00 schváleno usnesením ZHMP č. 29/56 ze dne 14.9.2017
 • veřejné vystavení návrhu zadání změny Z 3125/00 od 26. 3. 2018 do 25. 4. 2018
 • zadání změny Z 3125/00 bylo schváleno usnesením č.8/10 Zastupitelstva hl.m. Prahy ze dne 20.6.2019
Návrh - společné jednání

Návrh
 • pořízení změn zkráceným postupem (§ 55a Stavebního zákona) schváleno usnesením ZHMP č. 38/108, 38/109, 38/110, 38/20, 38/111, 38/112, 38/113, 38/114, 38/115, 38/117, 38/118, 38/119, 38/120, 38/121 a 38/122 ze dne 14. 6. 2018
Návrh - veřejné projednání
 • vystavení veřejné vyhlášky – oznámení o zahájení řízení o vydání změn Z 3186/14, Z 3187/14, Z 3188/14, Z 3189/14, Z 3190/14, Z 3191/14, Z 3192/14, Z 3193/14, Z 3194/14, Z 3195/14, Z 3198/14, Z 3199/14, Z 3202/14, Z 3203/14, Z 3206/14, Z 3211/14, Z 3213/14, Z 3215/14, Z 3216/14, Z 3218/14 a Z 3219/14 ÚP SÚ HMP veřejným projednáním od 13.8.2019 do 19.9.2019
 • Opatření obecné povahy
 • Změna Z 3211/14 byla ukončena usnesením ZHMP č. 19/27 ze dne 10. 9. 2020
 • Změny Z 3187/14, Z 3188/14, Z 3189/14, Z 3191/14, Z 3192/14, Z 3193/14, Z 3203/14, Z 3206/14, Z 3215/14, Z 3216/14 a Z 3218/14 byly schváleny usnesením ZHMP č. 20/7 ze dne 15. 10. 2020 a vydány OOP č. 79/2020
 • Změna Z 3195/14 byla schválena usnesením ZHMP č. 24/8 ze dne 18. 2. 2021 a vydána OOP č. 95/2021
 • Změna Z 3202/14 byla neschválena usnesením ZHMP č. 32/54 ze dne 16. 12. 2021
 • Změna Z 3190/14 byla neschválena usnesením ZHMP č. 32/55 ze dne 16. 12. 2021
 • Změna Z 3219/14 byla neschválena usnesením ZHMP č. 39/19 ze dne 8. 9. 2022
 • Změna Z 3198/14 byla schválena usnesením ZHMP č. 39/28 ze dne 8. 9. 2022 a vydána OOP č. 167/2022
 • Změna Z 3199/14 byla přerušena usnesením ZHMP č. 39/40 ze dne 8. 9. 2022
 • Změna Z 3186/14 byla schválena usnesením ZHMP č. 6/15 ze dne 14. 9. 2023 a vydána OOP č. 184/2023
 • Informativní seznam vyjádření uplatněných k návrhům změn vlny 14 v rámci veřejného projednání 
Návrh – opakované veřejné projednání
Návrh - veřejné projednání
 • Vystavení veřejné vyhlášky - oznámení o zahájení řízení o vydání změn Z 3196/14, Z 3197/14, Z 3200/14, Z 3201/14, Z 3204/14, Z 3205/14, Z 3207/14, Z 3208/14, Z 3209/14, Z 3214/14, Z 3220/14 a Z 3221/14  vlny 14 ÚP SÚ HMP od 5. 11. 2021 do 14. 12. 2021 včetně.
 • Opatření obecné povahy
 • Přímý přenos z veřejného projednání dne 7. 12. 2021 od 10:30 hod. (odkaz funguje také pro stažení záznamu po dobu následujících 7 dní): https://vimeo.com/635189112/809bb7f860
 • Současně je projednávána a vystavená dokumentace vyhodnocení vlivů změn Z 3196/14, Z 3197/14, Z 3200/14, Z 3201/14, Z 3204/14, Z 3205/14, Z 3207/14, Z 3208/14, Z 3209/14, Z 3214/14, Z 3220/14 a Z 3221/14  vlny 14 ÚP SÚ HMP na udržitelný rozvoj území.
 • Systém pro podporu územního plánování (vytvoření formuláře pro podání připomínky) naleznete zde: https://pup.praha.eu/?idKoloProjednani=2389
 • Změna Z 3200/14 byla schválena usnesením ZHMP č.  5/14 ze dne 22. 6. 2023 a vydána OOP č. 182/2023

 • Změna Z 3220/14 byla schválena usnesením ZHMP č.  9/15 ze dne 14. 12. 2023 a vydána OOP č. 198/2023

 • Změna Z 3204/14 byla schválena usnesením ZHMP č.  14/11 ze dne 23. 5. 2024 a vydána OOP č. 204/2024

Návrh – opakované veřejné projednání
Návrh – opakované veřejné projednání
Návrh – opakované veřejné projednání

Zadání
 • pořízení změn schváleno usneseními ZHMP č. 31/29 a č. 31/30 ze dne 30. 11. 2017, usnesením ZHMP č. 32/26 ze dne 14. 12. 2017, usnesením ZHMP č. 33/17 ze dne 25. 1. 2018 a usneseními ZHMP č. 38/20, č. 38/21, č. 38/95, č. 38/110, č. 38/111, č. 38/112, č. 38/113, č. 38/115, č. 38/117, č. 38/121 a č. 38/124 ze dne 14. 6. 2018

 • veřejné vystavení návrhu zadání změn vlny 15 od 24. 9. 2018 do 24. 10. 2018

 • informativní seznam vyjádření uplatněných k zadání změn vlny 15

 • Schválené zadání změn vlny 15 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy č. 3224, 3244, 3245, 3247, 3248, 3249, 3250, 3252 a 3253 usneseními ZHMP č. 10/17 a č. 10/18 ze dne 17. 10. 2019 a změny č. 3223, 3226 a 3239 usneseními ZHMP č. 12/15 a č. 12/16 ze dne 12. 12. 2019.

 • Schválené zadání a následné pořizování zkráceným způsobem (§55a Stavebního zákona) změn vlny 15 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy č. 3228, 3230, 3232, 3233, 3234 a 3240 usneseními ZHMP č. 10/17 a č. 10/18 ze dne 17. 10. 2019.

 • Neschválené zadání změn vlny 15 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy č. 3225, 3227, 3229, 3235, 3236, 3237, 3238, 3241, 3242, 3243, 3246, 3251 a 3254 usnesením Zastupitelstva hl. m. Prahy č. 38/25 ze dne 16. 6. 2022.

Návrh – veřejné projednání

Návrh – společné jednání

 • Společné jednání dne 6. 10. 2020 a veřejné vystavení návrhů změn: Z 3224/15, Z 3226/15, Z 3244/15, Z 3245/15, Z 3247/15, Z 3248/15 a Z 3249/15 vlny 15 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy od 18. 9. 2020 do 5. 11. 2020 včetně
 • Přímý přenos ze společného jednání dne 6. 10. 2020 od 9.00 hod (odkaz funguje také pro stažení záznamu po dobu následujících 7 dní): https://vimeo.com/452214406/0138b19369
 • Informativní seznam vyjádření uplatněných k návrhům změn vlny 15 ÚP SÚ HMP

Návrh – společné jednání
 • Společné jednání dne 11. 2. 2021 a veřejné vystavení návrhu změny Z 3239/15 vlny 15 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy od 26. 1. 2021 do 15. 3. 2021 včetně
 • Informativní seznam vyjádření uplatněných k návrhu změny Z 3239/15 v rámci společného jednání

Návrh – veřejné projednání

Návrh – společné jednání
Návrh – veřejné projednání
Návrh – veřejné projednání
Návrh – veřejné projednání
Návrh – veřejné projednání
Návrh – opakované veřejné projednání

Zadání
Návrh - veřejné projednání
Návrh - společné jednání
 • Společné jednání dne 2.9.2020 a veřejné vystavení návrhů změn : 3255/16, 3256/16, 3258/16, 3259/16, 3263/16 vlny 16 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy od 17.8.2020 do 2.10.2020 včetně
 • Společné jednání se týká pouze obeslaných organizací. Ostatních organizací, fyzických a právnických osob se bude týkat až následné veřejné projednání
 • Přímý přenos z veřejného projednání dne 2.9 2020 od 15:00 hod (odkaz funguje také pro stažení záznamu po dobu následujících 7 dní):https://vimeo.com/444912386/23d333b7f7
 • Systém  pro podporu územního plánování (vytvoření formuláře pro podání připomínky) naleznete zde:https://pup.praha.eu/?idKoloProjednani=2496 
 • Informativní seznam vyjádření uplatněných k návrhům změn 3255/16, 3256/16, 3258/16, 3259/16, 3263/16 vlny 16 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. v rámci společného jednání

Návrh - veřejné projednání
 • Vystavení veřejné vyhlášky – oznámení o zahájení řízení o vydání změn Z 3255/16, Z 3256/16, Z 3258/16, Z 3259/16 a Z 3263/16 vlny 16 ÚP SÚ HMP veřejným projednáním od 8.9.2021 do 15.10.2021 včetně.
 • Opatření obecné povahy
 • Přímý přenos z veřejného projednání dne 8.10 2021 v 11:00 hod (odkaz funguje také pro stažení záznamu po dobu následujících 7 dní): https://vimeo.com/587798101/328933525a
 • Systém  pro podporu územního plánování (vytvoření formuláře pro podání připomínky) naleznete zde: https://pup.praha.eu/?idKoloProjednani=2606
 • Změny Z 3256/16, Z 3258/16, Z 3259/16 a Z 3263/16 byly schváleny usnesením Zastupitelstva hl.m. Prahy č. 39/29 ze dne 8. 9. 2022 a vydány OOP č. 168/2022
 • Změna Z 3255/16 byla neschválena usnesením Zastupitelstva hl.m. Prahy č. 39/37 ze dne 8. 9. 2022
Návrh - společné jednání
 • Společné jednání dne 7.11.2023 a veřejné vystavení návrhu změny Z 3257/16 vlny 16 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy od 22. 10. 2023 do 7. 12. 2023 včetně. 
 • Současně je projednávána a vystavena dokumentace vyhodnocení vlivů změny na udržitelný rozvoj území (VVURÚ)

 • Přímý přenos ze společného jednání dne 7. 11. 2023 od 9:00 hod (odkaz pro stažení po dobu následujících 7 dní): https://vimeo.com/event/3764074/e406679e25

 • Připomínkovací aplikace (průvodce pro podání připomínek): https://pmpp.praha.eu/dokumentace/ZMPLA/2497

Návrh
 • pořízení změn zkráceným postupem (§ 55a Stavebního zákona) schváleno usnesením ZHMP č. 39/104, 39/105, 39/106, 39/107, 39/109, 39/110, 39/111, 39/115 a 39/117 ze dne 6.9.2018
Návrh - veřejné projednání
 • vystavení veřejné vyhlášky – oznámení o zahájení řízení o vydání změn Z 3212/17, Z 3268/17, Z 3272/17, Z 3275/17, Z 3276/17, Z 3277/17, Z 3278/17, Z 3279/17 a Z 3280/17 vlny 17 ÚP SÚ HMP veřejným projednáním od 25.2.2020 do 2.4.2020 včetně
 • mimořádné opatření – termín veřejného projednání byl zrušen. Nový termín jednání bude následně oznámen. - Veřejná vyhláška – oznámení o zrušení konání VP
 • Vystavení veřejné vyhlášky – oznámení o konání veřejného projednání změn vlny 17 Z 3212/17, Z 3268/17, Z 3272/17, Z 3275/17, Z 3276/17, Z 3277/17, Z 3278/17, Z 3279/17 a Z 3280/17 ÚP SÚ HMP od 4. 5. 2020 do 10. 6. 2020

 • Přímý přenos z veřejného projednání dne 3. 6. 2020 od 10.00 hod. (odkaz funguje také pro stažení záznamu po dobu následujících 7 dní):
  https://vimeo.com/410512078/c4456b477b

 • Opatření obecné povahy
 • Informativní seznam vyjádření uplatněných k návrhům změn vlny 17
 • Změny Z 3279/17 a Z 3280/17 byly schváleny usnesením ZHMP č. 23/13 ze dne 21. 1. 2021 a vydány OOP č. 93/2021.
 • Změny Z 3268/17 a Z 3276/17 byly schváleny usnesením ZHMP č. 30/10 ze dne 14. 10. 2021 a vydány OOP č. 117/2021.
 • Změna Z 3278/17 byla schválená usnesením ZHMP 37/26 dne 26.5.2022 a vydána OOP 150/2022.
 • Změna Z 3272/17 byla schválená usnesením ZHMP 39/17 dne 8.9.2022 a vydána OOP 159/2022.
 • Změna Z 3212/17 byla schválena usnesením ZHMP č. 7/22 ze dne 26. 10. 2023 a vydána OOP č. 194/2023.
Návrh - opakované veřejné projednání
Návrh - veřejné projednání
 • Vystavení veřejné vyhlášky – oznámení o konání veřejného projednání změn vlny 17 Z 3267/17, Z 3270/17 a Z 3271/17 ÚP SÚ HMP od 11. 11. 2020 do 18. 12. 2020
 • Přímý přenos z veřejného projednání dne 11. 12. 2020 od 10.00 hod. (odkaz funguje také pro stažení záznamu po dobu následujících 7 dní): https://vimeo.com/475779230/210c651ec4
 • Opatření obecné povahy
 • Současně je projednávána a vystavená dokumentace vyhodnocení vlivů změn Z 3267/17, Z 3270/17 a Z 3271/17 ÚP SÚ HMP na udržitzelný rozvoj území.

 • Systém pro podporu územního plánování (vytvoření formuláře pro podání připomínky) naleznete zde: https://pup.praha.eu/?idKoloProjednani=2409 

 • Informativní seznam vyjádření uplatněných k návrhům změn vlny 17 

 • Změna Z 3270/17 byla schválená usnesením ZHMP 37/18 dne 26.5.2022 a vydána OOP 145/2022.

 • Změna Z 3267/17 byla schválená usnesením ZHMP 39/42 dne 8.9.2022 a vydána OOP 174/2022.

 • Zrušení opatření obecné povahy č. 174/2022 rozsudkem Městského soudu v Praze č.j. 11 A 137/2023 - 114 ze dne 29. 2. 2024.

 • Změna Z 3271/17 byla schválena usnesením ZHMP č. 33/16 ze dne 27. 1. 2022 a vydána OOP č. 129/2022.

Návrh - veřejné projednání

Návrh
 • Pořízení změny zkráceným postupem (§ 55a Stavebního zákona) schváleno usnesením ZHMP č. 38/77 ze dne 14. 6. 2018
Návrh - veřejné projednání

Zadání
 • pořízení změn schváleno usneseními ZHMP č. 7/24 ze dne 23. 5. 2019 a 8/15 ze dne 20. 6. 2019.
 • veřejné vystavení návrhu zadání změn vlny 18 od 20. 8. 2019 do 19. 9. 2019
 • pořizování změny Z 3287/18 ukončeno usnesením č. 18/51 Zastupitelstva hl. m. Prahy ze dne 2. 7. 2020

 • Informativní seznam vyjádření uplatněných k návrhu zadání změn vlny
 • schválené zadání změn vlny 18 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy č. Z 3281, Z 3282, Z 3283, Z 3284, Z 3285, Z 3286, Z 3290, Z 3291, Z 3293, Z 3294, Z 3295,  Z 3296, Z 3298, Z 3299, Z 3300, Z 3301, Z 3302, Z 3303, Z 3304, Z 3305, Z 3307, Z 3309, Z 3310, Z 3311, Z 3312, Z 3318 a Z 3319 usneseními Zastupitelstva hl. m. Prahy č. 19/20 a 19/21 ze dne 10. 9. 2020
 • neschválené zadání změn vlny 18 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy č. Z 3297, Z 3313 a Z 3316 usnesením Zastupitelstva hl. m. Prahy č. 19/20 ze dne 10. 9. 2020
 • schválené zadání změn Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy č. Z 3395, Z 3396 a Z 3397 usnesením Zastupitelstva hl. m. Prahy č. 19/22 ze dne 10. 9. 2020
 • pořizování změny Z 3308 ukončeno usnesením č. 20/13 Zastupitelstva hl. m. Prahy ze dne 15. 10. 2020
 • schválené zadání změny Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy č. Z 3289 usnesením Zastupitelstva hl. m. Prahy č. 20/12 ze dne 15. 10. 2020
 • neschválené zadání změny Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy č. Z 3314 usnesením Zastupitelstva hl. m. Prahy č. 20/12 ze dne 15. 10. 2020
 • neschválené zadání změny Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy č. Z 3315 usnesením Zastupitelstva hl. m. Prahy č. 22/13 ze dne 17. 12. 2020
 • neschválené zadání změny Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy č. Z 3317 usnesením Zastupitelstva hl. m. Prahy č. 24/10 ze dne 18. 2. 2021
 • neschválené zadání změny Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy č. Z 3288 usnesením Zastupitelstva hl. m. Prahy č. 24/11 ze dne 18. 2. 2021
 • pořizování změny Z 3284/18 ukončeno usnesením Zastupitelstva hl. m. Prahy č. 29/19 ze dne 9. 9. 2021
 • pořizování změny Z 3302/18 ukončeno usnesením Zastupitelstva hl. m. Prahy č. 35/21 ze dne 24. 3. 2022
 • neschválené zadání změny Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy č. Z 3292 usnesením Zastupitelstva hl. m. Prahy č. 3/12 ze dne 27. 4. 2023
 • pořizování změny Z 3306/18 ukončeno usnesením č. 4/13 Zastupitelstva hl. m. Prahy ze dne 25. 5. 2023

Návrh - společné jednání 

 • společné jednání dne 7. 7. 2021 a veřejné vystavení návrhů změn Z 3281, Z 3283, Z 3285, Z 3289, Z 3290, Z 3293, Z 3294, Z 3296, Z 3298, Z 3299, Z 3300, Z 3303, Z 3304, Z 3305, Z 3307, Z 3309, Z 3311, Z 3312, Z 3319, Z 3395 a Z 3397 od 21. 6. 2021 do 6. 8. 2021
 • Informativní seznam vyjádření uplatněných k návrhům změn
 • pořizování změny Z 3300/18 ukončeno usnesením č. 4/13 Zastupitelstva hl. m. Prahy ze dne 25. 5. 2023
Návrh – veřejné projednání
 • Vystavení veřejné vyhlášky - oznámení o zahájení řízení o vydání změn vlny 18 Z 3281/18, Z 3283/18, Z 3285/18, Z 3289/18, Z 3290/18, Z 3293/18, Z 3294/18, Z 3296/18, Z 3298/18, Z 3299/18, Z 3303/18, Z 3304/18, Z 3307/18, Z 3309/18, Z 3311/18, Z 3312/18, Z 3319/18, Z 3395/18 a Z 3397/18 ÚP SÚ HMP veřejným projednáním od 6. 2. 2023 do 15. 3. 2023
 • Opatření obecné povahy
 • Přímý přenos z veřejného projednání dne 8. 3. 2023 od 9:30 hod. (odkaz pro stažení po dobu následujících 7 dní):  https://vimeo.com/event/2795410/4dd80bec55
Návrh - společné jednání 
 • společné jednání dne 3. 10. 2023 a veřejné vystavení návrhů změn Z 3286, Z 3291, Z 3301, Z 3318 a Z 3396 vlny 18 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy od 17. 9. 2023 do 2. 11. 2023
 • Současně je projednávána a vystavena dokumentace vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území (VVURÚ)
 • Přímý přenos ze společného jednání dne 3. 10. 2023 od 11:00 hod. (odkaz pro stažení po dobu následujících 7 dní): https://vimeo.com/event/3668492/569259c2dd
 • Informativní seznam vyjádření uplatněných k návrhům změn Z 3286, Z 3291, Z 3301, Z 3318 a Z 3396
Návrh - společné jednání 

Návrh
 • pořízení změn zkráceným postupem (§ 55a Stavebního zákona) schváleno usneseními ZHMP č. 7/25 ze dne 23. 5. 2019 a 8/15, 8/16 ze dne 20. 6. 2019.
Návrh - veřejné projednání
 • vystavení veřejné vyhlášky – oznámení o zahájení řízení o vydání změn Z 3320/19, Z 3321/19, Z 3323/19,  Z 3325/19, Z 3330/19, Z 3331/19, Z 3332/19, Z 3333/19, Z 3335/19, Z 3336/19, Z 3337/19,  Z 3338/19, Z 3340/19, Z 3341/19, Z 3342/19, Z 3343/19, Z 3345/19, Z 3346/19, Z 3347/19,  Z 3350/19, Z 3351/19, Z 3352/19, Z 3353/19, Z 3354/19, Z 3355/19, Z 3357/19, Z 3358/19, Z 3359/19, Z 3360/19, Z 3361/19, Z 3362/19, Z 3366/19, Z 3367/19, Z 3368/19, Z 3370/19, Z 3371/19, Z 3372/19, Z 3373/19, Z 3376/19, Z 3378/19 a Z 3379/19 ÚP SÚ HMP veřejným projednáním od 10. 2. 2020 do 18. 3. 2020
 • Opatření obecné povahy
 • Informativní seznam vyjádření uplatněných k návrhu změn vlny 19
 • Změny Z 3323/19, Z 3325/19, Z 3331/19, Z 3332/19, Z 3333/19, Z 3335/19, Z 3337/19, Z 3341/19, Z 3346/19, Z 3350/19, Z 3352/19, Z 3358/19, Z 3359/19, Z 3360/19, Z 3361/19, Z 3373/19, Z 3376/19 a Z 3378/19 ÚP SÚ HMP byly schváleny usnesením ZHMP č. 20/6 ze dne 15. 10. 2020 a vydány OOP č. 78/2020
 • Změny Z 3345/19 a Z 3355/19 ÚP SÚ HMP byly schváleny usnesením ZHMP č. 22/9 ze dne 17. 12. 2020 a vydány OOP č. 88/2020
 • Změny Z 3351/19 a Z 3362/19 ÚP SÚ HMP byly schváleny usnesením ZHMP č. 24/7 ze dne 18. 2. 2021 a vydány OOP č. 94/2021
 • Změny Z 3320/19, Z 3368/19 a Z 3379/19 ÚP SÚ HMP byly schváleny usnesením ZHMP č. 25/10 ze dne 18. 3. 2021 a vydány OOP č. 98/2021
 • Změna Z 3321/19 ÚP SÚ HMP byla usnesením ZHMP č. 25/11 ze dne 18. 3. 2021 neschválena a vrácena s pokyny k úpravě a novému projednání
 • Změna Z 3347/19 ÚP SÚ HMP byla usnesením ZHMP č. 27/7 ze dne 27. 5. 2021 neschválena
 • Změna Z 3366/19 ÚP SÚ HMP byla schválena usnesením č. 28/18 ze dne 17. 6. 2021 a vydána OOP č. 108/2021
 • Změna Z 3338/19 ÚP SÚ HMP byla neschválena usnesením ZHMP č. 31/5 ze dne 11. 11. 2021
 • Změna Z 3343/19 ÚP SÚ HMP byla schválena usnesením č. 36/14 ze dne 28. 4. 2022 a vydána OOP č. 139/2022
 • Změny Z 3370/19 a Z 3371/19 ÚP SÚ HMP byly neschváleny usnesením ZHMP č. 37/20 ze dne 26. 5. 2022 
 • Změny Z 3336/19, Z 3342/19 a Z 3372/19 ÚP SÚ HMP byly schváleny usnesením ZHMP č. 37/21 ze dne 26. 5. 2022 a vydána OOP č. 147/2022
 • Změna Z 3367/19 ÚP SÚ HMP byla schválena usnesením č. 39/24 ze dne 8. 9. 2022 a vydána OOP č. 164/2022
Návrh - veřejné projednání

Návrh - opakované veřejné projednání 

Návrh - opakované veřejné projednání 
Návrh - opakované veřejné projednání 
Návrh - veřejné projednání
 • Vystavení veřejné vyhlášky – oznámení o zahájení řízení o vydání změn Z 3322/19, Z 3324/19, Z 3326/19, Z 3329/19, Z 3348/19, Z 3363/19, Z 3374/19, Z 3375/19 a Z 3377/19 ÚP SÚ HMP veřejným projednáním od 7. 11. 2022 do 14. 12. 2022
 • Opatření obecné povahy
 • Současně je projednávaná a vystavená dokumentace vyhodnocení vlivů změn vlny 19 ÚP SÚ HMP na udržitelný rozvoj území (VVURÚ)
 • Přímý přenos z veřejného projednání dne 7. 12. 2022 v 9:30 hod (odkaz funguje také pro stažení záznamu po dobu následujících 7 dní): https://vimeo.com/event/2531893/cf9c72322d
Návrh - opakované veřejné projednání

Návrh
 • Pořízení změn zkráceným postupem (§ 55a Stavebního zákona) schváleno usneseními ZHMP č. 9/31 ze dne 19. 9. 2019 a č. 13/16 ze dne 23. 1. 2020.
Návrh - veřejné projednání

Zadání
 • pořízení změn schváleno usneseními ZHMP č. 9/23 a č. 9/27 ze dne 19. 9. 2019 a usnesením ZHMP č. 13/12 ze dne 23. 1. 2020.
 • veřejné vystavení návrhu zadání změn vlny 21 od 17. 2. 2020 do 18. 3. 2020
 • informativní seznam vyjádření uplatněných k zadání změn vlny 21

 • schválené zadání změn vlny 21 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy č. Z 3395, Z 3396 a Z 3397 usnesením Zastupitelstva hl. m. Prahy č. 19/22 ze dne 10. 9. 2020
 • změny vlny 21 (Z 3395, Z 3396 a Z 3397) jsou dále pořizovány ve vlně změn 18 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy

Návrh
 • Pořízení změn zkráceným postupem (§ 55a Stavebního zákona) schváleno usneseními ZHMP č. 9/24 a č. 9/25 ze dne 19. 9. 2019 a č. 13/13 ze dne 23. 1. 2020.
Návrh - veřejné projednání
 • Vystavení veřejné vyhlášky – oznámení o konání veřejného projednání návrhů změn Z 3399/23, Z 3400/23 a Z 3401/23  vlny 23 ÚP SÚ HMP od 5. 11. 2023 do 12. 12. 2023 včetně.
 • Opatření obecné povahy
 • Současně je projednávána a vystavená dokumentace vyhodnocení vlivů změn vlny 23 ÚP SÚ HMP na udržitelný rozvoj území (VVURÚ)
 • Přímý přenos z veřejného projednání dne 5. 12. 2023 od 9:30 hod (odkaz funguje také pro stažení záznamu po dobu následujících 7 dní): https://vimeo.com/event/3825326/5a83e624b8

Návrh
 • Pořízení změny zkráceným postupem (§ 55a Stavebního zákona) schváleno usneseními ZHMP č. 12/20  ze dne 12. 12. 2019.
Návrh - veřejné projednání

Návrh
 • Pořízení změn zkráceným postupem (§ 55a Stavebního zákona) schváleno usneseními ZHMP č. 15/7 ze dne 19.3.2020
Návrh - veřejné projednání
 • Vystavení veřejné vyhlášky – oznámení o zahájení řízení o vydání změn vlny 24 Z 3404/24 - Z 3420/24 ÚP SÚ HMP veřejným projednáním od 9. 11. 2020 do 16. 12. 2020 včetně.
 • Přímý přenos z veřejného projednání dne 9. 12. 2020 od 10.00 hod. (odkaz pro stažení po dobu následujících 7 dní): https://vimeo.com/470910295/907e8727fe
 • Opatření obecné povahy
 • Veřejné projednání dne 9.12.2020 od 10.00 hod. nemohlo být kvůli technické závadě uskutečněno. Za případné způsobené komplikace se omlouváme. Nový termín pro konání veřejného projednání je stanoven na 20.1.2021 od 10.00 hod.

 • Vystavení veřejné vyhlášky – oznámení o zahájení řízení o vydání změn Z 3404/24, Z 3405/24, Z 3406/24, Z 3407/24, Z 3408/24, Z 3409/24, Z 3410/24, Z 3411/24, Z 3412/24, Z 3413/24, Z 3414/24, Z 3417/24 a Z 3420/24 vlny 24 ÚP SÚ HMP veřejným projednáním od 21.12.2020 do 27.1.2021

 • Přímý přenos z veřejného projednání dne 20.1.2021 od 10.00 hod. (odkaz funguje také pro stažení záznamu po dobu následujících 7 dní): https://vimeo.com/488924559/2c4342e3c7

 • Změny Z 3404/24, Z 3405/24,Z 3406/24, Z 3407/24, Z 3408/24, Z 3409/24, Z 3410/24, Z 3411/24, Z 3412/24, Z 3413/24, Z 3414/24 a Z 3417/24 ÚP SÚ HMP byly schváleny usnesením  ZHMP č. 30/13 ze dne 14.10.2021 a vydány OOP 120/2021
 • Změna Z 3420/24 ÚP SÚ HMP byla schválena usnesením ZHMP č. 37/24 ze dne 26.5.2022 a vydána OOP 149/2022
Návrh - veřejné projednání
Návrh - veřejné projednání

Návrh
 • Pořízení změny zkráceným postupem (§ 55a Stavebního zákona) schváleno usneseními ZHMP č. 15/7 ze dne 19.3.2020.
Návrh - veřejné projednání

Návrh
 • Pořízení změny zkráceným postupem (§ 55a Stavebního zákona) schváleno usneseními ZHMP č. 15/7 ze dne 19.3.2020.
Návrh - veřejné projednání

Návrh
 • Pořízení změny zkráceným postupem (§ 55a Stavebního zákona) schváleno usneseními ZHMP č. 15/7 ze dne 19.3.2020.
Návrh - veřejné projednání

Návrh
 • Pořízení změny zkráceným postupem (§ 55a Stavebního zákona) schváleno usneseními ZHMP č. 15/7 ze dne 19.3.2020.
Návrh - veřejné projednání

Návrh
 • Pořízení změn zkráceným postupem (§ 55a Stavebního zákona) schváleno usnesením ZHMP č. 16/10 ze dne 16.4.2020
Návrh - veřejné projednání
 • Vystavení veřejné vyhlášky – oznámení o zahájení řízení o vydání změn vlny 25 Z 3434/25 - Z 3447/25 ÚP SÚ HMP veřejným projednáním od 5. 11. 2021 do 14. 12. 2021 včetně.
 • Přímý přenos z veřejného projednání dne 7. 12. 2021 od 13:00 hod. (odkaz pro stažení po dobu následujících 7 dní): https://vimeo.com/635189843/ba7679b261
 • Opatření obecné povahy
 • Změny Z 3434/25, Z 3435/25, Z 3436/25, Z 3437/25, Z 3438/25, Z 3439/25, Z 3440/25, Z 3445/25 a Z 3447/25 ÚP SÚ HMP byly schváleny usnesením  ZHMP č. 39/34 ze dne 8.9.2022 a vydány OOP 171/2022
 • Změny Z 3442/25 a Z 3443/25 ÚP SÚ HMP byly schváleny usnesením  ZHMP č. 5/12 ze dne 22.6.2023 a vydány OOP 180/2023
 • Změna Z 3441/25 ÚP SÚ HMP byla schválena usnesením  ZHMP č. 9/12 ze dne 14.12.2023 a vydána OOP 197/2023

Návrh
 • Pořízení změn zkráceným postupem (§ 55a Stavebního zákona) schváleno usneseními ZHMP č. 16/11 ze dne 16.4.2020
 • Pořízení změny Z 3509 zkráceným postupem (§ 55a Stavebního zákona) schváleno usnesením ZHMP č. 2M/6 ze dne 11.6.2020
Návrh - veřejné projednání
 • vystavení veřejné vyhlášky – oznámení o zahájení řízení o vydání změn vlny 26 Z 3459/26, Z 3460/26, Z 3461/26, Z 3462/26, Z 3463/26, Z 3464/26, Z 3465/26, Z 3466/26, Z 3467/26, Z 3468/26, Z 3469/26, Z 3470/26, Z 3471/26, Z 3472/26, Z 3473/26, Z 3474/26, Z 3475/26, Z 3476/26, Z 3477/26, Z 3478/26, Z 3479/26, Z 3480/26, Z 3481/26, Z 3482/26, Z 3483/26, Z 3484/26, Z 3485/26, Z 3486/26, Z 3487/26, Z 3488/26, Z 3489/26, Z 3490/26, Z 3491/26, Z 3492/26, Z 3508/26, Z 3509/26, Z 3493/26, Z 3494/26, Z 3495/26, Z 3496/26 a Z 3497/26 ÚP SÚ MHP veřejným projednáním od 8. 2. 2021 do 17 3. 2021
 • Opatření obecné povahy
 • Změny Z 3459/26, Z 3460/26, Z 3461/26, Z 3463/26, Z 3464/26, Z 3465/26, Z 3466/26, Z 3468/26, Z 3469/26, Z 3470/26, Z 3471/26, Z 3474/26, Z 3475/26,  Z 3478/26, Z 3479/26,  Z 3483/26, Z 3484/26, Z 3486/26, Z 3488/26, Z 3489/26, Z 3493/26, Z 3494/26, Z 3496/26, Z 3497/26, a Z 3509/26 ÚP SÚ HMP byly schváleny usnesením ZHMP č. 33/15 dne 27.1.2022 a vydány OOP 128/2022
 • Informativní seznam vyjádření uplatněných k návrhu změn Z 3459/26, Z 3460/26, Z 3461/26, Z 3463/26, Z 3464/26, Z 3465/26, Z 3466/26, Z 3468/26, Z 3469/26, Z 3470/26, Z 3471/26, Z 3474/26, Z 3475/26,  Z 3478/26, Z 3479/26,  Z 3483/26, Z 3484/26, Z 3486/26, Z 3488/26, Z 3489/26, Z 3493/26, Z 3494/26, Z 3496/26, Z 3497/26, a Z 3509/26 vlny 26

 • Změny Z 3473/26, Z 3476/26, Z 3481/26, Z 3485/26, Z 3490/26 a Z 3508/26 ÚP SÚ HMP byly schváleny usnesením ZHMP 35/19 dne 24.3.2022 a vydány OOP 131/2022
 • Informativní seznam vyjádření uplatněných k návrhu změn Z 3473/26, Z 3476/26, Z 3481/26, Z 3485/26, Z 3490/26 a Z 3508/26 vlny 26

 • Změny Z 3462/26 a Z 3495/26 ÚP SÚ HMP byly schváleny usnesením ZHMP č. 35/20 ze dne 24.3.2022a vydány OOP 132/2022
 • Informativní seznam vyjádření uplatněných k návrhu změn Z 3462/26 a Z 3495/26 vlny 26

 • Změna Z 3475/26 ÚP SÚ HMP byla schválena usnesením ZHMP č. 35/27 ze dne 24.3.2022 a vydána OOP 138/2022
 • Informativní seznam vyjádření uplatněných k návrhu změn Z 3475/26 vlny 26

Návrh - veřejné projednání
Návrh - veřejné projednání
Návrh - opakované veřejné projednání

Návrh
 • Pořízení změny zkráceným postupem (§ 55a Stavebního zákona) schváleno usneseními ZHMP č. 16/10 ze dne 16.4.2020

Návrh - veřejné projednání

Návrh - opakované veřejné projednání 

Návrh
 • Pořízení změny zkráceným postupem (§ 55a Stavebního zákona) schváleno usneseními ZHMP č. 16/10 ze dne 16.4.2020

Návrh - Veřejné projednání 

Zadání
 • Pořízení Z 3433/00 schváleno usnesením ZHMP č. 13/17 ze dne 23.1.2020
 • veřejné vystavení návrhu zadání změny Z 3433/00 od 23.6.2020 do 23.7.2020
 • zadání změny Z 3433/00 bylo schváleno usnesením č. 36/18 Zastupitelstva hl.m. Prahy ze dne 28.4.2022

Návrh
 • Pořízení změn zkráceným postupem (§ 55a Stavebního zákona) schváleno usneseními ZHMP č. 18/47 a 18/48 ze dne 2.7.2020
Návrh - veřejné projednání
 • Vystavení veřejné vyhlášky - oznámení o konání veřejného projednání změn vlny 27 Z 3510/27, Z 3512/27, 3513/27, 3514/27, 3515/27, 3518/27, 3519/27 a 3520/27  ÚP SÚ HMP od 28. 6. 2022 do 4. 8. 2022 včetně
 • Přímý přenos z veřejného projednání dne 28. 7. 2022 od 10.30 hod. (odkaz funguje také pro stažení záznamu po dobu následujících 7 dní): https://vimeo.com/718283080/ad75dff4c8
 • Opatření obecné povahy
 • Systém pro podporu územního plánování (vytváření formuláře pro podání připomínky) naleznete na následujícím odkaze: https://pup.praha.eu/?idKoloProjednani=2557
 • Změna Z 3511/27 ÚP SÚ HMP byla usnesením ZHMP č. 10/9 ze dne 25.1.2024 neschválena k ukončení pořizování návrhu změny.

Návrh
 • Pořízení změny zkráceným postupem (§ 55a Stavebního zákona) schváleno usneseními ZHMP č. 18/48 ze dne 2.7.2020
Návrh - veřejné projednání

Návrh
 • Pořízení změny zkráceným postupem (§ 55a Stavebního zákona) schváleno usneseními ZHMP č. 18/48 ze dne 2.7.2020
Návrh - veřejné projednání

Návrh
 • Pořízení změny zkráceným postupem (§ 55a Stavebního zákona) schváleno usnesením ZHMP č. 28/16 ze dne 17. 6. 2021
Návrh - veřejné projednání

Návrh

 • Pořízení změny zkráceným postupem (§ 55a Stavebního zákona) schváleno usneseními ZHMP č. 35/28 ze dne 24. 3. 2022.

Návrh - veřejné projednání

Návrh
 • Pořízení změny zkráceným postupem (§ 55a Stavebního zákona) schváleno usnesením ZHMP č. 36/25 ze dne 28.4.2022

Návrh - veřejné projednání

Návrh
 • Pořízení změny zkráceným postupem (§ 55a Stavebního zákona) schváleno usnesením ZHMP č. 36/25 ze dne 28. 4. 2022
Návrh – veřejné projednání

Návrh
 • Pořízení změny zkráceným postupem (§ 55a Stavebního zákona) schváleno usnesením ZHMP č. 35/28 ze dne 24. 3. 2022
Návrh - veřejné projednání

Návrh
 • Pořízení změny zkráceným postupem (§ 55a Stavebního zákona) schváleno usnesením ZHMP č. 36/25 ze dne 28.4.2022
Návrh - veřejné projednání

Návrh
 • Pořízení změny zkráceným postupem (§55a Stavebního zákona) schváleno usnesením ZHMP č. 35/28 ze dne 24. 3. 2022.

Návrh
 • Pořízení změny zkráceným postupem (§ 55a Stavebního zákona) schváleno usnesením ZHMP č. 35/28 ze dne 24. 3. 2022
Návrh - veřejné projednání

Návrh
 • Pořízení změny zkráceným postupem (§ 55a Stavebního zákona) schváleno usnesením ZHMP č. 36/25 ze dne 28. 4. 2022

Návrh
 • Pořízení změny zkráceným postupem (§ 55a Stavebního zákona) schváleno usnesením ZHMP č. 35/31 ze dne 24. 3. 2022

Návrh
 • Pořízení změny zkráceným postupem (§55a Stavebního zákona) schváleno usnesením ZHMP č. 39/45 ze dne 8. 9. 2022

Návrh – veřejné projednání

Návrh
 • Pořízení změny zkráceným postupem (§ 55a Stavebního zákona) schváleno usnesením ZHMP č. 39/43 ze dne 8.9.2022

Návrh
 • Pořízení změny zkráceným postupem (§ 55a Stavebního zákona) schváleno usnesením ZHMP č. 39/43 ze dne 8. 9. 2022.

Návrh
 • Pořízení změny zkráceným postupem (§ 55a Stavebního zákona) schváleno usnesením ZHMP č. 39/46 ze dne 8. 9. 2022
Návrh - veřejné projednání

Návrh
 • Pořízení změny zkráceným postupem (§55a Stavebního zákona) schváleno usnesením ZHMP č. 39/43 ze dne 8. 9. 2022

Návrh – veřejné projednání

 • Pořízení změny zkráceným postupem (§ 55a Stavebního zákona) schváleno usnesením ZHMP č. 13/5 ze dne 18. 4. 2024

 • Pořízení změny zkráceným postupem (§ 55a Stavebního zákona) schváleno usnesením ZHMP č. 14/18 ze dne 23. 5. 2024

Návrh
 • Pořízení změn zkráceným postupem (§ 55a Stavebního zákona) schváleno usneseními ZHMP č. 18/46, 18/48, 18/49 a 18/50 ze dne 2.7.2020
Návrh - veřejné projednání
Návrh - veřejné projednání
Návrh - veřejné projednání
 • Vystavení veřejné vyhlášky - oznámení o zahájení řízení o vydání změn Z 3521/28, Z 3525/28, Z 3531/28 a Z 3535/28  vlny 28 ÚP SÚ HMP od 10. 10. 2022 do 16. 11. 2022 včetně.
 • Přímý přenos z veřejného projednání dne 9. 11. 2022 od 12:30 hod. (odkaz funguje také pro stažení záznamu po dobu následujících 7 dní): https://vimeo.com/752546552/aa42d25c22
 • Opatření obecné povahy
 • Současně je projednávána a vystavená dokumentace vyhodnocení vlivů změn Z 3521/28, Z 3525/28, Z 3531/28 a Z 3535/28 vlny 28 ÚP SÚ HMP na udržitelný rozvoj území (VVURÚ).
 • Systém pro podporu územního plánování (vytvoření formuláře pro podání připomínky) naleznete zde: https://pup.praha.eu/?idKoloProjednani=2560

Návrh

 • Pořízení změn zkráceným postupem (§ 55a Stavebního zákona) schváleno usneseními ZHMP č. 19/25 a 19/26 ze dne 10. 9. 2020, č. 20/19 ze dne 15. 10. 2020, č. 21/13 a č. 21/14 ze dne 12. 11. 2020.

Návrh - veřejné projednání

 • Vystavení veřejné vyhlášky - oznámení o zahájení řízení o vydání změn Z 3772/29, Z 3776/29, Z 3777/29, Z 3778/29, Z 3784/29, Z 3785/29, Z 3787/29, Z 3789/29, Z 3794/29, Z 3797/29, Z 3801/29, Z 3802/29, Z 3803/29, Z 3804/29, Z 3805/29, Z 3806/29, Z 3808/29, Z 3816/29, Z 3818/29, Z 3819/29, Z 3821/29 a Z 3846/29 ÚP SÚ HMP veřejným projednáním od 24. 8. 2021 do 30. 9. 2021 včetně.

 • Opatření obecné povahy

 • Pořizování změny Z 3775/29 ÚP SÚ HMP ukončeno usnesením ZHMP č. 31/6 ze dne 11. 11. 2021

 • Informativní seznam vyjádření

 • Změny Z 3772/29, Z 3776/29, Z 3777/29, Z 3789/29, Z 3797/29, Z 3805/29, Z 3806/29, Z 3808/29, Z 3816/29, Z 3818/29, Z 3821/29 a Z 3846/29 ÚP SÚ HMP byly schváleny usnesením ZHMP č. 38/30 ze dne 16. 6. 2022 a vydány OOP č. 155/2022

 • Změny 3784/29 a Z 3785/29 ÚP SÚ HMP byly schváleny usnesením č. 39/25 ze dne 8. 9. 2022 a vydány OOP č. 165/2022

 • Změna Z 3802/29 ÚP SÚ HMP byla usnesením ZHMP č. 39/48 ze dne 8. 9. 2022 neschválena a vrácena s pokyny k úpravě a novému projednání

 • Změna Z 3804/29 ÚP SÚ HMP byla neschválena usnesením ZHMP č. 39/26 ze dne 8. 9. 2022

 • Změny 3778/29 a Z 3801/29 ÚP SÚ HMP byly schváleny usnesením č. 5/13 ze dne 22. 6. 2023 a vydány OOP č. 181/2023

 • Změna Z 3803/29 ÚP SÚ HMP byla neschválena usnesením ZHMP č. 10/4 ze dne 25. 1. 2024

Návrh - opakované veřejné projednání 

Návrh - veřejné projednání

Návrh - veřejné projednání

Návrh
 • Pořízení změn zkráceným postupem (§ 55a Stavebního zákona) schváleno usneseními ZHMP č. 22/12 ze dne 17.12.2020 a č. 23/16 ze dne 21.1.2021
Návrh - veřejné projednání
 • Vystavení veřejné vyhlášky – oznámení o zahájení řízení o vydání změn Z 3765/30, Z 3786/30, Z 3798/30 a Z 3809/30 vlny 30 ÚP SÚ HMP veřejným projednáním od 7. 2. 2022 do 16. 3. 2022 včetně.
 • Opatření obecné povahy
 • Změna Z 3809/30 byla schválena usnesením Zastupitelstva hl. m. Prahy č. 3/9 ze dne 27.4.2023 a vydána OOP č. 178/2023.
 • Změna Z 3786/30 byla schválena usnesením Zastupitelstva hl. m. Prahy č. 4/16 ze dne 25.5.2023 a vydána OOP č. 179/2023.
 • Změna Z 3798/30 byla schválena usnesením Zastupitelstva hl. m. Prahy č. 10/6 ze dne 25.1.2024 a vydána OOP č. 199/2024.
Návrh - veřejné projednání

Návrh
 • Pořízení změny zkráceným postupem (§ 55a Stavebního zákona) schváleno usnesením ZHMP č. 24/6 ze dne 18. 2. 2021

Návrh
 • Pořízení změny zkráceným postupem (§ 55a Stavebního zákona) schváleno usnesením ZHMP č. 28/24 ze dne 17. 6. 2021

Návrh
 • Pořízení změny zkráceným postupem (§ 55a Stavebního zákona) schváleno usnesením ZHMP č. 24/6 ze dne 18. 2. 2021.
Návrh - veřejné projednání

Návrh
 • Pořízení změny zkráceným postupem (§ 55a Stavebního zákona) schváleno usnesením ZHMP č. 20/15 ze dne 15.10.2020
Návrh - veřejné projednání

Návrh
 • Pořízení změny zkráceným postupem (§55a Stavebního zákona) schváleno usnesením ZHMP č. 39/44 ze dne 8. 9. 2022

Návrh – veřejné projednání

Návrh
 • pořízení změny zkráceným postupem (§ 55a Stavebního zákona) schváleno usnesením ZHMP č. 22/12 ze dne 17. 12. 2020
Návrh - veřejné projednání

Návrh
 • Pořízení změny zkráceným postupem (§ 55a Stavebního zákona) schváleno usnesením ZHMP č. 35/28 ze dne 24. 3. 2022

Návrh
 • Pořízení změny zkráceným postupem (§ 55a Stavebního zákona) schváleno usnesením ZHMP č. 22/12 ze dne 17.12.2020.

Návrh
 • Pořízení změny zkráceným postupem (§ 55a Stavebního zákona) schváleno usnesením ZHMP č. 27/27 ze dne 27. 5. 2021.
Návrh - veřejné projednání

Návrh
 • Pořízení změny zkráceným postupem (§ 55a Stavebního zákona) schváleno usnesením ZHMP č. 19/26 ze dne 10.9.2020
Návrh - veřejné projednání

Návrh
 • Pořízení změny zkráceným postupem (§ 55a Stavebního zákona) schváleno usnesením ZHMP č. 19/26 ze dne 10. 9. 2020
Návrh - veřejné projednání

Návrh
 • Pořízení změny zkráceným postupem (§ 55a Stavebního zákona) schváleno usnesením ZHMP č. 19/25 ze dne 10. 9. 2020
Návrh - veřejné projednání

Návrh
 • Pořízení změny zkráceným postupem (§ 55a Stavebního zákona) schváleno usnesením ZHMP č. 19/26 ze dne 10.9.2020
Návrh - veřejné projednání

Návrh
 • Pořízení změny zkráceným postupem (§ 55a Stavebního zákona) schváleno usnesením ZHMP č. 19/25 ze dne 10. 9. 2020
Návrh - veřejné projednání

Návrh
 • pořízení změny zkráceným postupem (§ 55a Stavebního zákona) schváleno usnesením ZHMP č. 20/20 ze dne 15. 10. 2020
Návrh - veřejné projednání
Návrh – druhé veřejné projednání
 • Druhé veřejné projednání a vystavení veřejné vyhlášky - oznámení termínu druhého veřejného projednání změny Z 3822/00 ÚP SÚ HMP a VVURU od 29. 3. 2022 do 28. 4. 2022
 • Přímý přenos z druhého veřejného projednání dne 21. 4. 2022 od 9.30 hod. (odkaz funguje také pro stažení záznamu po dobu následujících 7 dní): https://vimeo.com/691841431/0d7ef4c2d9
 • Odkazy na Opatření obecné povahy, VVURU a Systém pro podporu územního plánování jsou uvedeny výše
 • Informativní seznam vyjádření uplatněných k návrhu změny Z 3822/00

Návrh
 • Pořízení změny zkráceným postupem (§ 55a Stavebního zákona) schváleno usnesením ZHMP č. 19/25 ze dne 10. 9. 2020
 • Pořizování změny ukončeno usnesením ZHMP č. 30/9 ze dne 14. 10. 2021

Návrh
 • Pořízení změny zkráceným postupem (§ 55a Stavebního zákona) schváleno usnesením ZHMP č. 19/25 ze dne 10. 9. 2020
Návrh - veřejné projednání

Návrh
 • Pořízení změny zkráceným postupem (§ 55a Stavebního zákona) schváleno usnesením ZHMP č. 19/25 ze dne 10.9.2020
Návrh - veřejné projednání
 • Vystavení veřejné vyhlášky – oznámení o zahájení řízení o vydání změny Z 3830/00 ÚP SÚ HMP veřejným projednáním od 15. 03. 2021 do 21. 04. 2021 včetně.

Návrh
 • Pořízení změny zkráceným postupem (§ 55a Stavebního zákona) schváleno usnesením ZHMP č. 20/21 ze dne 15. 10. 2020
Návrh - veřejné projednání

Návrh
 • Pořízení změny zkráceným postupem (§ 55a Stavebního zákona) schváleno usnesením ZHMP č. 36/25 ze dne 28. 4. 2022

Návrh
 • Pořízení změny zkráceným postupem (§ 55a Stavebního zákona) schváleno usnesením ZHMP č. 31/8 ze dne 11. 11. 2021.

Návrh
 • Pořízení změny zkráceným postupem (§ 55a Stavebního zákona) schváleno usnesením ZHMP č. 28/26 ze dne 17. 6. 2021
Návrh - veřejné projednání

Návrh
 • Pořízení změny zkráceným postupem (§ 55a Stavebního zákona) schváleno usnesením ZHMP č. 27/31 ze dne 27. 5. 2021

Návrh
 • Pořízení změny zkráceným postupem (§ 55a Stavebního zákona) schváleno usnesením ZHMP č. 28/26 ze dne 17. 6. 2021.
Návrh - veřejné projednání

Návrh
 • Pořízení změn zkráceným postupem (§ 55a Stavebního zákona) schváleno usneseními ZHMP č. 27/22  ze dne 27.5.2021, č. 27/21 ze dne 27. 5.2021 a 24/14 ze dne 18.2.2021.

Návrh – veřejné projednání

Návrh
 • Pořízení změn zkráceným postupem (§ 55a Stavebního zákona) schváleno usneseními ZHMP č. 27/31 a č.27/25 ze dne 27.5.2021, č.24/6 ze dne 18.2.2021, č.28/25 a č.28/26 ze dne 17.6.2021 a č. 22/12 ze dne 17.12.2020

Návrh – veřejné projednání

Návrh – veřejné projednání

Návrh
 • Pořízení změn zkráceným postupem (§ 55a Stavebního zákona) schváleno usneseními ZHMP č. 22/12 ze dne 17. 12. 2020, č. 24/6 ze dne 18. 2. 2021, č. 27/14, 27/28 a 27/31 ze dne 27. 5. 2021 a č. 28/22, 28/25 a 28/26 ze dne 17. 6. 2021
Návrh – veřejné projednání

Návrh
 • pořízení změn zkráceným postupem (§ 55a Stavebního zákona) schváleno usneseními ZHMP č. 24/6, 24/12 a 24/13 ze dne 18. 2. 2021, usneseními č. 27/24, 27/26 a 27/28 ze dne 27. 5. 2021 a usneseními č. 28/20, 28/21, 28/23, 28/26 a 28/27 ze dne 17. 6. 2021
Návrh - veřejné projednání
 • Vystavení veřejné vyhlášky – oznámení o konání veřejného projednání návrhů změn Z 3544/35, Z 3554/35, Z 3564/35, Z 3568/35, Z 3570/35, Z 3571/35, Z 3572/35, Z 3573/35, Z 3719/35, Z 3751/35, Z 3760/35 a Z 3800/35  vlny 35 ÚP SÚ HMP od 8. 10. 2023 do 14. 11. 2023 včetně.
 • Opatření obecné povahy
 • Přímý přenos z veřejného projednání dne 7. 11. 2023 od 13:00 hod (odkaz funguje také pro stažení záznamu po dobu následujících 7 dní): https://vimeo.com/event/3764101/6ad53f4c56
Ukončení pořizování
 • Změna Z 3567/35 – ukončení pořizování usnesením Zastupitelstva hl. m. Prahy č. 7/24 ze dne 26. 10. 2023
Návrh – veřejné projednání

Návrh
 • Pořízení změny zkráceným postupem (§ 55a Stavebního zákona) schváleno usnesením ZHMP č. 27/31 ze dne 27. 5. 2021
Návrh – veřejné projednání

Návrh
 • Pořízení změny zkráceným postupem (§ 55a Stavebního zákona) schváleno usnesením ZHMP č. 22/12 ze dne 17. 12. 2020
Návrh – veřejné projednání

Návrh
 • Pořízení změny zkráceným postupem (§ 55a Stavebního zákona) schváleno usnesením ZHMP č. 27/31 ze dne 27. 5. 2021
Návrh – veřejné projednání

Návrh
 • Pořízení změn zkráceným postupem (§ 55a Stavebního zákona) schváleno usneseními ZHMP č. 35/28 ze dne 24.3.2022 a č. 36/25 ze dne 28.4.2022
Návrh - veřejné projednání

Návrh
 • Pořízení změn zkráceným postupem (§55a Stavebního zákona) schváleno usneseními ZHMP č. 35/28 ze dne 24. 3. 2022, 36/25 ze dne 28. 4. 2022, 38/18 a 38/28 ze dne 16. 6. 2022
Návrh - veřejné projednání

Návrh
 • Pořízení změn zkráceným postupem (§ 55a Stavebního zákona) schváleno usneseními ZHMP č. 35/28 a 35/30 ze dne 24. 3. 2022, č. 36/25 ze dne 28. 4. 2022.

Návrh
 • Pořízení změn zkráceným postupem (§ 55a Stavebního zákona) schváleno usneseními ZHMP č. 35/28 ze dne 24. 3. 2022, č. 36/25 ze dne 28. 4. 2022 a č. 38/28 ze dne 16. 6. 2022

Návrh - veřejné projednání

Návrh
 • Pořízení změn zkráceným postupem (§ 55a Stavebního zákona) schváleno usneseními ZHMP č. 35/28 ze dne 24. 3. 2022 a č. 38/28 ze dne 16. 6. 2022 a č. 36/25 ze dne 28. 4. 2022

Návrh
 • Pořízení změn zkráceným postupem (§ 55a Stavebního zákona) schváleno usnesením ZHMP č. 39/43 ze dne 8. 9. 2022
Návrh –veřejné projednání
22. listopadu 2022
31. května 2024