Voda je život 2023 v parku Přátelství

13. června 2023 proběhla v parku Přátelství v Praze 9 celodenní akce pro veřejnost s názvem Voda je život 2023. Akce představila veřejnosti různá témata týkající se adaptace hl. m. Prahy na změnu klimatu. Nosným tématem celého dne byla důležitost vody ve městě. V tomto duchu se nesla také fotografická soutěž, jejíž vyhlášení proběhlo v odpoledních hodinách na akci samotné.

  • 1 minuta čtení
  • 8 fotografií
akce Voda je život 2023 v parku Přátelství, ilustrační foto

Součástí dopoledního programu bylo zábavné vzdělávací divadélko „Putování vodní kapky, které pojednávalo o koloběhu vody v krajině.

V průběhu celého dne se mohli návštěvníci seznámit s následujícími tématy:

  1. Koloběh vody ve městě
  2. Voda ve městě
  3. Využití dešťové vody v městském prostředí
  4. Zeleň ve městě
  5. Význam městské zeleně
  6. Šedá infrastruktura ve městě s aplikací doporučení Strategie hlavního města Prahy na změnu klimatu – cyklistická síť, síť pro pěší
  7. Pitný režim
  8. Potřeba vody pro živé organismy (rostliny a živočichové)


Výše vypsané aktivity byly doplněny o klidové aktivity na samostatném stanovišti ve formě kvízů, rébusů a omalovánek. Dále si mohli účastníci vyzkoušet skládání velkého domina nebo se míčem trefovat do desky s motivem popelnic opatřenou čtyřmi otvory pro házení.

Po celý den moderátor vyhlašoval soutěže o věcné odměny ve skákání v pytlích a odpoledne bylo pro osvěžení zajištěno „mlhoviště“.

Akce se po celý den zúčastnilo cca 800 návštěvníků všech věkových kategorií.


20. června 2023
11. října 2023